Trans-Religia şi Mişcarea Trans-Religioasă


1. Pentru a ajuta fiecare fiinţă umană să treacă prin cele „12 Porţi ale Erelor” în decursul procesului inevitabil de trecere spre Civilizaţia Cosmico-Informaţională, Global-Individuală menţionată şi pentru întărirea şi armonizarea superioară a existenţei Societăţii Globale (pe baza principiului – „unitate în diversitate!” – bazat pe recunoaşterea şi crearea valorilor globale comune şi a respectării reciproce - pe baza cunoaşterii lor - a celor diferite) s-a constituit şi se manifestă uneori (pentru alte nume ataşate acestei Mişcări a se vedea cap. „InfiniNomus”) sub numele de “Trans-Religie” şi/ sau “Mişcare Trans-Religioasă” mişcarea/ legea/ calea/ ordinul, etc. a cărei prim Manifest este lucrarea de faţă.

2. Trans-Religia este o mişcare spirituală specifică timpului ei şi Spiritului Epocii în care se afirmă.

3. Ea apare pe fondul necesităţilor existenţiale ale lumii actuale şi oferă acesteia un cadru instituţional adecvat realizării unui dialog interuman sincer, în cadrul unor spaţii de întâlnire echidistante, în care accentul cade atât pe cunoaşterea mai amănunţită a particularităţilor diferitelor culturi locale cât şi pe ceea ce este comun acestora.

4. Trans-Religia facilitează cunoaşterea de către fiecare Individ a diferitelor manifestări religioase şi spirituale ale lumii şi a diferitelor aspecte particulare ale fenomenului religios privit în ansamblul său manifestându-se astfel ca o Religie Universală constituită pe baza Reperelor Valorice Fundamentale ale Omului Universal.

5. În această epocă a comunicării generalizate, a încercărilor şi eforturilor de depăşire a contradicţiile culturale dintre diferitele culturi locale, Mişcarea Trans-Religioasă vine cu îndemnul realizării de către fiecare Individ în parte a unui proces de studiu comparat practic a Valorilor şi Cunoaşterii cu care fiecare tradiţie spirituală şi culturală a contribuit la realizarea a ceea ce putem numi cultura şi spiritualitatea universală (globală).

6. Cultura Globală nu este nimic altceva decât Trans-Cultura – acea cultură care cuprinde în braţele sale toate culturile locale, promovând însă în plus faţă de fiecare dintre ele, Valori Comune Globale actuale pentru fiecare om de pe Terra indiferent de cultura sau culturile locale în care s-a născut şi şi-a format trăsăturile de personalitate.

7. A identifica şi a promova valorile comune nu înseamnă neapărat a nega diferenţele – ele trebuie recunoscute ca atare, dar numai pentru a putea astfel a fi depăşite prin miracolul Comunicării Trans-Personale.

8. Această comunicare este una de la Om la Om şi nu de la un produs condiţionat cultural până la fanatism spre un altul la fel de condiţionat.

9. Dar pentru a cunoaşte şi recunoaşte valorile comune şi diferenţele formale pe baza căreia se poate realiza Comunicarea, fiecare Om în calitatea lui primară de Om Planetar (şi nu de produs automat al unei societăţi locale oarecare), trebuie să caute să aibă acces la acea Cunoaştere care să-i permită să înţeleagă în profunzime diferitele manifestări ale diferitelor sisteme culturale locale ale Terrei (şi celelalte sisteme culturale în afară de cel în care a crescut).

10. Trans-Religia şi Mişcarea Trans-Religioasă îşi manifestă astfel prezenţa în Lume pentru a facilita oricărui Om accesul la manifestările infinite ale Cunoaşterii Universale.

11. Faţă de produsele culturale locale ea adoptă o Atitudine Trans-Culturală care constă în a trece dincolo (trans) de o cultură sau alta (dincolo de formele culturale locale) şi a identifica astfel Valorile Comune (esenţele diferitelor culturi) pentru ca pe baza lor să se poată construi Cultura Globală şi Societatea Globală.

12. Această Atitudine Trans-Culturală este baza Atitudinii Trans-Religioase şi amândouă împreună formează cele două puncte de reper fundamentale care trebuie avute mereu în vedere de toţi cei care sunt sau vor fi Forţe Vii în cadrul Mişcării al cărei Manifest vă pătrunde Mintea în aceste Clipe.

13. Mişcarea Meta-Perceptivă (Mişcarea Percepţiei Care Se Extinde Spre Infinit) promovează o cunoaştere deschisă, fără certitudini absolute!

14. În aceste condiţii ea nu are pretenţia deţinerii vreo unui adevăr unic şi absolut.
***

15. Pentru a se putea realiza miraculosul joc al fiinţării, al regăsirii unităţii în diversitate şi al regăsirii diversităţii în unitate şi ca un îndemn şi un exemplu care să-l facă pe om să lupte pentru om şi nu pentru credinţe oarbe, absolutiste şi exclusiviste - mai mult sau mai puţin fanatice, Mişcarea Meta-Perceptivă se manifestă deci ca un demers hotărât de prevenire şi înlăturare a erorilor de gândire şi acţiune care pot veni din privirea unilaterală a realităţii – din înţelegerea îngustă, fanatică, absolutistă a diferitelor mesaje religioase, filosofice, psihologice, politice, economice sau de altă natură specifice diferitelor areale culturale.

16. Această eroare fundamentală ce constă din a judeca totul dintr-un singur punct de vedere (în a considera unghiul nostru de vedere spaţio-temporal asupra lumii ca singurul unghi posibil din care aceasta se poate percepe), are ca rezultat evident negativ incapacitatea de a înţelege şi aprecia punctele de vedere ale celorlalţi fraţi ai noştri şi astfel nu poate fi decât generatoare de conflict.

17. Pentru a depăşi această eroare e necesar să căutăm să ne ridicăm privirea la nivelul Întregului, să ne înălţăm inima la nivelul la care să simtă în ea ca pe o realitate naturală a stării ei de a fi recunoaşterea Fraternităţii sale cu toate fiinţele umane şi cu toate Fiinţele din Univers.
***

18. Trans-Religia nu este altceva decât o Religie Umanistă Universală.

19. Fiind o Religie Universală ea cuprinde în sine, spre studiu şi analiză, spre meditaţie şi reflecţie, spre contemplare şi trăire atentă cât mai multe din manifestările religioase sau pseudo-religioase ale omului actual, ale celui din vechime şi ale celui din viitor şi în plus orice manifestare culturală şi ştiinţifică a lor.

20. Ea le recunoaşte pe toate acestea ca izvoare de înţelepciune pentru omul care ştie să se apropie de ele cu atenţie şi discernământ sporit şi să le descopere astfel Esenţele ascunse din spatele diferitelor Forme pe care ele le-au luat.

21. Ea se construieşte pe valorile comune tuturor religiilor umaniste (pe Valorile Etice, pe Idealuri, pe valorile de implicare socială, de raportare la Absolut şi la Întreg, etc.) şi se manifestă prin forme de manifestare comune tuturor religiilor (lăcaşuri de cult, ierarhie religioasă, ritualuri, cărţi sacre, etc.) de o manieră care caută să nu excludă pe nici una din celelalte religii libere şi umaniste locale sau globale care se îndreaptă şi ele spre armonizarea superioară a societăţii umane.

22. Trans-Religia nu este o religie locală – ea este o Religie Globală (o trans-religie) şi de aceea unul din scopurile ei este armonizarea religiilor umaniste locale pe baza valorilor comune pe care le împărtăşesc - pentru ca unite mai mult decât sunt în prezent acestea să trezească în omul de pretutindeni sentimentul autentic religios: acela de Unitate cu Absolutul şi cu toate Fiinţele.
***

23. Mişcarea Meta-Perceptivă are încredere în capacitatea de discernământ a Omului şi de aceea nu încearcă „să-i îndese pe gât” în mod forţat o viziune sau alta asupra lumii.

24. Ea îl îndeamnă în schimb pe fiecare om să-şi extindă Sfera de Cuprindere a Conştiinţei, prin analiza detaşată şi cât mai obiectivă a cât mai multor tipuri viziuni (religioase, ezoterice, filozofice, psihologice, economice, politice, ştiinţifice, artistice, etc.) ale Realităţii - pentru a conştientiza Infinitatea Întregului (şi relativismul oricărei viziuni particulare a lui) şi a putea astfel elimina din el, prin înţelegere senină, toate fanatismele, dogmatismele şi absolutismele care au produs până acum atâta suferinţă umanităţii.
***

25. Atitudinea Trans-religioasă este specifică omului care atinge Maturitatea Psihică Religioasă, omului care are încredere în capacităţile discriminatorii proprii şi nu mai acceptă să-şi însuşească răspunsuri prefabricate de alţii care să-l lămurească în legătură cu diferitele aspecte ale realităţii.

26. El nu mai acceptă să fie doar un simplu copist, un ingurgitator fără capacitate de analiză şi discriminare proprie a unor viziuni sau a altora asupra Existenţei.

27. Această manifestare este specifică doar copilăriei psihice religioase pe care el prin studiu şi analiză proprie a depăşit-o de mult.

28. Lui nu mai trebuie să i se spună ce să creadă şi ce nu: el nu mai este un copil!

29. Omul Trans-Religios este un Individ cu o individualitate puternic conturată şi nu un simplu membru al unei mulţimi omogene care acţionează şi gândeşte doar din „instinct de turmă” (exact la fel cum fac şi celelalte „oi”).

30. Omul Matur Psihic-Religios nu aşteaptă deci să fie mânat împreună cu vreo turmă sau alta în vreo direcţie sau alta de vreun „păstor binevoitor” - el este un om care îşi ia destinul creator în propriile mâini şi îl îndreaptă spre încarnarea în sine a Idealurilor Omului Universal şi spre atingerea practică imediată a cât mai multora din Aspiraţiile Milenare ale Umanităţii.

31. Omul Universal cunoaşte în amănunţime cât mai multe din manifestările religioase şi ezoterice experimentate de umanitate de-a lungul timpurilor şi trăieşte (nu doar discută) acele Valori Etice şi Idealuri profund umane pe care acestea i le propun.

32. În acelaşi timp însă el respinge cu hotărâre toate acele manifestări religioase şi ezoterice care se pretind a sluji intereselor unor presupuse fiinţe neumane („spirite”, „zei”, „semizei”, „fiare”, extratereştrii, etc.) şi urmăresc să sacrifice în numele lor şi pentru „ei” armonia şi bunăstarea umanităţii.

2 comentarii:

Anonim spunea...

In aceasta expunere ,mi-am regasit propia gandire .Mi-ar face placere sa pot lua legatura cu autorul (un email ).Felicitari .

Radu Lucian Alexandru spunea...

Ma bucur ca avem viziuni similare...Pt. mail vezi te rog rubrica Contact situata la finele coloanei situata în stânga textului postării sau datele de la ID-ul de pe blogspot: http://www.blogger.com/profile/10680483994708632969

Radu Lucian Alexandru