Jurămintele CER-ului


0. La intrarea într-un CER infinetienii vor depune în prezenţa tuturor membrilor acelei comunităţi, în cadrul unei ceremonii specifice, următoarele jurăminte:

1.- Jurământul de fraternitate care de exemplu s-ar putea formula astfel: „Jur să vă consider de acum înainte, pe voi toţi ceilalţi membrii ai Comunităţii de Cercetare.... (numele comunităţii în care e primit) ca şi fraţi/surori naturali(e) ai/ale mei/mele şi să mă comport ca atare faţă de voi, ajutându-vă ori de câte ori aveţi nevoie în măsura maximă a posibilităţilor (fizice, intelectuale, emoţionale, materiale şi financiare) de care dispun şi să mă las ajutat de voi, cerându-vă fără sfială ajutorul ori de câte ori voi avea nevoie!”

2- Jurământul de sinceritate şi detaşare formulat ca de exemplu: „Jur ca pe toată perioada cât voi convieţui în această Comunitate să fiu cât mai sincer cu mine însumi şi cu voi - toţi ceilalţi fraţi lisanieni ai mei, să manifest mereu faţă de fiecare din voi bunăvoinţă şi bune intenţii şi de asemenea să fiu cât mai detaşat şi mai obiectiv cu putinţă în raporturile şi activităţile de cercetare pe care le desfăşor împreună cu voi!”

3- Jurământul de perfecţionare continuă întru Valorile Trans-Religiei – exemplu: „Jur, fără ezitare, să mă perfecţionez continuu, pe toată durata şederii mele în Comunitate prin mărirea neîncetată cantitativă şi calitativă a cunoaşterii pe care o deţin pe fiecare din cele 7 Raze, prin manifestarea constantă prin mine a Eticii Armoniei, a Idealurilor, Surselor, Porţilor, Faptelor şi Ţelurilor, în mod individual şi în colectiv în, şi prin, participarea asiduă la activităţile Comunităţii îndreptate în acest sens (conferinţe, seminarii, ateliere, ritualuri, etc.).

Jur iarăşi fără echivoc să fiu mereu activ în ajutorarea perfecţionării voastre a tuturor celorlalţi membrii ai Comunităţii prin participarea activă (critico-constructivă) la activităţile noastre comune de perfecţionare şi prin ajutorarea individuală, în măsura posibilităţilor cu care sunt înzestrat de Întreg, a oricăruia din voi, dacă vă veţi exprima o dorinţă în acest sens!”

4- Jurământul de cercetare şi creaţie (exprimare creativă) – exemplu - „Dragi fraţi trans-religioşi, jur solemn în faţa voastră că îmi voi dedica de acum înainte cugetul şi simţirea, pentru o bună parte din timpul de care dispun, pentru activităţi specifice de cercetare şi creaţie individuale şi colective îndreptate în direcţia armonizării superioare a indivizilor şi societăţii umane şi măririi cunoaşterii pe care aceasta o deţine despre diferitele mecanisme de manifestare ale Realului!”

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru