Etimologia cuvântului „religie”


1. Termenul acesta de religie se pare că ar proveni din latinul „religare” având sensul de re-legare, de reunire cu ceva sau cu cineva sau de reunire între cineva şi altcineva sau între ceva şi altceva.

2. O altă posibilă origine ar fi din termenul latin „relegere” - însemnând recitire (citire din nou).

3. Considerat etimologic, acest termen se poate deci aplica în mod întemeiat oricărei organizaţii, instituţii, mişcări de idei care ar avea ca şi scop declarat să reunească ceva (orice) cu altceva (orice altceva) sau pe cineva (oricine ar fi) cu altcineva (cu oricine altcineva se consideră necesar şi util de către acea mişcare/organizaţie), sau/şi să „recitească”, să reinterpreteze o stare, un fapt, realitatea, lumea din unul sau mai multe puncte de vedere pe care ea le consideră ca atare.

4. Pe de altă parte în era postmodernă în care trăim, ştim că sensurile nici unui cuvânt nu sunt bătute în cuie şi că astfel oricărui cuvânt i se pot adăuga noi sensuri, sau chiar schimba total sensurile avute înainte – sensul unui cuvânt (şi chiar cuvântul însuşi) se ştie, fiind doar o simplă convenţie de limbaj adoptată de un grup uman oarecare pentru a înlesni comunicarea între membrii săi.

5. Din acest punct de vedere am putea spune de exemplu că constituie o religie orice organizaţie/ instituţie umană şi/ sau orice mişcare de idei care alege să-şi atribuie printre altele şi calificativul de religie.

6. Unii caută în zadar, să restrângă artificial largheţea etimologică a reunirii posibile a oricui cu oricine, la o reunire a să zicem doar a omului cu o anumită „divinitate” pretinsă a „fi disperată” săraca după o astfel de reunire.

7. Această încercare de a restrânge termenul de religie doar la acele activităţi în care ar fi implicat vreun presupus „zeu/zeiţă” nu este deloc în acord cu realitatea specifică fenomenul religios şi nici cu tendinţele evolutive pe care le îmbracă în ansamblu acest fenomen în prezent, tendinţe care cu siguranţă se vor amplifica foarte mult pe viitor (1).

(1) Pentru o abordare mai detaliată a termenului de „religie” a se vedea cartea „Noua Ordine Religioasă”, capitolele „Filosofie, Ştiinţă şi Religie” şi „Religiologia”.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru