„Duşmanii” Omului TransReligios


1. Omul Trans-Religios nu are duşmani – el Iubeşte şi caută să ajute cu discernământ, şi în măsura Forţei şi Cunoaşterii de care dispune, toate fiinţele pentru a se armoniza de o manieră superioară.

2. Totuşi sunt aspecte împotriva cărora el se ridică cu fermitate, cu care el luptă cu detaşare şi discernământ – acestea sunt elementele perturbatoare ale armoniei sale proprii (bolile, raţionamentele sale greşite, emoţiile şi sentimentele negative, non-idealurile, etc.) sau ale armoniei sociale (criminalii, hoţii, mincinoşii, şarlatanii, bătăuşii, etc.).

3. Pe aceste elemente perturbatoare el caută ca imediat ce le percepe existenţa în sine sau în afara sa să le înlăture din sistemul propriu (individual şi social) şi/sau să le transforme în aspecte favorabile existenţei armonioase a acestuia.

4. Astfel aspectele împotriva cărora el se ridică cu fermitate, cu bunăvoinţă şi discernământ, în Spiritul Dreptăţii sunt:
- ignoranţa şi ignoranţii;
- ura şi purtătorii de ură;
- slăbiciunea şi purtătorii ei;
- răul (acţiunile îndreptate împotriva Armoniei Întregului) şi purtătorii de rău (reavoinţă, ură, ignoranţă, etc.);
- minciuna (nesinceritatea) şi mincinoşii (înşelătorii, şarlatanii);
- urâtul şi comportamentul urât;
- înlănţuirea şi oamenii care se complac în ea;
- nedreptatea şi oamenii nedrepţi;
- dezbinarea şi oamenii dezbinători şi învrăjbitori.
***

5. El luptă împotriva acestora nu pentru a le distruge, pentru că acest lucru nu se poate - în Întreg nimic nu se distruge, ci totul se transformă – deci el vrea să le transforme (să le schimbe) astfel:
- ignoranţa sa proprie şi a celor din jurul său în Cunoaştere aprofundată a diferitelor fenomene cu care intră în contact;
- ignoranţii în Cunoscători – pentru aceasta va trebui să lupte nu cu ignoranţii, ci cu ignoranţa din ei şi să o izgonească de acolo prin motivaţii pozitive şi negative (făcându-i conştienţi de ceea ce au de câştigat dacă îşi măresc cunoaşterea şi de ceea ce au de pierdut dacă rămân în ignoranţă);
- ura sa proprie şi a celor din jur în Iubire şi Înţelegere – în ajutor discriminativ necondiţionat acordat sieşi şi tuturor fiinţelor spre a se armoniza necontenit la un nivel superior;
- purtătorii de ură în purtători de Iubire, Smerenie, Sinceritate, Bunăvoinţă şi Pace;
- slăbiciunea sa proprie şi a celor din jur în Forţă – de a se schimba şi adapta necontenit în mod optim şi eficient veşnicei schimbări a fenomenelor existenţei.
***

6. Prin urmare oriunde vede oameni ignoranţi, oameni care se complac în slăbiciune (fizică, energetică, emoţională, mentală etc.), sau care se lasă cuprinşi de ură (interetnică, rasială, religioasă etc.) se îndreaptă asupra lor cu toate armele care îi stau la dispoziţie (Iubire, Cunoaştere, Putere, etc.) şi caută să îi convertească cât mai grabnic la Armonie.

7. Oriunde vede manifestându-se aceste aspecte nefavorabile întăririi Armoniei Existenţei şi oricând le constată acţiunea în interiorul şi în exteriorul său, Omul TransReligios acţionează cu promptitudine înarmat cu Focul Idealurilor pentru a le înlătura prompt din sine şi din societăţile în care se manifestă.
***

8. Omul Holo-Gnostic luptă mereu împotriva ignoranţei sale şi a semenilor săi în legătură cu mecanismele şi formele de manifestare ale fenomenelor religioase şi ezoterice, ale mecanismelor de manifestare şi de control a diferitelor aspecte ale psihicului (de natură psihologică sau filozofică), sau ale fenomenelor economice, politice, ştiinţifice sau artistice specifice realităţilor în cadrul cărora se manifestă.

9. Împotriva acestei ignoranţe el acţionează prompt prin Educaţie, Cercetare şi Creaţie continuă şi prin educarea continuă a semenilor săi, prin îndemnarea şi stimularea lor înspre lărgirea continuă a sferei lor de cunoştinţe şi înspre manifestarea armonioasă a întregului lor potenţial creativ.
***

10. În ce priveşte „duşmanii” interiori ai Omului Universal, printre aceştia se numără negreşit:
- orgoliul (mândria, îngâmfarea, vanitatea, reaua-voinţă, etc.);
- mânia (agitaţia, neliniştea, violenţa, ura);
- frica (de schimbare, de a lua atitudine împotriva dizarmoniei, etc.);
- tristeţea (auto-compătimirea, plângerea de milă);
- lenea,
- lăcomia (zgârcenia şi risipa);
- desfrâul (nesinceritatea) - (1).

11. Pe toţi aceşti „duşmani” el îi alungă din sine de îndată ce le constată prezenţa şi de asemenea caută ca pe cât îi stă în putinţă să îi alunge şi din semenii săi, căutând să-i stimuleze pe aceştia să lupte împotriva acestor raţionamente greşite (prin puterea Înţelegerii Senine a caracterului lor distructiv al propriei lor existenţe) şi să-i facă cât mai conştienţi de faptul că lăsându-le să se manifeste prin ei, se lasă negreşit pradă şi suferinţei, neliniştii şi amărăciunii sufleteşti.

12. „Duşmanii” Omului Trans-Religios sunt deci toţi factorii interni şi externi care îi perturbă Armonia sa Interioară şi Exterioară (a societăţilor în care se manifestă) – împotriva acestora el se ridică cu promptitudine, înarmat cu toate Armele Idealurilor - ori de câte ori e nevoie - de fiecare dată când le constată existenţa, sub o formă sau alta, în interiorul sau în exteriorul său.


(1) Pentru o abordare detaliată a fiecăruia din aceşti şapte „duşmani” interiori a se vedea cartea „Etica Armoniei”.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru