Învierea şi Nemurirea Beatifică


1. Ţelul sacru al majorităţii religiilor, al majorităţii indivizilor, şi am putea zice şi al speciei umane în general este obţinerea şi menţinerea Nemuririi Beatifice.

2. Primul comandament al unui individ care vieţuieşte este să caute pe cât posibil să vieţuiască în continuare cât mai mult timp posibil – dacă e posibil la infinit!

3. El caută supravieţuirea nelimitată, dar nu orice fel de supravieţuire, ci una cât mai armonioasă – asociată unei vieţi desfăşurate în condiţii cât mai optime în care cel puţin nevoile de bază să-i fie satisfăcute cel puţin la un nivel mediu optim şi în care sănătatea şi integritatea sa fizică şi psihică se menţin de asemenea la un nivel mediu optim!

4. De multe ori dacă acest nivel optim al vieţuirii (din motive direct şi/sau indirect legate de comportamentul specific al fiinţei vieţuitoare) nu este atins şi/ sau menţinut atunci în unii indivizi apare tendinţa de a nu mai dori vieţuirea (nemurirea) pentru că ea nu mai e beatifică (armonioasă).

5. E clar deci că în general Fiinţele nu îşi doresc supravieţuirea cu orice preţ şi în orice condiţii – ele îşi doresc doar supravieţuirea menţinută în anumite condiţii (cât mai armonioase).
***

6. Acelaşi ţel sacru îl are şi Specia umană privită în ansamblul ei – ea întotdeauna caută pentru sine o nemurire beatifică!

7. Şi astfel ca o exprimare a dorinţelor celor mai intime, îndreptate înspre nemurire beatifică (ale individului şi ale speciei umane) în majoritatea covârşitoare a religiilor (dacă nu chiar în toate) apare ca motiv central al direcţiilor de mişcare pe care ele le propun spre atingere (directă sau indirectă, explicită sau implicită, evidentă sau doar subânţeleasă) Nemurirea Beatifică în primul rând a Speciei (a individului prin mijlocirea speciei) şi apoi şi a fiecărui individ în parte.

8. Din acest prim comandament al supravieţuirii armonioase cât mai îndelungate (dacă se poate nelimitate), din acest prim comandament al Nemuririi Beatifice se trag apoi direct sau indirect, în cadrul oricărei religii, comandamentele ei etice şi morale, valorile, ţelurile şi formele ei specifice de exprimare.

9. Este evident că în unele dintre ele această temă a Nemuririi Beatifice este în mod explicit şi foarte direct subliniată, iar în altele este doar subânţeleasă, ascunsă în spatele altor teme care iasă în faţă pentru „show”!

10. Din această perspectivă putem împărţii toate religiile existente în două mari categorii:

10.1- religii „tari” - în cadrul cărora este recunoscută fără ocolişuri dorinţa membrilor lor îndreptată spre atingerea Nemuririi Beatifice – şi astfel aceştia fac tot ce le stă în putinţă, din perspectiva posibilităţilor spaţiilor şi timpurilor în care se manifestă, pentru atingerea ei.

Aceste religii „tari” recunoscându-şi direct şi fără ocolişuri scopul urmărit caută foarte serios mijloace cât mai concrete de atingere a lui, în funcţie de posibilităţile lor tehnice şi de acţiune specifice momentului spaţio-temporal în care vieţuiesc.

10.2- religii „slabe” - care au încorporat în ele scopul susnumit doar de o manieră subânţeleasă (subconştientă/ inconştientă, „subliminală”).
***

11. În cadrul acestor religii „slabe” acest deziderat al Nemuririi Beatifice nu este un scop explicit declarat, ci doar unul care se deduce ca fiind implicit (fundamental, de bază) pentru atingerea diverselor scopuri explicite pe care ele le aduc în faţa şi în conştiinţa membrilor lor. 
 
12. Aceste scopuri oficiale, de faţadă, de „show”, la o analiză mai atentă nu sunt însă scopuri în sine, ci doar mijloace („magice”, „supranaturale” sau ştiinţifice – după caz) de atingere a Nemuririi Beatifice.

13. Religiile „slabe” de obicei doar complică şi încarcă inutil prin metodele lor drumul practic de atingere a Nemuririi Beatifice.

14. Majoritatea „metodelor” de „mântuire” pe care ele le creează sunt promovate ca atare doar pentru a da o satisfacţie subconştientă membrilor lor, în ce priveşte faptul că se face „ceva” pentru atingerea ţelului Nemuririi Beatifice, fără însă a căuta să le atragă „credincioşilor” lor prea mult atenţia conştientă asupra acestui aspect, pentru ca aceştia să nu ajungă să conştientizeze eşecurile repetate pe care până în prezent l-au dat metodele lor specifice de „imortalizare”.
***

15. Astfel fiecare religie are un mit sacru, o poveste explicativă sau o teorie specifică (nu e cazul să vorbim de practică cel puţin pentru religiile bazate pe credinţă dogmatică) despre modul cum poate fi atinsă Nemurirea Beatifică – în care un model arhetipal parcurge un anumit drum pe care respectă anumite valori şi un anumit comportament specific pe care apoi e de înţeles că teoretic ar trebui să îl parcurgă, respectiv să le respecte şi să le aplice toţi aceia care vor să ajungă acolo unde se sugerează în mod mitic că a ajuns şi el (ea) – la Nemurirea Beatifică!
***

Garantul Nemuririi Beatifice

16. Privind în general o religie, vedem că de obicei ea are ca fundament o acţiune de relaţionare cu o Fiinţă/ Acţiune/ Stare/ Obiect/ Fenomen/ Substanţă, etc. care joacă pentru ea rolul de „Garant al Nemuririi Beatifice”.

17. Adică celor care reuşesc să atingă, să simtă, să parcurgă, să trăiască o manifestare/ relaţie / comuniune cu fiinţa/ acţiunea/ starea/ obiectul/ fenomenul/ substanţa/ etc. „garant al nemuririi beatifice” li se promite („permite”/ „înlesneşte”/ „intermediază”) de către Ea /El atingerea ei.

18. În general relaţia cu acest „intermediar” „garant al nemuririi” nu este un scop în sine, ci doar un mijloc pentru atingerea a ceea ce el/ea se presupune că poate oferii - nemurirea beatifică!

19. Şi dacă ne uităm mai atent la valorile, condiţiile, acţiunile, raţionamentele, credinţele care sunt propuse spre a fi neapărat însuşite pentru obţinerea relaţionării cu „garantul nemuririi beatifice”, pentru atingerea acesteia, vedem că majoritatea dintre ele sunt îndreptate cel puţin la nivel de intenţie (cel puţin teoretic) mai naiv, mai instinctiv (subconştient/ inconştient) tocmai spre asigurarea supravieţuirii armonioase a speciei umane.

20. Bineînţeles că nivelul de supravieţuire asigurat este întotdeauna cel specific timpurilor şi spaţiilor specifice în care au fost gândite şi create aceste „reţete de atingere a nemuriri beatifice” - şi astfel, odată schimbate aceste spaţii şi timpuri, „reţetele” respective devin „expirate” („depăşite”).

21. Ce să mai vorbim că majoritatea dintre ele se află de exemplu cu mult sub standardele de supravieţuire optimă pe care le are umanitatea în prezent!

22. Şi bineînţeles că odată cu trecerea timpului aceste „reţete” pe lângă că au devenit în mod evident „expirate” (nu că ar fi funcţionat vreodată cu adevărat – asta o ştim cu toţii) fiind depăşite de evoluţia fizică, psihică şi socială a individului şi societăţii, ele mai sunt şi denaturate şi deturnate de tot felul de detractori şi şarlatani „spirituali”, până într-acolo încât ajung exact inversul a ceea ce iniţial se doreau să fie.

23. Astfel unele dintre aceste „reţete religioase” în stadiul lor actual de manifestare (a se citi degenerare/ expirare) dacă sunt puse în practică duc exact la contrariul: la distrugere, moarte, suferinţă, nefericire – pentru toţi nefericiţii care sunt destul de naivi să le pună în practică fără o verificare critică atent dicriminativă a adevărului şi realităţii preceptelor pe care ele se bazează şi a rezultatelor reale la care ele duc în concret (nu în teorie)!
***

24. Pe lângă religiile „tari” şi cele „slabe” mai sunt în mod evident şi religii de tip „animal-de-pradă” care propovăduiesc nemurirea beatifică doar pentru „haita” de „animale de pradă” din care ei fac parte şi astfel caută pe cât le stă în putinţă să mănânce şi să prade cât mai multe din energiile şi resursele restului umanităţii precum un parazit, o căpuşă, un virus sau un „vampir”!

25. Aceste religii sunt de obicei dogmatice şi tiranice în manifestare şi din păcate sunt încă foarte răspândite în societatea umană.

26. Din punct de vedere al sănătăţii Speciei Umane aceste „religii-virus” sunt boli grave fizice şi psihice care îi afectează existenţa şi îi pun în pericol însăşi Nemurirea ei Beatifică (prin pericolul declanşării de exemplu a unor holocaust-uri nucleare sau biologice totale).

27. De aceea ea trebuie să lupte cât mai hotărât pentru a le elimina din trupul ei prin acţiunea specifică a unor indivizi şi grupuri umane („anticorpi” şi „sisteme imunitare”) care au deschiderea şi pregătirea necesară desfăşurării acestei activităţi de vindecare a umanităţii de diferitele boli religioase care o cuprind în prezent şi o ţin paralizată în agonie!
***

28. Nemurirea fiind dorinţa originară, „sufletul nemuritor” apare astfel dintr-un anumit punct de vedere în primul rând ca fiind invenţia imaginară necesară (bazată pe percepţia imediată a realităţilor specifice visului) pentru a „asigura” nemurirea în perioada de dezvoltare pre-tehnică şi pre-ştiinţifică a umanităţii, când obţinerea ei nu era încă posibilă în mod real, concret – pentru că ştiinţa umană nu era suficient de dezvoltată în acel moment în această direcţie.

Dorinţă şi fapte

29. Aşadar speranţa nemuririi şi a învierii stă de foarte mult timp înaintea noastră ca umanitate.

30. Dar o dorinţă fără acţiune reală îndreptată spre realizarea ei, urmată de rezultate concrete prin care dorinţa este atinsă cel puţin parţial, este doar autoamăgire şi auto-iluzionare!

31. De aceea pentru împlinirea acestei dorinţe a nemuririi beatifice Trans-Religia îşi îndreaptă în mod conştient toate forţele de care dispune pentru ca prin cercetare ştiinţifică susţinută să se poată în sfârşit cât de curând să fie realizată o apropiere cât mai mare de acest deziderat intim al fiecărui individ uman!
***
 
32. Vorbim deci de dezideratul realizării în practică al mai multor tipuri de nemurire individuală:

32.1.- nemurirea fizico-psihică – căutată a fi realizată prin prelungirea vieţii sistemului corp-psihic pe care îl numim om pe o perioadă cât mai îndelungată cu putinţă (tinzândă spre infinit).
TransReligia îşi propune în acest sens ca un prim obiectiv concret imediat de realizat atingerea în cadrul umanităţii a unei vârste medii de 300 de ani, urmând ca apoi această vârstă să fie extinsă spre infinit.
În acest sens ea sprijină cu toate forţele de care dispune toate cercetările ştiinţifice îndreptate în direcţia măririi duratei vieţii umane.

Tot în acest sens TransReligia încurajează dezvoltarea şi implementarea tuturor acelor tehnologii necesare pentru menţinerea în condiţii cât mai optime a indivizilor declaraţi decedaţi (prin criogenare, sau alte metode), respectiv a unor elemente parţiale specifice (ADN, etc.) pe baza cărora pe viitor să poată fi dezvoltate metode de reanimare/ înviere a lor (totală sau parţială).

32.2- nemurire informaţională – căutată a fi atinsă prin găsirea metodelor ştiinţifice şi tehnice necesare care să permită transferul informaţiei psihice a unui individ uman de pe suportul său biologic pe un suport informaţional – astfel acel individ putând ajunge să trăiască teoretic la infinit în universuri informaţionale virtuale şi/sau în trupuri robotice create pentru el; 
 
32.3- nemurire socială – realizată prin copii şi urmaşi;

32.4- nemurire creatoare – atinsă prin creaţiile intelectuale şi/sau materiale lăsate în urmă de fiecare individ creator. 
 
Creatorul „trăieşte” prin creaţia sa – cu cât aceasta este mai durabilă şi mai utilă Societăţii şi Întregului, cu atât creatorul ei va avea asigurată intrarea şi dăinuirea trainică în pleiada inefabilă a Fraţilor Creatori care au atins în conştiinţa umanităţii „nemurirea prin creaţie”.
 
Bazele de Date Biologice şi Informaţionale

33. În cadrul Mişcării Lisaniene sunt întreţinute spre funcţionare Baze de Date Biologice şi Informaţionale care să poată fi folosite pentru realizarea la un moment dat din viitor (mai mult sau mai puţin îndepărtat) a ţelurilor nemuririi şi/sau învierii pentru fiecare infinetian în parte!

34. Prin urmare, pentru realizarea faptică a posibilităţii nemuririi (prelungirii vieţii spre infinit) şi a învierii (reanimării) sub o formă sau alta (biologică/ informatică/ robotică / biorobotică/ de tip „cyborg”, de tip „clonă”, etc.) în întregime sau doar parţial a unui Cercetător Trans-Religios decedat („temporar adormit”), care şi-a exprimat această dorinţă înainte de a muri (de a intra într-o stare de „animare suspendată”), în cadrul Mişcării Infinetiene s-a creat şi se va menţine:

34.1- Baza de Date Biologică care cuprinde spre păstrare, în cât mai bune condiţii, în funcţie de dorinţele celui dornic de nemurire/înviere următoarele:
- mostre de diferite ţesuturi (nervoase, musculare, epiteliale, etc.), mostre de sânge, spermă, etc.;
- celule stem (acolo unde este posibil);
- orice alte mostre biologice care prin cercetare se dovedesc a fi utile pentru asigurarea unei vieţi cât mai îndelungate pentru el (a nemuririi lui);
- întregul trup biologic al celui decedat sau doar a unor părţi/organe din el – prin criogenare sau prin diferite metode de mumificare (plastifiere, îmbălsămare specială, turnare în metal (oţel, bronz, etc.), vidare, etc.) care să poată permite celei mai mari părţi din trupul decedat să se conserve cât mai bine o perioadă cât mai lungă de timp, spre a putea fi folosit pentru posibila reanimare biologică a infinetianului „temporar adormit”.

34.1.1 Toată această Bază de Date Biologică Trans-Religioasă are rolul de a ajuta la indicarea unui număr cât mai mare de informaţii biologice necesare pentru menţinerea unei vieţi îndreptate spre nemurire, respectiv pentru a permite învierea/ reanimarea celor pentru care se păstrează aceste informaţii biologice (a persoanelor temporar decedate/ „adormite” temporar - AT) în momentul descoperirii metodelor ştiinţifice adecvate de refacere /înviere /reanimare a lor.

34.2- Baza de Date Informaţională care cuprinde date referitoare la:
- înfăţişarea şi forma fizică: dimensiuni, culoarea pielii; modalităţi de mişcare şi gestică – prin realizarea periodică şi apoi păstrarea unor înregistrări video şi a unor măsurători informatice precise;
- voce (timbru, tonalitate, accent, etc.) - prin realizarea unor înregistrări audio periodice;
- trăsături de personalitate şi de caracter deduse pe seama parcurgerii unor teste psihologice specifice;
- idei, concepte, proiecte şi activităţi cât mai specifice, grupate pe fiecare din Raze realizate periodic pe suport scris (eseuri, jurnale, tratate), şi/sau pe suport audio-video (conferinţe, expuneri...).
- percepţii vizuale, auditive... specifice procesate de individ în cursul vieţii sale (spaţii, obiecte, fenomene, fiinţe...);
- alte date care pot fi utile pentru învierea/ recrearea informatică a unei persoane.
***

35. Aceste înregistrări se pot face:
35.1- periodic (zilnic, săptămânal, zetimal, lunar, anual...) - de exemplu cu ocazia „Zilelor SCI” - (ultimelor trei zile din Zetim), respectiv anuale pls. („Zilele Nemuriri/Învierii”) - zile de autoreflecţie şi meditaţie asupra existenţei, nemuririi şi a rosturilor vieţii proprii existente în calendarul de sărbători al TransReligiei;
35.2- continuu – prin însoţirea percepţiei biologice individuale de o percepţie informaţională concomitentă (prin camere de luat vederi...).

36. Odată realizate şi stocate pe suport informatic individual ele pot fi apoi trimise spre păstrare şi în Baza de Date Informaţională a Nemuririi/Învierii menţinută în cadrul Mişcării TransReligioase (care împreună cu cea Biologică pot fi numite simbolic şi: Sursa Nemuririi/ Renaşterii, Izvorul Nemuririi/ Învierii, etc.).

37. Toate aceste date informaţionale folosite în combinaţie cu diferite programe de Inteligenţă Artificială permit reproducerea/ „transferarea” (cu timpul) cât mai fidelă a unei persoane în Spaţiul Virtual – o renaştere a acestuia în acest nou spaţiu existenţial făcut cadou umanităţii de Era Informaţională.
 
Nemurire şi înviere: fapte nu vorbe!

38. Aşadar odată cu manifestarea începuturilor Erei Cosmice şi a Erei Informaţionale a venit iată vremea, dragi fraţi umani, ca Nemurirea şi Învierea să nu mai rămână doar simple speranţe deşarte ale Umanităţii!

39. A venit vremea ca Omul să-şi împlinească în mod real şi extrem de concret şi palpabil aceste dorinţe pe care el le are de mii şi mii de ani!

40. Dacă până în urmă cu câteva sute de ani (înainte de apariţia ştiinţei moderne şi a medicinei moderne) era oarecum acceptabil ca el să se autoamăgească şi să se autoiluzioneze că poate să obţină nemurirea şi/sau învierea prin tot felul de practici care mai din care mai naive (rugăciuni, ritualuri magice, incantaţii şi vorbe „magice”, sex cu „continenţă” sau mai ştiu eu prin ce găselniţe de „magie autentică”) acum a venit vremea să nu se mai autoamăgească şi să renunţe la naivităţi şi copilăreli, să renunţe la speranţe deşarte şi să se apuce serios de muncă: de cercetare ştiinţifică serioasă pentru a-şi putea vedea împlinite (sau din ce în ce mai apropiate) dorinţele de Nemurire şi/sau de Înviere, de viaţă după moartea fizică, de trăire a unor vieţi paralele celei fizice, de trăire în Paradis, etc.

41. De aceea Trans-Religia prin toate Forţele ei îşi asumă cu maximă seriozitate susţinerea realizării tuturor cercetărilor ştiinţifice îndreptate în direcţiile de mai sus fie că acestea presupun cercetării biologice (genetice, legate de clonare, de celulele stem, etc.), informatice (legate de spaţiile virtuale, de conştiinţa artificială, de robotică, etc.), fizice (legate de nanotehnologie, criogenie, etc.) sau de orice altă natură ar fi ele.

42. Vremea amăgirii şi a autoînşelării specifice diferitelor religii (tradiţionale sau „new age”) bazate pe tot felul de credinţe (poveşti/ povestiri) dogmatice care mai din care mai naive, mai hilare sau mai delirante a trecut.

43. Noi ca umanitate trebuie acum să le lăsăm pe acestea în urmă şi să trecem la acţiune. 
 
44. Fapte nu vorbe! De asta avem noi acum nevoie pentru a ne împlini dorinţele milenare.

45. Acesta este „crezul” fiecărui Cercetător Trans-Religios, a fiecărui Cercetător Înaintat şi a fiecărui Frate Creator!

46. A sosit fraţilor şi surorilor întru Ideal şi iată că e aproape vremea Nemuririi (a prelungirii consistente a vieţii umane – tinzând spre infinit) şi a Învierii (reanimării/ naşterii din nou, parţial sau în întregime, la nivel biologic şi/sau fizic şi/sau informaţional) faptice (reale, palpabile) pentru toţi oamenii care doresc acest lucru.
 
47. Şi negreşit că aceste dorinţe milenare ale noastre se vor realiza în curând dacă lăsăm deoparte naivităţile, copilărelile şi autoînşelarea şi ne apucăm serios de muncă pentru a le aduce în existenţă spre bucuria infinită a noastră şi a copiilor noştri!

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru