Cheile Porţilor

 
0.1. Cel care vrea să treacă prin fiecare din Porţile Noilor Ere şi astfel să se bucure de darurile infinite care îl aşteaptă dincolo de pragul lor, trebuie să folosească „Chei” potrivite pentru a le deschide, trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să practice acţiuni specifice deschiderii naturale a fiecăreia din cele 12 Porţi.

0.2. În context trans-religios fiecare astfel de Poartă are 12 Chei mai importante care introduse în făgaşurile destinate lor (specifice pentru fiecare Poartă) deschid celui care şi le însuşeşte şi le manifestă plenar prin fiinţa sa, drumul transformării existenţiale specific Noii Vieţi.


0.3. Cheile Porţilor Noilor Ere

Cheile Porţilor Erei Individualizării

1. Cheile Porţii
Maturizării Psihice:
2. Cheile Porţii
Responsabilităţii:
3. Cheile Porţii
Individualizării:
1
Conştientizarea efectelor imaturităţii
Respingerea comportamentului infantil
Deturmizarea
2
Dezvoltarea psihică
Armonizarea Psihică
Discernerea
3
Dezvoltarea informaţională
Dezvoltarea Idealistă
Sineizarea
4
Dezvoltarea cognitivă
Comportamentul matur
Întregirea
5
Reducerea dependenţei
Faptele creatoare întru armonie
Educaţia Paideică
6
Luciditatea, profunzimea şi veridicitatea
Faptele sacralizante
Transformarea interioară
7
Claritatea
Armonizarea Socială
Promovarea talentelor proprii
8
Coerenţa
Practicarea Surselor
Promovarea unicităţii proprii
9
Integralitatea
Atitudinea promptă în faţa răului
Manifestarea originală armonioasă
10
Stăpânirea de sine
Denunţarea şi alungarea imposturii sociale
Creşterea independenţei
11
Manifestarea de lider
Democraţia calificativă
Afirmarea demnităţii umane
12
Manifestarea creativă
Practicarea Faptelor Omului Liber
Manifestarea liberă


Cheile Porţilor Erei Globalizării

4. Cheile Porţii
Fraternităţii Universale:
5. Cheile Porţii Drepturilor Oamenilor şi Fiinţelor:
6. Cheile Porţii Unităţii în Diversitate:
1
Conştientizarea Fiinţei
Respectarea vieţii
Înţelegerea Cauzalităţii Integratoare
2
Viziunea Întregului
Preţuirea non-violenţei, a iubirii şi compasiunii
Înţelegerea Unităţii Cunoaşterii
3
Cunoaşterea profundă de sine
Egalitatea dintre femeie şi bărbat
Percepţia Unităţii Destinului
4
Iubirea nelimitată
Dăruirea Fericirii
Înţelegerea Forţei Unităţii
5
Preţuirea şi respectarea vieţii
Dăruirea Bunăstării
Asumarea Identităţii Integratoare
6
Manifestarea sacră
Respectarea Legii
Promovarea Unităţii Familiei
7
Faptele fraterne
Respectarea Libertăţii şi Demnităţii
Iubirea Unităţii Umanităţii
8
Ajutorarea fraternă
Asigurarea proprietăţii şi democraţiei
Înţelegerea şi promovarea Unităţii Fiinţelor cu Viaţă
9
Cetăţenia planetară
Respectarea intimităţii şi a spaţiului personal
Manifestarea Unicităţii în Diversitate
10
Comportamentul trans-economic şi trans-politic
Întărirea securităţii (fizice şi psihice) a persoanei şi societăţii
Instituţionalizarea Globalizării
11
Promovarea Culturii Universale
Manifestarea libertăţii de mişcare (fizică şi mentală)
Înţelegerea unităţii practicilor religioase
12
Promovarea Religiologiei şi TransReligiei
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” - ONU, 10 sep. 1948
Respectarea diversităţii întru armonie universală (globală)


Cheile Porţilor Erei Cosmice

7. Cheile Porţii
Educaţiei continue:
8. Cheile Porţii
Cercetării:
9. Cheile Porţii
Creaţiei:
1
Percepţia proprie
Lărgirea câmpului perceptiv
Dorinţa de mai bine
2
Jocul
Contemplarea
Dorinţa de armonizare
3
Trezirea Conştientului
Concentrarea
Dorinţa de creaţie, invenţie şi inovaţie
4
Atenţia concentrată
Observarea şi auto-observarea
Conştientizarea priorităţilor
5
Gândirea raţională, ştiinţifică
Ordonarea şi clasificarea
Urmarea darului/harului personal
6
Ascultarea atentă a mărturiei altora
Analiza şi autoanaliza
Pregătirea pentru creaţie
7
Repetiţia
Intuiţia
Inspiraţia
8
Educaţia sistematizată şi instituţionalizată
Raţiunea şi logica
Imaginaţia creativă
9
Dorinţa de adaptare continuă la schimbare
Sinteza
Activitatea creativă
10
Dorinţa de perfecţionare
Experimentul şi Testul
Împlinirea creatoare
11
Dragostea de cunoaştere
Iluminarea
Răsplătirea actului creator
12
Zetrianul
Aplicaţia
Păşirea spre infinit


Cheile Porţilor Erei Informaţionale

10. Cheile Porţii Comunicării şi Comuniunii:
11. Cheile Porţii Relativităţii
12. Cheile Porţii Deschiderii Nelimitate spre Cunoaştere
1
Sinceritatea întru Ideal
Extinderea conştiinţei
Chemarea noului
2
Sacralizarea conştientă a vieţii
Conştientizarea relativităţii manifestării
Gândirea critică, discriminativ – constructivă
3
Consfătuirea fraternă
Înţelegerea probabilităţii
Demitologizarea fenomenului religios
4
MetaRugăciunea
Înţelegerea posibilităţii şi a imposibilităţii
Demitologizarea credinţei dogmatice
5
Ritualul liber
Înţelegerea legilor de funcţionare a Sistemelor
Trăirea simbolică a lumii
6
Cântecul şi dansul
Înţelegerea clară a Întregului şi a părţii
Iubirea întrebărilor şi a răspunsurilor
7
MetaMeditaţia
Înţelegerea identităţii dintre suflet şi psitruvis
Dorinţa sinceră a Paradisului
8
Înţelegerea mijlocitorilor comunicării
Asumarea caracterului relativ al alegerii
Dorinţa Nemuririi Beatifice
9
Limba universală
Testarea vorbelor şi pretenţiilor „divine”
Baza de Date Frateriană (BDF)
10
Dezvoltarea reţelei informatice
Conştientizarea evoluţiei religioase
Ghidul BDF
11
Comunicarea
InfiniNomus
Cartea Cunoaşterii Universale
12
Comuniunea
Conştientizarea a ceea ce este „Fără de Nume”
Chemarea Nemărginirii
   
Pentru dezvoltarea fiecăreia din Cheile de mai sus a se vedea cartea "Manifestul Mişcării Trans-Religioase", cap. Cheile Porţilor.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru