Licenţa celor trei Libertăţi (L3L)


0.1 Toate operele literare, artistice, ştiinţifice (texte, documentare, filme, înregistrări, programe, etc.) etc. produse de Mişcarea Trans-Religioasă se recomandă a fi publicate şi distribuite sub Licenţa celor 3 Libertăţi varianta 1 (L3Lv1) sau sub variante ulterioare ale acestei Licenţe lansate de conducerea Mişcării Lisaniene.

0.2 În acest sens, la începutul acestor opere se vor insera următoarele:

0.2.1 „Copyright deţinut de Mişcarea Infinomiană (sau de alte forme juridice sub care se manifestă Mişcarea Trans-Religioasă). Unele drepturi rezervate.
 
0.2.2 Opera de faţă se distribuie sub „Licenţa celor trei Libertăţi” varianta 1 (L3Lv1) care prevede:

1. Libertatea Cunoaşterii (informării) – opera de faţă (în întregime şi/sau parţial) poate fi citită (vizualizată, audiată, etc.), copiată, distribuită, editată, publicată electronic (în format pdf, html, txt, doc, odt, sxw, gif, jpeg, avi, mpeg, ogg, etc.) şi pe suporturi clasice (de hârtie, bandă magnetică, compact disc, ş.a.) în oricâte exemplare, de către oricine, cu condiţia ca aceasta să fie făcută în scopuri necomerciale şi ca cel care o primeşte de la altcineva să fie informat că şi el are drepturile pe care le prevede Licenţa celor 3 Libertăţi.

1.1 Pentru distribuirea ei se pot cere şi bani dar numai atâţia cât să acopere costurile ei de producţie şi distribuţie.

1.2 Dreptul de a o distribui comercial (în scopul obţinerii de profit) este rezervat în exclusivitate autorului (autorilor) ei şi/sau acelora care au acceptul scris al autorului în acest sens sau a acelora care deţin dreptul de copyright pentru respectiva lucrare.

2. Libertatea Iubirii – opera (lucrarea) în sine şi orice informaţie conţinută în ea poate fi împărtăşită (dăruită) cu oricine doreşte acest lucru în mod nelimitat şi poate fi folosită ca suport pentru conferinţe, seminarii, ateliere, etc. cu condiţia ca aceste activităţi să se facă cu scopuri necomerciale.

3. Libertatea Puterii – constă în faptul că:

3.1.- părţi consistente din această lucrare (operă) pot fi incluse în alte lucrări fără acordul expres al autorului (autorilor), cu condiţia ca lucrarea care le încorporează să menţioneze autorul (autorii) şi titlul lucrării din care a fost preluată şi să fie şi ea distribuită sub prezenta licenţă în scopuri necomerciale.

3.2.- oricare părţi din prezenta lucrare pot fi modificate (prin scoatere, adăugare, reformulare etc.) şi apoi lansate pe piaţă noi variante ale prezentei lucrări (variante modificate ale ei) cu următoarele condiţii:

3.2.1- să se menţioneze în noua variantă, autorul (autorii) lucrării originale şi a titlului original al lucrării şi să se indice posibilităţile prin care lucrarea originală poate fi accesată în întregimea ei;

3.2.2- să se menţioneze în mod expres în varianta modificată (de exemplu în cadrul unor prefeţe sau a unor postfeţe) părţile care aparţin de lucrarea originală şi modificările care s-au operat asupra acesteia: ce s-a scos, ce s-a adăugat, ce s-a modificat (reformulat) – cu precizarea titlurilor de capitole şi subcapitole sau a părţilor afectate de schimbare şi a numărului de pagină (secvenţe, pasaj, etc.) aferente lor în lucrarea originală ;

3.2.3- variantele derivate (modificate) bazate pe lucrarea originală să se distribuie şi ele doar sub Licenţa celor 3 Libertăţi;

3.2.4- Lucrările derivate pot fi distribuite comercial doar cu acordul scris al autorului (autorilor) lucrării originale sau a acelora care deţin dreptul de copyright pentru respectiva lucrare.”


Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru