Sanctuarele Strălucirii Razelor


1. În orice spaţiu specific, în care se întâlnesc cel puţin trei Cercetători TransReligioşi, cu intenţia de a dezvolta şi de a manifesta în ei şi în afara lor Valorile TransReligiei se formează un Sanctuar TransReligios.

2. Există astfel Sanctuare (Spaţii ale Împlinirii/ Spaţii Sacre/ Focare Energetice/ Locuri ale Comuniunii, etc..):
- naturale – spaţiile naturale (păduri, câmpii, malul mării, pajişti muntoase, etc.);
- ocazionale – spaţii construite cu alte scopuri iniţiale decât acela de Sanctuar TransReligios, dar care momentan sunt folosite ca atare;
- permanente – spaţii special construite pentru a fi Sanctuare TransReligioase;
***

3. Pentru consacrarea ca Sanctuar TransReligios elementul cel mai important este prezenţa în el a cel puţin trei Cercetători TransReligioşi (dintre care e preferabil ca cel puţin unul să aibă calitatea de Cercetător Înaintat) cu intenţia de a desfăşura o activitate lisaniană specifică.

4. Câteva elemente opţionale dar adânc semnificative pentru consacrarea unui Sanctuar sunt următoarele:

4.1- prezenţa în Sanctuar a Cărţii Cunoaşterii Universale – sub formă informatizată sau simbolică (sub forma unor enciclopedii, respectiv colecţii de cunoştinţe specifice fiecăreia din cele 7 Raze);

4.2- prezenţa Simbolurilor Forţă a Valorilor TransReligiei (Idealuri, Raze, Porţi, Etica Armoniei, Surse, Ţeluri şi Fapte), ale Omului şi Umanităţii (simboluri/ reprezentări ale „Omului Atemporal”, ale „Familiei Eterne”, ale Evenimentelor Majore ale Vieţii, ale Faptelor De Viaţă Umană, etc.) respectiv ale Întregului (Totului/ Universului/ Cosmosului).

4.3- un ritual specific de consacrare (mai lung sau mai scurt, mai simplu sau mai complex - ales de cei care fac consacrarea) specific consacrării lui iniţiale (consacrării primare – la prima folosire a spaţiului respectiv în scopuri infinetiene) respectiv specific începutului fiecărei activităţii particulare care urmează să se desfăşoare în el (consacrării introductive).
***

5. Un exemplu de consacrare introductivă simplă este rostirea următoarei formule sacralizante:
- „Fie iubire! Fie cunoaştere! Fie forţă!
Noi cei strânşi aici şi acum întru Ideal şi întru prezenţa atotcuprinzătoare a Întregului consacrăm prin forţa unită a vieţuirii noastre acest Spaţiu şi acest Timp - Idelurilor Omului Universal, Razelor Cunoaşterii Universale, Porţilor Noilor Ere, Eticii Armoniei, Surselor Fericirii, Ţelurilor Mişcării TransReligioase şi Faptelor Omului Liber!

Fie ca gândurile şi faptele noastre să fie mereu ghidate de aceste Şapte Mari Lumini întru Armonie cu Sinele, cu Ceilalţi şi cu Întregul!

Fie ca Simbolurile Forţă ale Umanităţii să ne inspire mereu gândurile, vorbele şi faptele!
Fie Iubire! Fie Cunoaştere! Fie Forţă!”
***

6. Această Consacrare introductivă simplă poate fi înlocuită sau completată cu o alta mai mult sau mai puţin complexă (creată de cei care o practică pe baza Chestionarului de Creare a Ritualurilor).

7. În Sanctuarele astfel consacrate prin prezenţa aspectelor menţionate anterior se pot apoi desfăşura conferinţe, seminarii, ateliere, ritualuri, meditaţii, ceremonii, ş.a.m.d.

8. Sanctuarele Permanente ale “Trans-Religiei” (special construite în scop TransReligios) sunt astfel concepute şi realizate încât prin intermediul lor toţi cei care doresc să manifeste prin ei Idealurile, Etica Armoniei, Sursele, Razele, Porţile, Ţelurile şi Faptele să poată fi ajutaţi spre a fi cât mai în măsură să simtă cu putere prin ei acţiunea sacralizantă a fiecăreia din aceste Valori.

9. De aceea în mod obligatoriu ele cuprind:

- o bibliotecă şi o mediatecă care să cuprindă cel puţin toate operele Modelelor Relative ale Omului Universal şi alte opere importante pentru studiul Manifestărilor Majore specifice fiecăreia din cele Şapte Raze;

- cel puţin două săli de meditaţie dotate corespunzător;

- câteva săli de seminarii (ateliere, laboratoare, etc.) pentru a facilita întâlniri periodice ale Cercetătorilor şi Cercetătorilor Înaintaţi în cadrul cărora se vor aborda şi cerceta diferite aspecte ale celor 7 Raze;

- cel puţin o sală de conferinţe cu scenă pentru teatru şi dotată cu cele necesare pentru proiecţia de filme şi ascultarea de audiţii muzicale;

- o sală mare pentru a se putea practica în ea arte marţiale şi dansuri;

- câteva săli pentru a putea locui oaspeţii şi Cercetătorii Înaintaţi care administrează activităţile de la sediu;

- săli de comuniune şi convieţuire (sală de mese, bar, etc.)

- şi sala centrală – Sanctuarul propriu-zis al Trans-Religiei de o formă specifică.

10. Sala Centrală a Sanctuarelor HoloGnostice se numeşte deci Sanctuar şi găzduieşte:

- “Cartea Trans-Religiei” în formă electronică;

- reprezentări simbolice ale Valorilor Trans-Religiei (de obicei puse deasupra, în jurul şi pe Poarta dedicată Religiei şi Ezoterismului în Sanctuar;

- reprezentări simbolice (picturale, sculpturale sau de altă natură) ale Omului Atemporal, ale Familiei Eterne, ale Evenimentelor Majore ale Vieţii Umane şi ale Faptelor De Viaţă Umană – plasate de obicei pe (/lângă) peretele dedicat Razei Religiei şi Ezoterismului, în principiu de o parte şi de alta a Porţii Comunicării, specifică Razei Religiei;

- diferite alte simboluri Trans-Religioase şi simboluri/ reprezentări/ picturi, etc. specifice diferitelor aspecte a celor 7 Raze (ştiinţifice, religioase şi oculte, etc.);

- reprezentări artistice ale Modelelor Relative şi ale realizărilor lor;

- fragmente reprezentative din operele lor;

- scheme (sub forma unor arbori, tabele, grafice, etc.) care facilitează prezentarea sintetică a diferitelor aspecte majore specifice celor 7 Raze;

Aceste simboluri, grafice, scheme, picturi, reprezentări scrieri, etc. sunt împărţite pe pereţii Sanctuarului astfel încât fiecare are o zonă specifică anume desemnată pentru fiecare Rază (cum e de exemplu în schema de mai jos).

- Calendarele Lisaniene şi Zetrianul desfăşurat;

- o hartă a Terrei, o hartă astronomică, un glob terestru şi unul stelar;

- o instalaţie audio-vizuală, instrumente de aromoterapie;

- mobilier şi obiecte ritualice adaptate pentru activităţile specifice ce se vor desfăşura în Sanctuar (ritualuri, ceremonii, etc.);
- ş.a.

11. Pe cât e posibil ea va avea în mijlocul acoperişului său o porţiune transparentă (de sticlă, sau din alt material) prin care să se vadă direct cerul şi de asemenea va avea în interior porţiuni de pământ plantate cu iarbă şi cu diferite flori şi plante ornamentale, etc.

12. Sanctuarul Central este dotat, în principiu, cu Patru Porţi de intrare:

- Poarta Creaţiei - specifică Erei Cosmice (E.C), aflată la Vest (V), inspirată simbolic de puterea transformatoarea a Focului şi flancată de o parte şi de alta de aspecte ale Ştiinţei şi Tehnicii (St), respectiv ale Artei (A) Universale;

- Poarta Fraternităţii - specifică Erei Globalizării (E.G), aflată la Sud (S), sub protecţia simbolică a Pământului, în compania Razelor Economiei (Ec) şi respectiv Politicii (Po);

- Poarta Individualizării specifică Erei Individualizării (E. Ind.), orientată spre Nord (N), sub inspiraţia simbolică a elementului Aer şi flancată de o parte şi de alta de porţiunile din Sanctuar dedicate Psihologiei (Ps) şi Filosofiei (F);

- şi Poarta Comunicării specifică Erei Informaţionale (E. Inf.), situată la Est (E), sub ghidarea simbolică a elementului Apă şi sub inspiraţia Aspectelor Majore ale Razei Religiei (R) şi Esoterismului (Es).


13. Sala Centrală a Sanctuarului Fraternian prin însăşi prezenţa ei trebuie să ducă cu gândul la Cunoaşterea Universală, la Cultura Universală şi la Religia Universală precum şi la necesitatea încarnării de către fiecare individ a celor 10 Idealuri.

14. Simbolurile Trans-Religiei pot fi multiple - prin forma lor ele trebuie însă să aducă aminte de cele 10 Idealuri, de cele 12 Porţi, de cele 7 Raze sau de alte aspecte ale Mişcării NXaniene.

15. În centrul Sanctuarului (sau în altă parte a lui) va fi o masă (circulară, sau de altă formă) pe care e aşezat unul sau mai multe din aceste simboluri ale Trans-Religiei şi “Cartea Trans-Religiei” într-o formă informatizată.
***

16. Cele 6 Spaţii Fundamentale ale Sanctuarelor Trans-Religioase sunt deci:
- spaţiul SACRU – Sanctuarul;
- spaţiile PORŢILOR - sălile de meditaţii;
- spaţiile CERCETĂRII - biblioteca, mediateca, atelierele, laboratoarele, etc.;
- spaţiile CREAŢIEI - sălile de Seminarii, Atelierele, etc.;
- spaţiile DĂRUIRII Cunoaşterii - sălile de Conferinţe;
- spaţiile VIEŢII şi JOCULUI – sălile de comuniune şi convieţuire (sală de mese, bar, etc.), sălile de dans şi de sport, etc.
 
17. În toate aceste spaţii vor avea loc activităţi specifice coordonate de Cercetători Înaintaţi ca de exemplu:
- cursuri de transmitere a Cunoaşterii de pe cele 7 Raze (cursuri de filosofie, psihologie, economie, etc.);
- seminarii de discuţii şi ateliere de practică bazate pe materialele prezentate la cursuri;
- ateliere de creaţie artistică şi tehnică;
- meditaţii de relaxare, meditaţii specifice diferitelor tradiţii spirituale, meditaţii trans-religioase, etc.;
- activităţi sportive şi de relaxare;
- petreceri, banchete, celebrări, comemorări, etc.;
- ceremonii trans-religioase periodice sau prilejuite de evenimentele majore care intervin în viaţa Cercetătorilor Trans-Religioşi (pubertatea, majoratul, căsătoria, concepţia, naşterea, boala, moartea, etc.) sau prilejuite de sărbătorile trans-religioase;
- studii individuale în cadrul bibliotecii şi al mediatecii;
- Festivaluri Trans-Religioase şi Trans-Culturale;
- etc.
***

18. Câteva modele posibile de construcţie a Sanctuarelor Trans-Religioase sunt şi cele care urmează (prezentate în forme schematice orientative):
  
 
  
  
  

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru