InfiniNomus


1. Dragă frate/soră întru Fiinţă, în această Carte sunt prezentate caracteristicile specifice de manifestare ale unei Mişcări (Şcoli/ Căi/ Societăţi, etc.) Cultural-Conceptual-Material-Creatoare (de studiu, cercetare şi creaţie în domeniul întregii Cunoaşteri existente la nivelul societăţii umane) care îşi iniţiază existenţa în inima şi mintea ta pe măsură ce o parcurgi pagină cu pagină.

2. Pentru a te scuti de prejudecăţi şi confuzii inutile care ar putea să te ţină departe de priceperea unor înţelesuri mai profunde ale prezentei Mişcări (prin confuzia numelui cu conţinutul ei sau a conţinutului ei cu numele ei), nu i-am dat acesteia un nume dogmatic, (absolutist), ci mai multe nume.

3. De fapt i-am dat nume infinite (“X” nume) dintre care unele pot avea pentru tine calitatea de a-ţi sugera subiectiv anumite aspecte vibraţionale ale Actualei Manifestări.

4. Dintre multiplele nume pe care noi le folosim pentru a o desemna (respectiv pentru a indica spre noi cei care facem parte din ea) vom lăsa acum câteva să curgă lin şi spre gândurile şi emoţiile tale, pentru a ţi le umple de intuiţii numenale, adânc cuprinzătoare în sinteză a Valorilor Eterne ale Omului Universal:


5.
5.1
Adevărurile Infinitului şi ale Eternităţii (AIE)
Ejufifovu Obmobonivio lo evu Unufbonaroo (EOU)
Infinite and Eternity Truth
Veritatis de Infinitus et Aeternitas
αλήθεια άπειρου και της αιωνιότητας
Infinetianism;
AdInfinEter; InETru;
Eternus;
Infinitus;
Inetianum;
Etadan; Adetum;
Etinium; Inetaum;
Inadar
Infinetieni (/e); Eternieni (/e);
Adinfinieni;
Eterieni; Etinieni (/e);
Infin/ Infinia;
Etin/ Etinia;
Adin/Adet; Inet/ Ineta;
Etad/ Eta; Inad/ Ina
5.2
Alianţa Fraternităţii Universale (AFU)

Evoebre Fenufbonaroo Ibosufhevu (EFI)

Alliance of Universal Brotherhood (AUB)
Universalus Fraternitas Societas (UFS)
Symmachia Adelfosyni Pagkosmios
Sakhya Bhraatra Saarvatrika
Tóngméng Xiōng dì huì Pŭ
Fraternitatea;
Frăţia;
AliFraUni;
The Brotherhood;
Fraternitas;
UniFraSo;
SymAdePag; SakBhraSaa; TonXioPu
Fraţi/ Surori;
Fraterieni;
Fraterani;
Alifraunieni;
Frateo/ Frateona;
Alfranieni;
Unal/ Unala;
Alian/ Aliana;
Alianori
5.3
Arta Călătoriei prin Conştiinţă (ACC)

Efne Givinafouo fob Gabnobra (EGG)

The Art of Travelling Through Consciousness
Ars de Commeare per Conscientia
CoCaArt; TraConArt;
Arca;
Arcon;
Conar;
Conars;
Efagagiv
Călători prin Conştiinţă;
Arconian (/ană);
Gabnobrieni (/e);
Eggarieni (/e);
Trecon / Treconia
5.4
Arta Fiinţării Trans-Formale
(în, dincolo şi între Forme) - AFTF

Efne Mobrifoo Neb-Mafzevu (EMNM)

The Art of Trans-Formal Beingness
Ars de Aevitas Trans-Forma
Arta Transcenderii;
ArtFiTranForm;
NebMaf;
Aevitas Fotra;
Emanum;
Afataf
Fiinţe trans-formale;
Fortranieni (/e);
Fortra / Fotralia;
Aftefieni;
Aftefan/ Aftefana
5.5
Asociaţia de Studii Trans-Religioase (ASTRu)
Ehagoeroe Ju Hnijoo Neb-Fuvopoaehu

Association of Trans-Religious Study
Sodalitas de Studium Trans-Religiosum
ASTre; ASTianism;
SoSTraR;
Ahagofu;
Sorestudium;
Sores;
Astrare
Astieni (/e);
Astian/ Astiana;
Astianor/ Astianora;
Astrarieni;
Astrar/ Astrara;
Astutreeni
5.6
Calea Idealurilor, Porţilor şi Razelor (CIPoR)

Gevue Ojuevifovaf, Cafrovaf lo Fetuvaf (GOCaF)
The Way of Ideals, Gates and Rays
Via de Specimens, Portas et Crinis
IdPoRa;
IdGaRa;
Idgarazar;
SpoCri;
Idegar;
ViaCrinis; ViaPortas
Idporazieni;
Idgar/ Idgara;
Idegarieni;
Ideporieni
5.7
Calea Percepţiei Infinite (CPI)

Gevue Cufgucrouo Obmobonu
The Way of Infinite Perception
Via de Agnitio Infinitum
CaPerIn; Caiperianism;
Inpecaon
Caperini;
Caiperieni (/e);
Caiperus/ Caiperia;
Inpec/ Inpeca
5.8
Drumul Manifestării Integrale (DMI)

Jiziv Zebomuhnifoo Obnupfevu (JiZeOb)
The road of Integral Manifestation
Via de Manifestatio Integrale
DMaInte; IntegMan; IntMan;
ViaMaIn;
RoInMar;
Jizeob;
Demeior
Intmanieni (/e); Intmani;
Intman/ Intmana;
Jizeobieni;
Drumieni
5.9
Etica Armonizării Sinelui şi a Societăţii (ŞASS)

Unoge Efzabotafoo Hobuvio lo Hagouniroo

Harmonization Ethics of Oneself and of Society
Ethicum de Harmonia de Ego et de Societas
EticArmon;
Etarsian;
Haeton;
Etonso;
Unefza;
Etar;
Egsohan
Paracticanţi ai Eticii Armoniei; Adeizari (/e); Armet/ Armeta;
Etarsieni;
Haetonieni; Haetoni;
Etarieni; Etar/ Etara;
Egsohanieni
5.10
Frăţia Creatorilor (FC)

Miroe Guenafovaf (MG)
The Brotherhood of Creators (BC)
Creator Fraternitas (CF)
FraCreator;
CreLisan;
Migue;
FraterCreator;
GuMir
Fraţi Creatori;
Crelisanieni (/e)
Crelisandru/ Crelisandra
5.11
Filosofie Sistemică şi Trans-Sistemică (FSTS)

Movahamou Hohnuzogi lo Neb - Hohnuzogi (MHNH)

Systemic and Trans-Systemic Philosophy
FiloSTeS;
Sistemosofie;
Moneho
Sistemieni (/e); Sistemosofi;
Filostenieni (/e);
Trasiani (/e);
Trasian/ Trasiana
5.12
Legea Armoniei Fiinţiale întru Întreg (LAFÎ)

Vupue Efzabouo Morevu abni Abnup (VEMA)

The Law of Harmonic Beingness into the Whole
Lex de Harmonia Aevitas in Universum
LeArFInt;
Vemaom;
Vuefmoab;
Lexhae; Lahabe;
Efzavu;
Abmore;
HarLaw;
HarLex
Integrieni;
Armoni;
Armon/ Armona;
Abnubieni;
Abnu/ Abna;
Vemani;
Veman/ Vemana;
Harlexani/ Harlexana;
Lear/ Leara
5.13
Misterele Individualizării şi Maturizării Psihice (MIMP)
Zohnufuvu Objosojievotifoo lo Zenifotifoo Chosogu
The Mysteries of Individualization and Psychical Maturation
Misterium de Persona et de Maturatio Psychica
Misterele “IndMa”/ “IndMatur”;
IndPsiMatur;
Zecho;
Obcho;
Misterium
Indmani (/e)
Indman/ Indmana;
Zechonieni;
Zechonian/
Zechona
5.14
Mişcarea Meta-Perceptivă
(mişcarea percepţiei care se extinde spre infinit) – MMP

Zolgefue Zune-Cufgucnosi
Meta-Perceptive Movement (MPM)
Tractus Meta-Agnitionis
MisMePer;
TraMeAg;
Zune
Indivizi meta-perceptivi;
Inpemani /(e);
Inpeme/ Inpema;
Meinpe/ Mainpa;
Zuneani
5.15
N / Nomens Infinitus / InfiniNomus / InfiNomus / NXanor
(Mişcarea/Şcoala/ Calea/ Legea/ Misterele etc. cu infinite nume - cu “x” nume (n)/ sau cu nume (n), semne, manifestări infinite (x) – MXN)

Bazub Obmobon
Infinites Names
Nominis Infinitus
Infinomieni (/e)
Infinomian/ Infinomiană;
Nxanieni (/e);
Nxan/ Nxana;
Nxanian/ Nxania;
Nxanor/ Nxanora
5.16
Ordinul Noilor Ere (ONE)

Afobiv Baovaf Ufu

Order of New Eras
Ordo de Novus Aerae
OrdiNoEr/ OrNeRa;
Oneism;
ONA;
Nera
Oamenii/ fiinţele noilor ere / onefieni (/e);
Onef / One;
Coner (/ian) / Coneria
5.17
Portalul Cărţii Infinite (PCI)

Cafneviv Gifroo Obmobonu

The Portal of the Infinite Book
Portale de Carta Infinita
Cartieni;
PoCaIn;
PoInBo;
Pocar
5.18
Poarta Conştiinţei Trans-Sistemice (LCTS)

Caefne Gabnoobruo Neb - Hohnuzogu

The Gate of Trans-Sistemic Consciousness
Porta de Conscientia Trans-Sistemica
TranSisCon;
Gatris;
Caega Neho;
Caneho
Oameni Trans-sistemici;
Transisconieni;
Otsiani (/e);
Otsian/ Otsiana;
Gatrisieni
5.19
Poarta Revelaţiei Universale, Directe şi Infinite (PRUDI)

Caefne Fusuverouo Ibosufhevu, Jofugnu lo Obmobonu;

The Gate of Universal, Direct and Infinite Revelation;
Porta de Revelatio Universalus, Actutum et Infinita
Cercetători-creatori ai Realităţii;
Construzini (/e);
Preudini (/e);
Preudin / Preudia;
PoRevUnDIn; Prudian
5.20
Religia Oamenilor Liberi (ROL)

Fuvopoe Azivio Voduf

Religion of the Free Mans (The Free Mans Religion)
Religio de Homo Liber
Azivod;
ReOmLiber;
ReLiOm;
Reholi;
Refreman;
Fuavo
Oameni Liberi;
Oliberieni/ Liberieni (/e); Oliber/ Olibera;
Liber/ Liberia;
Orel/ Orelia;
Relon/ Relona
5.21
Religia Cosmică / Universului / Întregului

Fuvopoe Gahzogi / Ibosufhivio / Abnupivio

The Cosmic Religion / Religion of the Universe / Religion of the Whole
Religio de Universus
Corenieni;
Unirenieni;
Integrieni;
UniRe; Unir/ Unira;
CoRe; Coren/ Corena;
Inre; Fuvgah; Abnu
5.22
Religia Infinitului/ Religia Infinită

Fuvopoe Obmobonivio
The Infinite Religion
Religio de Infinitum
Infinetieni;
Rein/ Reina;
Relin;
IRe;
Ire/ Irea
5.23
Religia Integrală/ IntegroReligie

Fuvopoe Obnupfevi
The Integral Religion
Religio Integralis
Integral;
Obnu;
Integro;
Integrini;
Intei
5.24
Ritul Perfecţiunii Infinite (RPI)

Foniv Cufmugroiboo Obmobonu
The Rite of Infinite Perfection
Ritus de Perfectio Infinita
InPerIanism;
Ritus Perfectionis;
Ritul Inpeom
Inperieni (/e);
Inperian/ Inperiana;
RiPerIni;
Rinpeomi
5.25
Templul Cunoaşterii Universale (TCU)

Nuzviv Gibaelnufufoo Ibosufhevu
The Temple of Universal Knowledge
Templum de Scientia Universalus
Templul “Unicun”; TempUniCun;
Knoteun
Oameni Universali/ Unicunieni (/e);
Unic/ Unico;
Utec/ Utecu;
Knoteuni
5.26
Transreligie/ Trans-Religie (/a) (TR)

Nebfuvopoe / Neb-Fuvopoe

Transreligion / Trans-Religion
Transreligio / Trans-Religio
Mişcare Trans-Religioasă (MTR);
MiTraRe
Oameni Transeligioşi/
Trans-Religioşi;
Trareoni (/e);
Treoni;
Treo/ Treona;
Retran/ Retrana
5.27
Sanctuarul Libertăţii (SL)

Hebniefiv Vodufniroo
Sanctuary of Liberty / Liberty Shrine
Sanctuarium de Libertas
SanctLiber;
LiSan;
Sanctuarul;
Sanctuarium;
SanctLiberieni (/e)
Lisanieni (/e)/
Oameni Liberi;
Lisan/ Lisana
5.28
Sanctuarul Strălucirii Razelor Cunoaşterii Universale (SSRCU / SSR)

Hebniefiv Hivigofoo Fetuvaf Gibaelnufufoo Ibosufhevu

Radiance Sanctuary of Universal Knowledge Rays
Sanctuarium de Candor de Crinis de Scientia Universalus
Oameni Radianţi
(care manifestă prin ei Razele)
Radiani (/e);
Radianum/ Radiana;
SancStraRa; SanStRa
5.29
Semnele Omului Universal (SOU)
SEMNELE OMULUI UNIVERSAL
Huzbuvu Azivio Ibosufhev
HUZBUVU AZIVIO IBOSUFHEV
The Signs of Universal Man
Signo de Homo Universalus
OmUSEM;
SiUMan;
Ibahu;
Ibahi;
Hazibieni
5.30
Societatea Eresofiană (a Înţelepciunii Erelor) – SES

Hagounenue Ufuhamoebi

The Erasofian Society
Societas de Aerasofia
Eresofieni;
Erasofiani;
Eres/
Eresna;
SoEreSo;
SoEr
5.31
Societatea Holo-Gnostică (SHG)
(îndreptată spre cunoaşterea şi experimentarea Întregului/
Holos-ului/ Universului)
Hagounenue Sava-Pahnogi
The Whole-Gnostic (Holo-Gnostic) Society
Societas de Holo-Gnosa (/de Gnosa de Universus)
Holognostici;
Soho/
Soha;
HoloGnosis;
SoHoGnosis
5.32
SocioReligie/ Religia Socială


Fuvopoe Hagoevi
SocioReligion/ The Social Religion
Religio Socialis
SoRe;
Rels;
Hagof;
Sorenieni;
Soren/
Sorena;
Soreani;
Socilieni;
Relsei
5.33
Ştiinţa Transcenderii Formelor (ŞTF)
Lobre Nebgubjufoo Mafzuoaf

The Science of Forms Transcendence
Scientia de Transcendium Formae
Transcendo-logie;
Oameni Transcendenţi;
Fotrani;
Fotran/
Fotrania

etc.
etc.
etc.

6. Fiecare Individ care participă la manifestarea prin sine şi în societate a Nestematelor regăsite în această Carte (Idealuri, Porţi, Raze, Surse, Etica Armoniei, Ţeluri, Fapte, etc.) sau în celelalte 7 Cărţi ale “Noii Vieţi”, se va prezenta deci faţă de sine şi/sau faţă de ceilalţi cu oricare din numele menţionate anterior şi ca făcând parte din oricare din “mişcările” numite mai sus, sau cu altele create de el - căci numele nu sunt aşa de importante ca şi conţinutul lor - ca şi realitatea infinită specifică pe care fiecare din ele o exprimă cu stângăcie copilărească.

7. Aceasta trebuie intuită şi înţeleasă în cuvinte (în logică, în raţiune, în limbaj), dincolo de cuvinte (în percepţia clară directă), între cuvinte şi în spatele lor (în intuiţia şi experienţa directă, mistică, integratoare).

8. Numele enumerate mai sus sunt deci folosite mai mult sau mai puţin în discursul nostru, în funcţie de cât de mult ne produc plăcere fiecare din ele (ca şi vibraţie melodică) la un moment dat.

9. Atenţie însă: să nu ne lăsăm furaţi de Nume – mai ales că acum suntem iată pe tărâmul Infinitului, al Relativităţii şi al Percepţiei Nelimitate.
 

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru