Locuinţele Infinetiene


1. O Locuinţă Trans-Religioasă este una în care locuieşte şi se manifestă Omul MetaPerceptiv şi Familia sa.

2. În principal o astfel de locuinţă poate fi identificată după prezenţa în cadrul ei a cel puţin două elemente definitorii:
- Un Altar Trans-Religios;
- Cartea Trans-Religiei în formă informatizată.

3. Această locuinţă e recomandabil să fie consacrată ca atare printr-un ritual lisanian specific.

4. Odată realizată această Consacrare ea poate apoi a fi urmată de resacralizări periodice (de ex. anuale) efectuate de către cel/cei care o locuiesc, în prezenţa (opţională a) unuia sau mai multor Cercetători Înaintaţi şi/sau a altor invitaţi.

5. Prima Consacrare se poate face în orice perioadă a anului (de obicei în momentul mutării în ea spre a o locui) iar reconsacrările periodice se pot face la momente de aniversare periodică a acestui eveniment sau în alte perioade: de exemplu în timpul Zerotimului (a timpului zero al Calendarului Terestru) sau în momentul unei alte sărbători fraterniene specifice dedicate special în acest sens.

6. Consacrarea Locuinţei este opţională iar în măsura în care se face, ea se realizează cu scopul marcării ceremoniale simbolice a evenimentului schimbării locuinţei (sau a creării uneia noi).

7. La fel Resacralizarea (atunci când se face) se realizează cu scopul de a marca ceremonial trecerea unor anumite intervale de timp specifice petrecute în acea Locuinţă.

8. Locuinţa Trans-Religioasă este deci spaţiul în care Cercetătorul TransReligios îşi desfăşoară multe din activităţile lui specifice de dezvoltare fizică şi psihică, este spaţiul în care în Spiritul Idealurilor şi a tuturor celorlalte Valori Trans-Religioase se poate manifesta nestingherit în toată plenitudinea lui prin educaţie, cercetare şi creaţie continuă întru Armonia Întregului.

9. În acest sens şi acestor Valori, el consacră şi reconsacră periodic în mod simbolic fiecare spaţiu în care vieţuieşte şi se manifestă.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru