Direcţii de cercetare şi creaţie abordate de CER-urile Lisaniene


1. Activităţile Comunităţilor de Cercetători Trans-Religioşi/ Meta-Perceptivi/ Trans-Sistemici (a CER-urilor Lisaniene) vor fi astfel organizate încât să permită fiecăruia din membrii lor să-şi poată aprofunda cât mai mult studiile efectuate pe cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale pentru ca astfel fiecare din ei să poată ajuta prin educaţie, cercetare şi creaţie proprie la progresul şi evoluţia continuă a umanităţii.

2. În cadrul acestor Comunităţi de Cercetători Trans-Religioşi vor fi abordate mai multe direcţii de cercetare şi creaţie printre care şi următoarele:

2.1- dezvoltarea şi perfecţionarea unor modalităţi cât mai armonioase de organizare politico - economico - administrativă a diferitelor comunităţi umane şi a societăţii în general;

2.2- cercetarea legilor de organizare ale psihicului pentru cunoaşterea şi stăpânirea mecanismelor lui de manifestare;

2.3- studiul comportamentului religios şi cultural al speciei umane;

2.4- explorarea cu metode ştiinţifice a stărilor speciale de conştiinţă accesibile fiinţei umane (visul, visul conştient, „decorporalizarea”, somnul, stările de „conştiinţă cosmică”, hipnoza, auto-hipnoza, „clarvederea”, etc.) pentru cunoaşterea mecanismelor lor de manifestare şi pentru creşterea gradului de control asupra lor;

2.5- cercetarea structurilor fizice, biologice, mentale, energetice, etc. ale fiinţei umane şi ale cosmosului;

2.6- studiul comportamentului de reproducere al fiinţelor umane (din punct de vedere biologic, social, mental, emoţional, etc.);

2.7- studiul procesului de alimentaţie şi promovarea nutriţiei optime specifice speciei umane;

2.8- creaţia artistică pe toate ramurile ei (pictură, sculptură, arhitectură, muzică, poezie, eseistică, etc.);

2.9- cercetarea ştiinţifică a unor aspecte specifice religiei şi ezoterismului (ritualuri, tehnici de meditaţie, de divinaţie (de exemplu specifice astrologiei, chiromanţiei, grafologiei, numerologiei, etc.), ş.a);

2.10- cercetarea mecanismelor de vindecare şi autovindecare cu care este dotată fiinţa umană; a tehnologiilor şi metodelor medicale necesare pentru vindecarea bolilor cu care se confruntă umanitatea şi a metodelor şi tehnicilor care permit extinderea pe o perioadă cât mai lungă a vieţii umane (tinzândă spre infinit – spre Nemurire Beatifică), respectiv care permit refacerea/ învierea ei după o perioadă de „adormire temporară”.

2.11- descoperirea şi implementarea în societate a unor noi tehnologii - cât mai eficiente şi mai ieftine - de obţinere a energiei, de deplasare, de comunicare, de construcţie, etc. şi perfecţionarea celor existente;

2.12- ş.a.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru