Spiritul unei epoci


1. Spiritul unei epoci este adesea evident doar pentru generaţiile care urmează acelei epoci, dar cu siguranţă dintotdeauna el se regăseşte cu intensitate şi în piepturile aprinse ale Creatorilor acelei epoci, deoarece ei sunt cei care participă cel mai mult la naşterea lui devenind astfel primii conştienţi de el.

2. Aceşti Creatori nu sunt mai speciali decât ceilalţi semeni ai lor - ei sunt doar poate puţin mai atenţi decât ei, surprinzând astfel mai devreme direcţia în care se îndreaptă valul social din care fac parte, direcţie pe care apoi doar o cizelează şi o aduc mai pregnant şi în conştiinţa celorlalţi semeni ai lor.

3. Direcţia acestui val social este rezultatul interacţiunii unei infinităţi de factori de naturi diferite, care cu toţii la un moment dat generează un anumit ansamblu de efecte spaţio-temporale locale (anumite forme specifice de exprimare).

4. Aceste Forme sunt viaţa acelui val, sunt spiritul acelei epoci.

5. Susţinute de o forţă imensă invizibilă (de Forţa Întregului) aceste forme se manifestă cu putere în toate laturile vieţii: în economie, politică, religie, filosofie, psihologie, artă, ştiinţă, etc.

6. Acest spirit al unei epoci nu poate fi oprit de nici o forţă individuală sau locală deoarece el este expresia voinţei colective (mai mult sau mai puţin conştientizate) a întregii umanităţi din acel timp.

7. Acum, la începutul Erei Cosmice, pentru un ochi ager spiritul epocii este mai mult decât evident – este ceea ce cu siguranţă am putea numi „Spiritul Trans”, spiritul care încearcă să depăşească limitele de până atunci, de orice natură ar fi ele (ştiinţifice, artistice, politice, religioase, etc.), este spiritul „Dincolo de…”, este Spiritul Revoluţionar.
***

8. Acest spirit al epocii noastre este avântat năvalnic spre:

8.1 - depăşirea graniţelor naţionale întru realizarea unei comunităţi globale, a unui sat planetar, în care Fraternitatea Universală şi calitatea de Cetăţean al Terrei sunt realităţi ale zilei (acesta este spiritul transnaţional);

8.2 - depăşirea graniţelor culturale tradiţionale prin deschiderea necondiţionată spre cunoaşterea altor culturi şi prin recunoaşterea unor valori culturale comune tuturor societăţilor, statuate în declaraţii publice recunoscute de majoritatea statelor lumii (culturilor locale) cum este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (acesta este spiritul transcultural);

8.3 - depăşirea graniţelor stricte ale diferitelor discipline ştiinţifice pentru înţelegerea mai profundă a obiectului de studiu al fiecăreia dintre ele prin avântul studiilor inter-disciplinare, pluri-disciplinare şi trans-disciplinare;

8.4 - depăşirea unei viziuni strict ptolemeice a personalităţii umane (în care tot universul se învârte în jurul unui „ego” foarte bine definit) şi apropierea de o viziune psihologică transpersonală a individului în care egoul uman se diseminează (ascunde jucăuş) în Infinitul Întregului;

8.5 - depăşirea închistării unilaterale a libertăţii de conştiinţă, gândire şi credinţă (închisă până acum de culturi, religii şi mentalităţi tradiţionale locale) şi atingerea unei libertăţi de conştiinţă, gândire şi exprimare concretizată în spiritul trans-religios;

8.6 - depăşirea viziunilor sistematice absolutiste (a construcţiilor filozofice sistematic-închise ale realităţii) şi regăsirea unei viziuni postmoderne a lumii concretizată în spiritul trans-sistemic care este pătruns în simţirea lui într-atât de Conştiinţa Relativului şi a Infinităţii Existenţei, încât poate să perceapă direct în inima lui cea mai intimă caracterul de sens relativ al tuturor acţiunilor umane, asumate astfel întru manifestare în virtutea unui joc beatific, perpetuu pornit din eternitate între Fiinţă şi ea însăşi, între Fiinţă şi Fiinţe, între Fiinţă şi Întregul ei Fiinţial.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru