Etica Armoniei


1. Fiind un idealist Omul Radiant (care manifestă prin sine Strălucirea Razelor Cunoaşterii Universale) este şi un om profund etic: acţiunile sale sunt doar acelea care îi permit să-şi întărească armonia proprie şi armonia sistemelor sociale şi naturale din care face parte.

2. Din acest punct de vedere el este student şi profesor la “Şcoala Armonizării Sinelui şi a Societăţii” şi astfel recunoaşte valorile comune specifice comandamentelor etice ale diferitelor religii umaniste – valori care de altfel sunt recunoscute în prezent şi de instituţiile de drept ale statelor social-democratice şi liberale.

3. Dar el nu se opreşte aici – pentru el există şapte mari modalităţi greşite de raţionament (ragrese – ra_ţionamente gre_şite) care stau la baza încălcării diferitelor comandamente etice umane şi care din acest motiv trebuie să fie eliminate din psihicul său.

4. Acestea sunt cele specifice:

4.1- orgoliului (mândriei, vanităţii, îngâmfării, răcelii, indiferenţei);

4.2- mâniei (iritabilităţii, violenţei, nervozităţii);

4.3- fricii (de cunoaştere, de schimbare, de a ieşi din „turmă” etc.);

4.4- lăcomiei (tendinţei de a face mai mult sau mai puţin decât e necesar şi suficient pentru obţinerea şi păstrarea armoniei proprii);

4.5- desfrâului (lipsei de sinceritate, atitudinilor individualiste, izolaţioniste, indiferenţei faţă de bunul mers al sistemului propriei fiinţe şi a celor din care face parte, etc.).

4.6- lenei (de a acţiona în direcţia armonizării sale şi a celorlalte fiinţe);

4.7- şi tristeţii (depresiei, disperării, melancoliei, etc.).

5. Psihicul său va căuta să fie pe cât posibil liber de manifestările pomenite mai sus şi astfel să poarte în sine doar manifestări adecvate Armoniei, cum sunt cele specifice:

5.1- iubirii şi bunăvoinţei;
5.2- calmului şi relaxării;
5.3- curajului şi prevederii;
5.4- cumpătării şi dărniciei;
5.5- sincerităţii şi detaşării
5.6- acţiunilor îndreptate spre armonie (hărniciei) şi idealismului;
5.7- trăirii /vieţuirii/ fiinţării în Prezent. ...
***
 
6. Pentru o prezentare detaliată a preceptelor Eticii Armoniei a se vedea cartea „Etica Armoniei”.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru