Principiile arhetipale simbolice „Soa”, „Lun” şi „Int”

 
12. Nestematele Mişcării Frateriene enumerate pot fi grupate şi sub auspiciile simbolice ale cifrei trei, regăsită sub forma manifestării existenţiale a următoarelor trei principii arhetipale simbolice:

12.1 - principiul „Soa” – principiul simbolic solar, masculin, activ, „pozitiv” (creator, constructiv, idealist), afirmativ/ expansiv, legat de nord (punctul cardinal principal de orientare), de est (răsărit), de sus, de cer, de viitor, de tare (dur), uscat, de înalt, greu, colorat, de sărat şi acru, de repede, puternic, de mare, de infinitul mare, de macrocosmos, de intelect, de raţiune, de înţelegere, de concentrare, de transformare şi creaţie - manifestat prin idealism, umanism, iluminism, pozitivism, realism, etc. - Ra (ra-ze solare), So/Soa (so-a-re), Ma (ma-sculin), Po (po-zitiv), Su (sun)...

12.2 - principiul „Lun” - principiul arhetipal simbolic lunar, feminin, pasiv, „negativ” (atent, critic, sceptic), retractiv, legat de sud, de vest (de apus), de jos, de pământ, de trecut, de moale, umed, uşor, de dulce şi amar, de încet, plăpând, parfumat, de mic, de infinitul mic, de microcosmos, de emoţie şi simţire, de trăire, atenţie, memorie, de adaptare, refacere şi reconstrucţie - manifestat prin stoicism, scepticism, existenţialism, postmodernism – Lu (lu-nă), Fe (fe-minin), Ne (ne-gaţie), Mo (mo-on).

12.3 - principiul „Int” – principiul simbolic cosmic, atoatecuprinzător, integral, neutru, conciliator, legat de spaţiu în totalitatea lui (cu toate punctele lui cardinale), de mijloc (ca legătură între sus şi jos), de câmpul cuantic (ca legătură între cer şi pământ), de prezent, de ceea ce este plăcut, temperat, potrivit, specific elementelor de legătură, de fundal, realităţilor nediferenţiate, curgătoare, cuprinzătoare, pastelate, de ceea ce uneşte extremele (marele şi micul, greul şi uşorul, microcosmosul şi macrocosmosul, vechiul şi noul, îndepărtatul şi apropiatul, cunoscutul şi necunoscutul, etc.), legat de intuiţie şi inspiraţie, de voinţă şi viziune, de contemplare şi iluminare, de menţinere şi integrare armonioasă; manifestat prin naturalism, misticism, renascentism, integralism (holism) – Al (eng. al-l), Co (co-smos), Neu (neu-tru), Int (înt-reg), Un (un-ivers).

Manifestări ale celor trei principii simbolice generale la nivel TransReligios
Soa
Lun
Int

Valorile TransReligioase
Acţiunile Sacralizante
Spaţiile Sacre şi
Portalurile Forţei

Valorile TransReligioase:
V
Idealurile (I)
Porţile (P) Erelor (E)
Razele (R)
Legile Idealurilor
Cheile Porţilor
Sursele (S)
Etica Armoniei (EA)
Ţelurile Mişcării
TransReligioase
Faptele Omului Liber


I
Cunoaşterea
Adevărul
Libertatea
Iubirea
Binele
Dreptatea
Forţa
Frumuseţea
Unitatea
Perfecţionarea
Desăvârşirea
Dezvoltarea/ Evoluţia
E
Era Informaţională
Era Globalizării şi Era Individualizării
Era Cosmică
P
Relativizarea
Drepturile omului
Maturizarea
Cercetarea
Comunicarea
Fraternitatea
Individualizarea
Educaţia
Deschiderea
Unicitatea
Responsabilizarea
Creaţia

Independenţa
Autonomia
Suveranitatea

Trans-Politica
Trans-Economia
Trans-Religia
R
Politica
Filosofia
Economia
Psihologia
Arta
Ştiinţa
Religia

Raţiunea
Emoţia
Percepţia
S
Non-înşelarea
Non-furtul
Non-violenţa şi non-uciderea
EA
Armonizare Individuală (AI)
Armonizare Socială
Armonizare Naturală
Armonizare
fizico - energetică
Armonizare informaţională
(emoţional – comunicaţional - perceptivă)
Armonizare cognitivă
(mental – cauzal – volitivă)
Arezare
Amenare
Adeizare
AI
Calm şi Relaxare
Smerenie şi Compasiune
Bucurie şi Beatitudine
Prevedere şi Curaj
Hărnicie
Cumpătare
Responsabilitate socială
Sinceritate
Detaşare
non-prejudecată
non-fanatism
non-dogmatism
AS
Acţiunile Sacralizante:

1. Practicile Spirituale ale Omului Universal:

Ritualul Liber
MetaRugăciunea
MetaMeditaţia

Interpretarea simbolică
Cântecul
Incantarea/
Siprenarea

TehnoMagia (TM)
Consfătuirea
Misterele Zetrianice
TM
Nemurirea Beatifică
Învierea
Trăirea Paradisiacă
şi Cosmicizarea

Zetrianizarea (Z)
Pelerinajul
Iluminarea
Z
Dimensiunea cultural -
biografică
Dimensiunea
conceptual - ideatică
Dimensiunea
constructiv creatoare

Profetizarea
Atemporală
Conştientizarea
Psitruvisului
Viziunea
Întregului

Înţelegerea
cauzalităţii integratoare
Cercetarea
TransReligioasă
Creaţia
Frateriană

Dezvoltarea
Transformarea
Transcenderea

2. Practicile social-religioase ale oamenilor maturi:

Agenţiile de Protecţie... (APCR)
Alegerea TransReligioasă
Religiologia

Testul de Acreditare
Denunţarea mitului credinţei
Comportamentul demn

Spaţiile Sacre:
SSa
Altarul
Locuinţa
Sanctuarul
Oraşul Cunoaşterii
CER-ul
Paradisul
PFo
Portalurile Forţei:

Cercetătorul Înaintat
Cercetătorul TransReligios
Fratele Creator

BDF
Ghidul BDF
BDU

Îndrumarul Ritual Lisanian
Rugăciunile şi Cântecele TR
Ghidul Călătoriei prin Conştiinţă

Sinele
Sineitatea
Celălalt
Alteritatea
Întregul
Integralitatea

Evenimentele Majore
Faptele de Viaţă
Fiinţările de Orientare Majoră

Omul Atemporal
Familia Eternă (FE)
Natura şi Cosmosul
FE
Bărbatul Etern
Femeia Eternă
Copilul Etern

Cuvântul
Gestul
Simbolul

Alfabetele şi Limbile TR
Cuvintele şi Frazele cu Putere (Incantele)
Talismanele simbolice

Calendarele Lisaniene
Semnele Omului TR
Sărbătorile TR
 

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru