Idealurile Omului Universal


1. Pentru ca societatea umană să fie cât mai armonioasă cu putinţă, fiecare membru al ei trebuie să facă acţiuni specifice îndreptate în această direcţie.

2. Acestea sunt recunoscute de umanitate sub numele de Idealuri.

3. Infinetienii şi-au adoptat ca Lumini ale lor 10 Idealuri (aspiraţii / dorinţe/ tendinţe/ înclinaţii, etc.) pe care le-am putea numi fără să greşim Idealuri ale Omului Universal, idealuri dorite spre manifestare de fiinţele umane de pretutindeni:
 
Iubirea – Cunoaşterea – Forţa;
Binele – Adevărul – Frumosul;
Libertatea – Dreptatea – Unitatea;
Absolutul (/ Perfecţionarea/ Desăvârşirea/ Integralitatea/ Totalitatea).

4. Aceste Idealuri sunt scopuri pe care e bine să căutăm să le atingem (dacă vrem să ne armonizăm de o manieră superioară) în raport cu cinci instanţe:
- cu noi înşine,
- cu familia noastră,
- cu apropiaţii noştri,
- cu toţi oamenii,
- cu toate fiinţele.

5. Acestea sunt şi grade de încarnare a lor în fiinţa noastră.

6. Astfel căutăm să Iubim (să ajutăm cu discernământ): pe noi înşine, pe familia noastră, pe apropiaţii noştri, pe toţii oamenii, pe toate fiinţele.

7. Bineînţeles că idealul Iubirii este de a putea ajuta spre armonizare superioară (sub o formă sau alta) toate Fiinţele din univers.

8. Cunoaşterea Omului Trans-Religios este una trans-sistemică şi universală – este o cunoaştere care nu îşi pune singură limite artificiale şi care întotdeauna este deschisă Infinitului.

9. Setea de cunoaştere deci a Omului Trans-Religios (/ Universal /Meta-Perceptiv...) este una nelimitată şi el caută să inspire această sete nelimitată de Cunoaştere şi Adevăr familiei sale, prietenilor săi, semenilor săi şi tuturor fiinţelor.

10. Prin tot ceea ce face el caută înainte de toate să încarneze şi să manifeste prin sine Adevărul şi Sinceritatea nelimitată cu sine însuşi şi cu toate celelalte fiinţe.

11. De aceea el caută să Iubească (să ajute cu discernământ) şi să facă Bine (ceea ce este util pentru păstrarea existenţei şi armoniei lui însuşi şi a tuturor fiinţelor înconjurătoare – a sistemelor din care face parte) tuturor fiinţelor - în măsura Forţei de care dispune şi a Cunoaşterii pe care o deţine.

12. A vrea să facă Binele, a şti cum să-l facă şi a putea să-l facă – iată o Triadă (Iubire – Cunoaştere – Forţă) care se manifestă negreşit prin Omul TransReligios.

13. Contemplarea şi încarnarea Idealurilor nu poate decât să ne deschidă necondiţionat în faţa Frumosului, a acelui frumos autentic ce reflectă nemediat armonia unui sistem, a unei Existenţe.

14. Iar că Omul Liber caută şi manifestă cu putere prin sine Libertatea este de la sine înţeles - fără ea nu ar putea încarna Idealurile – el caută deci să asigure, cu toate forţele de care dispune, libertatea de gândire şi de acţiune pentru sine însuşi şi pentru toţi oamenii (în măsura în care prin manifestările sale (lor) libere nu atentează la armonia sistemelor din care face (fac) parte – la armonia celorlalţi, atunci când aceasta există).

15. Dreptatea este o condiţie esenţială pentru menţinerea armoniei oricărui sistem social şi ea constă în îndepărtarea, respectiv izolarea temporară sau definitivă şi reeducarea fraternă a elementelor care încearcă să distrugă Armonia Sistemului (atunci când aceasta există).

16. Unitatea vine de la sine în urma încarnării Idealurilor şi ne face să simţim ca fraţi intimi ai noştri pe toţi oamenii (indiferent de rasă, culoarea pielii, naţionalitate, religie, sex, vârstă, etc.) şi pe toate fiinţele (indiferent de formele lor de manifestare).
***

17. Simţirea Unităţii, prin Manifestarea clipă de clipă prin noi a Idealurilor, ne face să ne deschidem necondiţionat sufletele, fiecare dintre noi într-o manieră particulară specifică în faţa Absolutului, a acelei Realităţi ce îmbrăţişează (personal şi/sau impersonal - depinde cum vrem să o simţim) întreaga Existenţă, numită cu infinite nume, fără însă ca vreo unul din ele să-i dezvăluie Misterul: Oceanul Fiinţării, Fiinţa Fiinţelor, Totul, Unul, Întregul ...

18. Spiritul Idealist1 manifestat în cuprinsul Întregului ne îndeamnă mereu spre Perfecţionare şi Desăvârşire continuă, spre actualizarea tuturor potenţialităţilor noastre infinite de dezvoltare (Pentru înţelegerea mai profundă a Idealurilor a se vedea şi cartea „Etica Armoniei”, cap. „Gândirea liberă şi idealurile”).
***

19. Cele Zece Idealuri ale Omului Universal alcătuiesc stindardul valoric al umanităţii, stindard pe care fiecare dintre noi e chemat să-l poarte mereu în sine întru împlinirea sa fiinţială ca individ uman regăsit pe deplin în Beatitudinea Mirifică a Vieţii.
 

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru