BDF şi Călătorul prin Conştiinţă


1. Călătorul prin Conştiinţă caută mereu cunoaşterea cât mai exactă a diferitelor aspecte ale celor 7 Raze şi odată obţinută o foloseşte imediat cu înţelepciune pentru realizarea unei mai mari şi mai uşoare armonizări a propriului sistem al fiinţei şi apoi o dăruieşte cu iubire tuturor celorlalte fiinţe care sunt interesate să o obţină.

2. El este unul din cei care îi reprezintă peste tot pe cei care vor să cunoască.

3. De aceea el creează (produce) în măsura posibilităţilor de care dispune Documentare (biografice, culturale, conceptuale, tehnice, etc.) vizuale (fotografice, picturale, etc.), auditive şi audio-vizuale despre diferiţi fraţi creatori şi oameni model, despre operele/ realizările lor, despre civilizaţii, culturi, popoare, oraşe, comunităţi, opere artistice, filozofice, religioase, etc. - documentare care apoi sunt puse în mod gratuit pe Reţea la dispoziţia tuturor celor care vor să cunoască aspectele pe care ele le tratează.

4. Ceea ce ochii săi văd, ceea ce urechile sale aud, atunci când călătoreşte şi trăieşte prin diferite aspecte esenţiale ale manifestării celor 7 Raze, camera de filmat şi de fotografiat înregistrează vizual, microfonul înregistrează auditiv, pixul înregistrează în scris (textual), etc.

5. Prin intermediul acestor Daruri necondiţionate ale Erei Informaţionale el preia propria cunoaştere perceptivă şi o pune la dispoziţia tuturor acelora care doresc în mod rapid şi eficient să se informeze despre aspectele cu care el a intrat în contact individual direct.

6. Cunoaşterea care i-a fost dăruită de Întreg iată, astfel el o dăruieşte mai departe tuturor celor care vor să se înfrupte din ea.

7. El trăieşte la sânul unor societăţi cu tradiţii, cu obiceiuri, cu manifestări culturale şi civilizaţionale specifice; trăieşte în localităţi cu monumente demne de perceput, cunoaşte istorii ale unor locuri sau lucruri şi această cunoaştere care i s-a dăruit lui de către Întreg oarecum în mod natural, iată el o poate pune la dispoziţia întregii umanităţi, a tuturor celor care vor să şi-o însuşească.

8. Memoria şi percepţia lui individuală devine prin manifestarea din când în când în paralel cu ea a unei memorii şi percepţii informatice (audio-vizuale) şi a darurilor perceptive pe care astfel le poate face întregii umanităţi, o memorie şi o percepţie deschisă spre universal (spre comuniunea şi comunicarea sinceră cu toate celelalte fiinţe) deoarece pentru puţinul pe care el îl dăruieşte primeşte infinit mai mult!

9. Atât de mult încât nu-i va ajunge o viaţă să parcurgă toate darurile perceptive pe care ceilalţi Călători prin Conştiinţă i le fac în mod gratuit prin intermediul Reţelei şi a Bazei de Date Universale, respectiv Frateriene.

10. Percepţia e un dar necondiţionat cu care ne-am născut – în dar am primit, în dar vom da!

11. Ceea ce ne bucură pe noi Călătorii prin Conştiinţă poate să bucure nenumărate alte fiinţe (mii şi milioane) dacă ne însoţim cu puţin efort din când în când propria percepţie individuală cu percepţia informatică universală a unei camere foto, a unei camere video sau a unui aparat de înregistrat.

12. Atunci bucuria noastră devine şi bucuria lor, iar bucuria lor devine şi bucuria noastră.

13. Atunci bucuria individuală a percepţiei frumosului şi cunoaşterii devine bucuria unei comuniuni infinite cu toate fiinţele şi cu Întregul/ Universul care ne-a dat naştere.

14. Fiecare Cercetător Trans-Religios va contribui deci pe cât îi stă în putinţă la constituirea, actualizarea şi perfecţionarea continua a BDU şi BDF.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru