TransReligia şi Adaptarea1. TransReligia (ca sumă de idei, concepte, idealuri, ţeluri, fapte şi forme specifice) nu este nici ceva static nici ceva dogmatic (absolut).

2. Toate aspectele ei se pot schimba şi multe din ele se vor schimba (mai mult sau mai puţin) pentru a se adapta cât mai optim şi mai eficient circumstanţelor specifice manifestate la un moment dat în Întreg.

3. Ea se schimbă şi pentru a-şi corecta posibile erori de percepţie şi acţiune care îi vor fi semnalate şi dovedite ca atare (de o manieră ştiinţifică solidă) în prezent sau pe viitor de către indivizi situaţi în interiorul sau în afara sa.

4. În plus pot fi adăugate şi vor fi adăugate mereu noi aspecte de adaptare optimă: la noile descoperiri (făcute de către cercetarea ştiinţifică); la noile conjuncturi ale realităţii care vor apare pe viitor; precum şi la evoluţia viitoare a nevoilor şi dorinţelor individuale şi sociale ale umanităţii.

5. De asemenea pot fi eliminate, şi vor fi eliminate, acele aspecte ale ei dovedite că au devenit ineficiente, sau mai puţin eficiente, în a răspunde optim la schimbările menţionate.

6. SocioReligia este o mişcare care se adaptează mereu lumilor (individuale şi sociale) specifice în care se manifestă şi se dezvoltă continuu în raport cu evoluţia acestora.

7. Chiar dacă punctul ei de plecare este prezentul Manifest, dezvoltările, adaptările şi formele concrete pe care ea le va îmbrăca în viitor vor rămâne însă să se stabilească prin vot democratic de către întreaga Comunitate Frateriană specifică unui anumit moment de timp şi unui anumit sector de spaţiu.

8. Autoritatea ultimă care poate schimba oricare din Valorile unei anumite Reţele Infinomiene specifice este Adunarea Generală Mondială a acelei Reţele.

9. Şi desigur că cei care nu sunt de acord cu anumite modificări operate la nivelul acelei Reţele TransReligioase se pot retrage din activităţile ei, pentru a se alătura altei Reţele care consideră că îi reprezintă ideatic şi formal mai bine, şi bineînţeles, de ce nu, pot la o adică să înfiinţeze o nouă Reţea TransReligioasă sau de ce nu, chiar o nouă religie!

10. Libertatea este a lor, ca să se folosească de ea!

11. Atâta doar că împotrivirea nu trebuie căutată cu orice preţ.

12. Să nu uităm dragi fraţi infinetieni că unitatea noastră face puterea noastră!

13. De aceea recomandăm ca indiferent de câte „schisme” formale ar putea să apară în cadrul Mişcării TransReligioase, (în măsura în care ele nu promovează valori total opuse prezentului Manifest, ci doar alte Forme de manifestare specifică a lor) şi oricâte Forme separate sau noi „încarnări” care se legitimează sub o formă sau alta din ea ar apare pe viitor - să colaboreze strâns cu toate împreună pentru bunăstarea individului şi a societăţii umane: să nu uităm deci că noi lisanienii suntem promotorii Unităţii în Diversitate!

14. Modificările doctrinei trans-religioase (aşa cum ea este concepută în prezentul Manifest) sunt deci permise dar recomandăm ca acestea să se facă cu cea mai mare atenţie şi cu maxim de discernământ, doar atunci când după îndelungi şi serioase cercetări se dovedeşte ca fiind evidentă (pentru marea majoritate a eternienilor) necesitatea efectuării acestor schimbări.

15. Trebuie în primul rând evitată sub orice formă denaturarea şi pervertirea, degenerarea TransReligiei într-o formă de religie dogmatică, bazată pe o formă sau alta de credinţă dogmatică (absolutistă, fanatică).

16. Şi de asemenea să nu se uite că SocioReligia nu este doar o religie ci ea este mai ales o TransReligie: ceva care depăşeşte cu mult sfera de cuprindere a fenomenelor religioase, extinzându-se dincolo de acestea pentru a cuprinde în sine întreaga Realitate!

***

17. Prin urmare cei care vor adăuga acestui Manifest şi Mişcării TransReligioase noi forme de manifestare care să ajute la progresul individului şi al societăţii umane şi la armonizarea superioară a acestora să fie binecuvântaţi căci ei sunt întradevăr nişte Creatori întru Ideal!

18. De asemenea cei care elimină din prezentul Manifest şi din Formele de Manifestare ale TransReligiei, acele aspecte care se dovedesc a fi evident eronate (prin probe ştiinţifice irefutabile) sau depăşite de continua schimbare a Întregului pentru a le înlocui cu adevăruri şi noi forme adaptate întru Armonie, să fie iarăşi binecuvântaţi, căci iată prin ei TransReligia se adaptează şi se dezvoltă pentru a ajuta cu maxim de eficienţă integrarea armonioasă a Omului în Întreg!

19. Nenorocirea şi pedeapsa meritată să coboare însă asupra tuturor celor care încearcă să pervertească (degenereze, deformeze) Mesajul TransReligios pentru a-l distruge sau pentru a încerca să-l facă să meargă împotriva proiectului său iniţial: în direcţia distrugerii armoniei individului şi societăţii umane; împotriva individualizării şi maturizării psihice; împotriva comunicării sincere, a fraternităţii universale, a deschiderii nelimitate spre Cunoaşterea Universală; împotriva manifestării echilibrate a Iubirii, Cunoaşterii şi Puterii...

20. Asemenea degenerări şi pervertiri ale Realităţii TransReligioase trebuie împiedecate cu orice chip să se manifeste în societate şi astfel să pervertească Valorile SocioReligiei prin intercalarea în ele a minciunii, a înşelăciunii, a nebuniei şi a tuturor aspectelor cu adevărat contrare lor (a non-idealurilor, a ignoranţei, înlănţuirii, lipsirii de libertate, a tiraniei, etc.).

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru