Caracteristicile unei religii libere


1. Trans-Religia este o Religie Liberă.

2. O religie liberă este una care se pune în slujba Omului Liber şi nu una care încearcă să pună omul în slujba unor pretinse interese „neumane” („zeieşti”, „animalice”, „extraterestre”, „divine”, etc.).

3. Religia Liberă este religia căreia Omul Liber îi este stăpân absolut (având drept de judecată critică, discriminativ-constructivă în privinţa oricăror aspecte ale ei) nu aceea căruia el îi este sclav (care îi dictează ce şi cum să gândească şi să se manifeste fără ca el să aibă nici cel mai mic cuvânt de spus în aceste privinţe).

4. Omul Liber trebuie să-şi aleagă şi să-şi creeze religia şi nu trebuie să se lase „ales” şi „creat” de nici o religie, oricât de „divină” s-ar pretinde (sau ar părea) ea că este.

5. El trebuie să-şi aleagă religia ca şi cum şi-ar alege slujitorii şi nu ca şi cum şi-ar alege stăpânii.

6. El trebuie să şi-o creeze în mod liber după chipul şi asemănarea sa, astfel încât să-i satisfacă dorinţele şi trebuinţele proprii şi nu a nu ştiu cărei alte fiinţe, fie ea şi „divină”.

7. Religia Liberă este un instrument de eliberare şi de mărire a libertăţii de conştiinţă, gândire şi acţiune a celui care şi-o asumă şi nu de îngrădire a acestor libertăţi.

8. Scopul Religiei Libere este să-l facă pe Omul Liber şi mai liber şi nu să-l încătuşeze în una sau alta din viziunile cultural-locale, limitate şi unilaterale existente despre diferite aspecte ale realităţii şi existenţei.

9. De aceea printre caracteristicile unei Religii Libere sunt şi următoarele:
 
9.1- Libertatea Cunoaşterii - constând din următoarele aspecte cumulate:

9.1.1- religia respectivă nu are învăţături ascunse, secrete, „iniţiatice” - învăţături pe care să nu le poţi cunoaşte încă de la începutul intrării în rândurile ei sau dacă nu eşti membru al ei.

Asta înseamnă că toate învăţăturile, practicile, ritualurile ei, etc. sunt deschise oricând tuturor celor care doresc să le studieze (indiferent dacă sunt sau nu acceptaţi ca membrii ai religiei respective).

Această libertate a accesului neîngrădit la tot corpusul de învăţătură şi cunoaştere promovată de o religie apără împotriva unor posibile încercări de inducere în eroare a societăţii şi noilor veniţi în rândul acelei religii în ceea ce priveşte adevăratele ei scopuri, obiective şi învăţături promovate şi a încercării de manipulare prin condiţionarea, în diferite moduri, a accesului la informaţie şi dă posibilitatea organelor de ordine, abilitate în acest scop într-o societate, de a accesa şi controla caracterul informaţiei vehiculate în cadrul unei religii sau a alteia.

9.1.2- cunoaşterea pe care o promovează în lăcaşele sale de cult este toată cunoaşterea pe care umanitatea a adunat-o în decursul istoriei sale, iar tipul de deschidere promovat faţă de această cunoaştere este una totală şi nelimitată chiar dacă abordarea faţă de ea este de natură adânc discriminativă şi puternic îmbibată de spiritul critic şi de impulsul de îmbunătăţire a acestei cunoaşteri cu noi adevăruri şi de eliminare din ea a unor erori de raţionament şi de percepţie demonstrate ca atare.

9.1.3.- recunoaşte că toată cunoaşterea umană (de orice natură ar fi ea) este una relativă – perpetuu deschisă spre infinit – spre îmbunătăţire prin critică constructivă, spre dezvoltare şi perfecţionare prin îmbunătăţire cantitativă şi calitativă şi prin inovaţie şi creaţie continuă.

9.2- Libertatea Iubirii - constând din următoarele aspecte cumulate:

9.2.1- toate cunoştinţele, practicile şi învăţăturile acelei religii libere pot fi împărtăşite (copiate, înmulţite, dăruite) de oricine oricui doreşte să le aibă.
De asemenea cunoştinţele, practicile, învăţăturile care arată greşeli şi erori evidente (sau mai puţin evidente) ale acelei religii;

9.2.2- raporturile între membrii săi şi raporturile dintre aceştia şi restul oamenilor sunt încurajate a fi raporturi sincere de fraternitate, de iubire şi preţuire reciprocă;

9.2.3- în cadrul ei comunicarea este încurajată a fi cât mai sinceră şi mai deschisă şi la fel e încurajată a fi şi cu cei din afara grupului religiei respective.

9.3- Libertatea Puterii - libertatea de a schimba - constând din următoarele aspecte cumulate:
9.3.1- în desfăşurarea activităţilor unei religii libere toată puterea este în mâna practicanţilor (membrilor) acelei religii care în mod democratic, prin vot, pot schimba total sau parţial orice aspect (legat de învăţături susţinute, de ritualuri, de practici, de „doctrină”, etc.) al acelei religii;

9.3.2- învăţăturile ei pot fi folosite de fiecare după cum crede de cuviinţă şi de asemenea oricine e liber şi încurajat să le folosească doar pe acelea dintre ele pe care le consideră pe moment ca vibrând cu inima şi mintea sa;

9.3.3- promovează şi susţine cu putere Individualizarea şi Maturizarea Psihică a tuturor membrilor săi şi a tuturor oamenilor.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru