Atitudinea Mişcării SocioReligioase faţă de religiile existente

 
 
1. Trans-Religia recunoaşte dreptul la existenţă şi manifestare tuturor religiilor umaniste (umane), nedogmatice, idealiste, ştiinţifice, democratice, libere şi universal fraternale existente sau care vor exista, ba mai mult, va căuta să colaboreze cu toate acestea în mod direct şi deschis pentru realizarea unei armonizări superioare a fiecărei fiinţe umane.

2. Ea le invită pe toate acestea la un dialog fratern deschis şi binevoitor prin care să se cunoască reciproc mai bine şi astfel să se respecte şi să se sprijine reciproc mult mai activ decât au făcut-o până acum.

3. Gnoza Meta-Perceptivă nu doreşte să se afirme faţă de celelalte religii ca o religie deţinătoare a vreo unui adevăr unic şi absolut care trebuie impus mai devreme sau mai târziu tuturor – ea consideră că o astfel de atitudine (specifică încă din păcate unor fracţiuni apărute în cadrul a diferite mişcări religioase) este una infantilă şi ignorantă faţă de Infinitatea Realităţii, şi un afront direct adus spiritului de Respect al Libertăţii de Conştiinţă şi spiritului de Fraternitate Universală pe care ea le promovează fără reţinere.

4. Pe de altă parte însă este evident că ea promovează cu putere în societate Valorile sale (Idealurile, Porţile, Sursele, Etica Armoniei...) fiind profund conştientă de valoarea reală a acestora în armonizarea superioară a indivizilor şi a societăţilor umane de pretutindeni.

5. Mişcarea Nxaniană nu îşi pune problema care dintre religii deţine „adevărul”, deoarece fiecare dintre ele are cel puţin câteva Valori şi Adevăruri care nu pot decât să-l îmbogăţească spiritual pe cel care i le află – dar nu uită nici că multe dintre ele (în special religiile bazate pe credinţă dogmatică) au promovat şi/sau încă mai promovează valori şi atitudini negative, distructive ale armoniei indivizilor şi ale societăţii umane.

6. De aceea Cercetătorul Trans-Religios este îndemnat să studieze cu atenţie şi prudenţă „cărţile sfinte” şi învăţăturile diferitelor religii şi să participe în mod direct la ritualurile şi întâlnirile lor doar după un prealabil foarte întemeiat studiu al manifestărilor lor trecute şi prezente.

7. Prevederea în acest caz este un mare semn de înţelepciune deoarece nu puţine sunt pericolele psihice şi fizice pentru cei care se grăbesc să îmbrăţişeze necondiţionat (dogmatic) vreo una sau alta din religiile şi mişcările spirituale cu manifestări înşelătoare şi mincinoase, absolutiste, dogmatice, tiranice chiar, care se manifestă la un moment dat din timp.

8. După acest studiu atent şi prevăzător, în măsura în care descoperă în unele din ele manifestări preponderent (majoritar) armonioase (nedogmatice, ştiinţifice, umaniste, raţionale, universaliste, relativiste, idealiste, etc.), el poate şi „să se convertească” (să participe mai intens la diferitele lor activităţi), pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, pentru a le putea studia şi cunoaşte manifestările mai îndeaproape şi pentru a interacţiona empatic-constructiv cu membrii lor.

9. Sanctuarele Trans-Religioase vor fi veşnic deschise tuturor membrilor oricărei religii umaniste nedogmatice şi se vor a fi un cadru în care aceştia să se cunoască reciproc cât mai bine şi astfel să se respecte ca nişte Fraţi ce sunt.

10. Cineva nu trebuie neapărat să îşi părăsească vechea sa religie pentru a fi primit la activităţile desfăşurate în cadrul Mişcării Trans-Religioase - dar nici nu va fi lăsat ca în Sanctuarele Libertăţii să încerce să-şi impună, mai mult sau mai puţin forţat, celorlalţi credinţele sale iraţionale, dogmatice şi absolutiste, oricare ar fi acelea!

11. Uşile Sanctuarelor Libertăţii vor fi veşnic deschise dialogului sincer de la Individ la Individ, de la Om la Om şi acelora care doresc să se Individualizeze şi să se Maturizeze Psihic pe fiecare din cele 7 Raze, dar se vor închide mereu în faţa acelora care vor dori să le păşească pragul cu intenţii neidealiste şi animalice: cu intenţii nedemne de un Om Liber!

12. Nici o religie umanistă din cele existente sau care vor fi nu va fi susţinută mai puternic (în dauna celorlalte) în cadrul Sanctuarelor Strălucirii Razelor, deşi toate vor fi prezentate, studiate şi practicate în diferitele aspecte armonioase ale lor de către Cercetătorul Transreligios.

13. Trans-Religia recunoaşte deci dreptul de existenţă al tuturor religiilor umaniste nedogmatice (raţionale, ştiinţifice, democratice, libere, idealiste şi universal fraternale) caracterizate de manifestări individuale şi sociale armonioase.

14. Aceste religii sunt în mod evident reflectări minunate ale Diversităţii şi Unicităţii indivizilor care au contribuit la apariţia şi manifestarea lor în timp – manifestări care e bine să fie cunoscute şi respectate de cei ce doresc realizarea tot mai puternică a Unităţii Umanităţii.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru