Porţile Noilor Ere


1. Pentru a putea ţine pasul cu Schimbarea Întregului şi a ne bucura în armonie de infinitele Daruri aduse de aceasta, e necesar ca fiecare dintre noi să căutăm „a trece” individual şi în mod cât mai conştient prin ceea ce metaforic am putea numi „Porţile celor 4 Noi Ere” - şi astfel să ne recunoaştem şi să ne afirmăm cu putere ca Oameni ai Noilor Ere.

2. Aceste Porţi (Deschideri/ Cărări/ Uşi/ Intrări, etc.) care ne aşteaptă cu bucurie să le trecem pragurile pline de daruri minunate, incredibile şi nemaipomenite sunt:
 
3. Porţile Erei Individualizării:
- Maturizarea Psihică;
- Responsabilitatea - asumarea Individuală a Responsabilităţii pentru bunul mers al societăţii din care facem parte şi pentru propria noastră dezvoltare armonioasă;
- Individualizarea;
 
4. Porţile Erei Globalizării:
- Fraternitatea - susţinerea activă a spiritului Fraternităţii Universale;
- Drepturile Omului şi Fiinţei - susţinerea individuală şi colectivă a respectării Drepturilor Fundamentale ale Oamenilor şi Fiinţelor de pretutindeni;
- Unitatea în Diversitate – promovarea întru Bine a unităţii în diversitate, recunoaşterea şi acceptarea cu bucurie a Unicităţii şi Diversităţii întru Ideal a Fiinţelor Umane de pretutindeni;
 
5. Porţile Erei Cosmice:
- Educaţie continuă pe tot parcursul vieţii;
- Cercetare continuă a diferitelor fenomene ale existenţei;
- Creaţia continuă de noi Forme necesare adaptării la acţiunea singurei constante a universului: schimbarea;
 
6. Porţile Erei Informaţionale:
- Comunicare şi comuniune - trans-culturală, trans-religioasă, sistemică şi trans-sistemică;
- Relativitatea - asumarea senină a caracterului relativ al cunoaşterii umane şi a limitării capacităţilor perceptive ale oricărei fiinţe;
- Deschiderea nelimitată spre Cunoaştere (întru Ideal, prin Întreg).
 


7. Aceste 4 Ere sunt 4 metafore care fac referire la una şi aceeaşi realitate, punând însă fiecare accentul pe diferite aspecte ale ei – vorbim evident de Realitatea specifică Timpului Actual pe care îl trăim cu toţii.

8. De aceea „trecerea” noastră, a tuturor prin „Porţile celor 4 Ere” nu poate decât să ne apropie de realizarea cât mai armonioasă şi mai grabnică a ceea ce am putea numi Civilizaţia Cosmico-Informaţională, Individual-Globală (ale cărei coordonate sunt trasate de fiecare dintre noi în timpul prezent).

9. Mersul spre această Civilizaţie este inevitabil: în aceste momente umanitatea a depăşit deja punctul de la care încă mai putea să se întoarcă la vechile civilizaţii izolaţioniste „pământeano – tradiţionale, masificat – locale”.

10. Cu cât vom conştientiza acest lucru mai devreme, cu atât va fi mai bine pentru fiecare dintre noi şi pentru Armonia Întregului (altfel, prin prisma unei inerţii nocive, a unei ignoranţe şi a unei rele-voinţe copilăreşti, nu vom crea decât distrugere inutilă, încercând să evităm (din ignoranţă) inevitabilul).Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru