Faptele Omului Liber


0. Faptele Omul Liber sunt toate Semnele pe care el le trimite prin sine spre împlinire imediată în Întreg!

0.1 Printre ele la loc de cinste sunt ţinute următoarele 10 FAPTE (acţiuni/ realizări/ împliniri, etc.):

1.- Demnizarea: raportarea Liberă faţă de Oameni, Fiinţe, „Zei” şi Întreg! (comportamentul demn - a se vedea pentru detalii cărţile/ volumele „Noua Ordine Religioasă”, respectiv „Mitul credinţei”) ;

2.- Adeizarea: practica constantă a Eticii Armoniei, a celor 4 Surse ale Fericirii, Manifestarea prin sine a celor 10 Idealuri ale Omului Universal; trecerea prin cele 12 Porţi ale Erelor; Individualizarea şi Maturizarea Psihică informaţională şi cognitivă pe fiecare din cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale;

3.- Zetrianizarea: parcurgerea deplină a Zetrianului: Pelerinajul, Cercetarea Trans-Sistemică şi Călătoria Nelimitată prin BDU (prin universul infinit al Cărţii Cunoaşterii Universale) precum şi manifestarea creatoare nelimitată;

4.- Liber-ritualizarea: practicarea unor Ceremonii şi Ritualuri complet libere (ca formă şi conţinut) - a se vedea pentru detalii cartea „Practicile Spirituale ale Omului Universal”);

5.- Transformarea: folosirea Portalurilor Forţei Trans-Religiei: simboluri, semne, sărbători, scrieri, alfabete, cuvinte cu putere, meditaţii, calendare, veşminte, etc. pentru adaptarea la schimbare, pentru sărbătorirea vieţii, pentru transformarea întru Ideal şi pentru perfecţionarea şi desăvârşirea continuă!;

6.- Optimizarea: organizarea administrativă democratică ierarhic calificativă de tip reţea de reţele;

7.- Sacralizarea: crearea şi întreţinerea în existenţă a Spaţiilor Libertăţii: a Altarelor şi Locuinţelor Trans-Religioase, a Sanctuarelor Libertăţii, a CER-urilor, a Paradisurilor Lisaniene; a Oraşelor Cunoaşterii, ş.a.m.d.

8.- Imortalizarea: cercetarea concret susţinută a metodelor de prelungire a vieţii şi de reanimare a ei în cazul dispariţiei temporare - de apropiere faptică concretă cât mai mare de Idealul Nemuririi Beatifice!

9.- Transcenderea: comportamentul social de natură Trans-Politică, Trans-Economică şi Trans-Religioasă!

10.- Cosmicizarea: crearea pas cu pas a Civilizaţiei Cosmice şi extinderea ei spre Infinit!

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru