Paradisurile şi infernurile


1. Paradisurile şi infernurile sunt fiecare în parte în mod evident de două feluri: interne respectiv externe.

2. Cele interne (interioare) sunt prezente în cadrul psihicurilor aflate în „stare de paradis” („paradisiacă”) - armonie, organizare, claritate, coerenţă, relaxare, voioşie, etc.; respectiv „de infern” („infernală”) - dizarmonie, dezorganizare, agitaţie, stres, incoerenţă, confuzie, amărăciune, etc.

3. Aceste Paradisuri şi infernuri psihice le creăm fiecare din noi în psihicul nostru în funcţie de propria activitate fizică şi psihică: ele sunt răsplata imediată a acestei activităţi!

4. Astfel dacă aceasta este îndreptată spre Armonizare (spre respectarea celor 4 Surse majore ale Fericirii: non-înşelarea, non-furtul, non-violenţa şi non-uciderea); spre Ideal (spre iubire, cunoaştere, forţă, bine, adevăr, frumos, libertate, dreptate, unitate, perfecţionare); spre susţinerea în noi a Eticii Armoniei (a smereniei, calmului, curajului, bucuriei, cumpătării, hărniciei, sincerităţii; a refuzului oricăror prejudecăţi şi credinţe dogmatice, etc.) atunci cu siguranţă răsplata noastră interioară imediată va fi un „Paradis Psihic”!

5. Dacă însă dimpotrivă, acţiunile şi gândurile noastre sunt îndreptate spre dezorganizare şi dizarmonie (prin permiterea manifestării prin noi a unor porniri mincinoase şi înşelătoare, a unor hoţii şi a unor atitudini şi fapte violente şi/sau criminale); spre non-ideal (spre ură, ignoranţă, slăbiciune, răutate şi reavoinţă, minciună şi nesinceritate, urâţenie şi grosolănie, înlănţuire şi dezbinare, stagnare şi degenerare (ne-căutare a perfecţionării continue) şi spre refuzul lăsării spre manifestare prin noi a Eticii Armoniei (1) (de exemplu la nivel individual prin lăsarea spre manifestare nestingherită în noi a orgoliului, mâniei, fricii, tristeţii, lenei, lăcomie şi desfrâului (nesincerităţii); respectiv a tot felul de prejudecăţi, fanatisme şi credinţe dogmatice); etc.; atunci cu siguranţă răsplata noastră psihică imediată dată de Supraconştient este suferinţa psihică (şi apoi durerea fizică): agitaţie, nelinişte, irascibilitate, stres, angoasă, ...

6. Dar pe lângă aceste paradisuri sau infernuri pe care fiecare din noi le purtăm în psihicul propriu, în funcţie de propriile gânduri şi acţiuni (cu care ne binecuvântăm sau ne pedepsim singuri) este evident că noi trăim şi în Paradisuri, respectiv Infernuri exterioare (fizice, respectiv sociale) care sunt de obicei o reflecţie a celor interioare la nivel de individ, de familie, de naţiune, respectiv de umanitate.

7. Cauzele care generează apariţia şi manifestarea paradisurilor sau a infernurilor interioare sunt în mare aceleaşi cauze care le generează şi pe cele exterioare (acestea din urmă fiind evident urmarea firească a apariţiei celor dintâi).

8. Dacă privim cu atenţie în interiorul nostru vom putea constata că în funcţie de ce vedem că se manifestă aici putem să prevedem cu destul de mare uşurinţă ceea ce o să vedem ulterior manifestându-se în afara noastră (mai devreme sau mai târziu).

9. Dacă vedem în noi orgolii nemăsurate, ură, dorinţă de răzbunare, de dezbinare, de asuprire, etc., în curând vom vedea în exterior violenţă, distrugere, război ...

10. Dacă însă vedem în noi calm şi smerenie, iubire şi dorinţă de fraternitate universală, dorinţă de cunoaştere şi de stabilitate, de unitate, de pace şi de linişte – atunci negreşit vom vedea manifestându-se în exterior pace şi societăţi armonioase!
***

11. Vorbim apoi de asemenea şi de Paradisuri şi infernuri fizice (materiale) localizate în cadrul societăţilor noastre, având rol de răsplătire materială imediată a acţiunilor bune, respectiv rele ale membrilor unei societăţi.

12. Este evident că Infernurile considerate în acest sens există deja în societate sub forma locurilor de detenţie (închisoare) şi că de asemenea există şi paradisuri (de exemplu sub forma unor staţiuni turistice paradisiace).

13. Ceea ce trebuie adăugat mai pregnant acestor Paradisuri (mai direct şi mai clar conturat) este accesul gratuit în ele ca răsplată pe care TransReligia şi societăţile în care ea se manifestă să o ofere acelor membrii ai lor (inventatori, inovatori, artişti, medici, învăţători, membrii ai forţelor de ordine, etc.) pentru faptele lor bune evidente, directe şi îndelung susţinute.

14. Ca răsplată pentru faptele lor bune, oamenii buni trebuie să poată să trăiască în aceste Paradisuri Terestre sau Cosmice o perioadă direct proporţională cu importanţa faptelor lor făcute pentru menţinerea şi dezvoltarea armoniei societăţii în care se manifestă.
***
15. Şi cum suntem binecuvântaţi în prezent de manifestările Erei Informaţionale, iată că putem vorbi, pe lângă Paradisurile şi Infernurile Psihice, respectiv Fizice (Terestre şi Cosmice) şi de Paradisuri şi Infernuri Virtuale (Informaţionale)!

16. Aşadar în funcţie de importanţa pentru societate a muncii lor susţinute consistent în direcţia armonizării societăţii umane, indivizi găsiţi cu merite suficiente pot obţine rezidenţă temporară, respectiv definitivă în aceste Paradisuri Terestre şi Cosmice (şi / sau Virtuale).
***
17. Dar ce să însemne mai precis termenul de Paradis?

18. Paradisul este locul în care distanţa dintre apariţia unor nevoi de armonizare, respectiv a unor dorinţe de armonizare realiste şi satisfacerea lor optimă este cea mai redusă cu putinţă!
19. Infernul este invers: distanţa aceasta este cea mai lungă şi în plus majoritatea nevoilor şi dorinţelor nu sunt satisfăcute la parametrii optimi, ci sub aceştia şi de multe ori multe dintre ele nu sunt satisfăcute chiar deloc.
20. Această sub-satisfacere (respectiv ne-satisfacere), această creştere a timpului scurs până la satisfacerea optimă a nevoilor şi dorinţelor realiste (de armonizare) are evident un rol de pedeapsă, precum şi de stimul pentru transformare (reeducare) a elementelor perturbatoare ale armoniei sociale.
***
21. Printre măsurile care pot fi luate pentru resocializarea (rearmonizarea individuală respectiv socială a) elementelor perturbatoare sunt recomandate şi următoarele:

21.1- măsuri preventive: educaţia armonioasă, promovarea în societate şi la nivel de indivizi a Idelurilor, a Porţilor Erelor, a Razelor, a Eticii Armonie, a Surselor Fericirii, a TransEconomiei şi a TransPoliticii, a Faptelor Omului Liber, a Ţelurilor Mişcării TransReligioase; precum şi a tuturor celorlalte Valori ale TransReligiei!

21.2- măsuri corective luate în cadrul spaţiilor de resocializare (diferitelor forme de Infernuri):
- separarea răufăcătorilor în trei categorii separate (izolate total una de cealaltă): hoţii, mincinoşii, şarlatanii şi şantajiştii într-un loc; bătăuşii (cei cu comportament violent) şi violatorii în alt loc; respectiv criminalii într-un loc separat;
- apoi în cadrul fiecăreia din aceste trei grupe trebuie separaţi (pentru traiul în aceeaşi încăpere respectiv pentru întâlnirile de muncă, de educare şi de socializare) cei slabi de cei puternici fizic; cei cu probleme psihice (chiar şi uşoare) de cei fără astfel de probleme; cei cu educaţie superioară de cei fără o astfel de educaţie; heterosexualii de homosexuali (pentru motive de confort psihic şi fizic pentru fiecare din aceste două categorii);

22. Scopul infernului (închisorii) trebuie să fie educarea spre resocializare a elementelor perturbatoare: deprinderea comportamentelor Idealiste şi Etice, deprinderea dorinţei de cunoaştere, a sentimentului Fraternităţii Umane Universale, de respectare a Drepturilor Fundamentale ale Omului, de respectare a diversităţii şi unicităţii, de comunicare sinceră şi comuniune frăţească.

23. Această izolare pe categorii diferite se face pentru că Infernul - Închisoare nu are scopul de a face din oamenii răi oameni şi mai răi (din hoţi criminali, din bătuşi hoţi, etc.) - nu este să facă din infractori şi mai mari infractori, ci de a face din oameni cu anumite înclinaţii rele, oameni care stăpânesc aceste înclinaţii, oameni care şi le depăşesc pe acestea şi devin astfel incapabili să mai repete greşelile care i-au adus în Infern (închisoare).
***

24. De aceea programele de resocializare la care ei sunt obligaţi să participe cuprind printre altele:
- vizualizarea sistematică de filme artistice şi documentare care să-i ajute să-şi înţeleagă şi să-şi depăşească dezabilităţile sociale specifice;
- lucrul în grupuri psihoterapeutice concentrate pe problemele specifice care i-au dus la izolare forţată de societate;
- participarea zilnică la cursuri, seminarii şi ateliere gândite astfel încât să-i ajute în mod real să-şi depăşească dezabilităţile sociale şi pentru a putea să deprindă cu uşurinţă calificări şi abilităţi (ocupaţionale şi de comunicare) care să le permită integrarea uşoară în societate după terminarea participării lor la programul de resocializare.
***

25. În cadrul TransReligiei trebuie studiat cu atenţie comportamentul antisocial pentru a-i înţelege mecanismele şi a putea astfel lua măsurile cele mai adecvate de vindecare a celor afectaţi de un astfel de comportament (a celor predispuşi din diferite motive manifestării unui comportament mincinos, înşelător, violent, criminal - cu alte cuvinte încălcării a diferite legi specifice de organizare armonioasă a unei societăţi).

26. De asemenea este necesar a fi create şi dezvoltate metode cât mai eficiente de identificare preventivă a comportamentului anti-social (nearmonios) încă de la primele lui manifestări, pentru a putea fi astfel tratat încă din fazele lui incipiente.
***
27. Într-o societate armonioasă răul trebuie împiedecat să se manifeste (prin punerea elementelor care îl fac în carantină temporară sau definitivă în Infernuri – închisori) respectiv binele trebuie răsplătit constant prin manifestarea în societăţile de pretutindeni a unor Paradisuri în care indivizii care luptă activ pentru bunăstarea şi dezvoltarea acelei societăţi să fie răsplătiţi cum se cuvine pentru faptele lor bune.

28. Şi bineînţeles că aceste fapte bune trebuie răsplătite şi prin alte măsuri şi daruri - trăirea în Paradis fiind doar „cireaşa de pe tort”!

29. Orice societate trebuie să înţeleagă că Binele trebuie să fie răsplătit corespunzător cel puţin la fel de prompt şi de consistent precum este răsplătit răul – dacă vrem ca binele să fie stimulat cu putere să se manifeste!

30. De aceea toate comportamentele Idealiste concrete, specifice Eticii Armoniei trebuie răsplătite imediat în funcţie de mărimea impactului (cantitativ şi calitativ) cu care ele contribuie la bunăstarea şi dezvoltarea societăţii: cu cât acesta este mai mare atât cantitativ (sunt ajutaţi cât mai mulţi membrii individuali ai societăţii de demersul bun) cât şi calitativ (ajutorul dat este de substanţă, este consistent – nu este superficial şi de moment).

31. Dacă cei care produc vătămări corporale (bătăuşii) sunt pedepsiţi în Infernuri sau prin amenzi, cei care îi prind pe aceştia respectiv cei care tratează rănile celor vătămaţi trebuie apreciaţi cu răsplăţi materiale şi cu stadii mai lungi sau mai scurte în Paradisuri.

32. Dacă ucigaşii sunt închişi în Infernuri/ închisori pentru a fi pedepsiţi şi reeducaţi în spiritul armoniei, cei care îi prind pe aceştia şi îi aduc în faţa justiţiei trebuie răsplătiţi corespunzător pentru faptele lor bune.

33. Dacă mincinoşii, şarlatanii şi înşelătorii trebuie pedepsiţi prompt prin amendă şi/sau închisoare, cei care spun adevărul, cei care se comportă cinstit, cei care denunţă înşelătoria, minciuna, impostura şi le demască pe acestea trebuie răsplătiţi la fel de prompt!

34. Bineînţeles că această răsplătire a binelui, respectiv a răului, se petrece într-o măsură mai mică sau mai mare în orice societate normală – de aceea cu atât mai mult se va petrece ea într-o Societate TransReligioasă!

35. Paradisurile Infinomiene sunt de aceea locuri special construite şi întreţinute de Mişcarea TransReligioasă pentru a răsplăti binele celor care îl fac.

36. Ele sunt locuri ale păcii, armoniei, plăcerii, relaxării; locuri din care este eliminată în ceea mai mare măsură posibilă durerea şi suferinţa sub orice formă a ei!

37. Ele sunt locuri în care Făcătorii de Bine şi Purtătorii de Ideal să se poată bucura pe deplin pe durata şederii în cadrul lor, de viaţă, de lumină, de bucurie, „fără grija zilei de mâine”, fără stres şi fără complicaţii inutile!
***

38. În principal Paradisurile fizice trebuie astfel poziţionate şi construite (pe Terra sau în cosmos) astfel încât să asigure pentru toţi cei care le locuiesc:

38.1- confort termic deplin;
38.2- locuinţă individuală spaţioasă unică, dotată cu toate cele necesare unui trai foarte confortabil (în funcţie de importanţa faptelor bune făcute – cu cât sunt mai importante acestea, cu atât mai mare trebuie să fie confortul). Locuinţele pot fi schimbate pe parcursul şederii în Paradis cu acceptul locuitorilor.
38.3- satisfacerea optimă a nevoilor de hrană şi îmbrăcăminte (cantitativ şi calitativ – atât ca şi consistenţă cât şi ca diversitate – fără însă a se face risipă!);
38.4- spaţii de relaxare fizică şi psihică individuale şi comunitare complet dotate cu toate cele necesare: spaţii de distracţie, de joacă, de sport, etc.
38.5- spaţii de intermediere a socializării, a comunicării şi comuniunii pentru toţi membrii Paradisului;
38.6- locuri de acces nelimitat la cunoaştere: biblioteci, mediateci, Sanctuare TransReligioase, etc.
38.7- infrastructura material – energetic - informaţională necesară pentru asigurarea accesul individual la BDU şi la Ghidul BDU;
38.8- mijloace optime de comunicare şi de deplasare în interiorul Paradisului;
38.9- locaţii naturale mirifice (de exemplu pe Terra: în apropierea unor munţi, lacuri, a mării, pe insule tropicale, etc.);
38.10- etc.
***
39. Intrarea în Paradis este strict individuală (răsplata este individuală) dar în cazuri de fapte bune măreţe (majore) se poate permite accesul în Paradis şi al familiei binefăcătorului (dacă el doreşte aceasta).
40. Rezidentul poate părăsi Paradisul oricând doreşte şi de asemenea poate fi vizitat oricând de toţi cei pe care el vrea să-i primească în vizită.
41. Intrarea în Paradis este strict controlată pentru a nu permite unor elemente perturbatoare să afecteze atmosfera paradisiacă. 
42. Omul Paradisiac este astfel un Binefăcător şi un Idealist şi nu poate fi altfel!
***
43. Infernurile dimpotrivă sunt locuri de privaţiune şi suferinţă îndreptată spre pedepsire şi reeducare - resocializare.
44. În cadrul lor se poate folosi ca mijloc de reeducare şi aplicarea de privaţiuni atent controlate: privaţiune de somn, de hrană, de satisfacerea plăcerilor sexuale, de comunicare, de deplasare/mişcare, de confort termic (redus într-atât încât să nu le afecteze însă grav sănătatea fizică şi psihică!). 
 
45. Toate aceste privaţiuni trebuie însă făcute în cadrul Infernurilor pe perioade limitate (de la câteva zile la o lună).
46. Se poate realiza de asemenea introducerea temporară a celor care au greşit în Infernuri Virtuale în care pe cât posibil să fie „dăruiţi” cu aceleaşi daruri pe care ei le-au făcut victimelor lor (să fie astfel puşi în locul victimelor – pentru ca pe viitor să nu mai fie aşa de dornici să joace rolul de „călăi”)!
47. Pedeapsa este bună doar atâta timp cât este cuplată cu un program de educare şi implementare în cei care au greşit a dorinţei de a nu mai repeta răul şi de a face binele!
***
48. Aşadar Paradisurile şi Infernurile fizice şi virtuale sunt create şi susţinute în cadrul Mişcării TransReligioase (în colaborare directă cu societăţile în care ele se manifestă) pentru a răsplăti prompt şi consistent faptele bune, respectiv rele ale membrilor ei, respectiv ale membrilor societăţii în care ele se manifestă, pentru ca aceştia să fie astfel stimulaţi şi învăţaţi să nu mai facă răul, respectiv îndemnaţi şi susţinuţi să facă cât mai multe fapte bune!
49. Intrarea în Infernuri se poate face şi de bună voie (de cei care se predau singuri autorităţilor sociale) pentru a-şi ispăşi pedepsele binemeritate şi pentru a fi ajutaţi astfel să se schimbe în bine, de personalul calificat în acest sens.
50. Dacă cineva iasă după o perioadă, dintr-un Infern şi întors în societate repetă relele pentru care a ajuns în Infern (închisoare) putem fi siguri că în mare măsură sunt vinovaţi de acest fapt şi cei care nu s-au ocupat cum trebuie de reeducarea şi stimularea manifestării Binelui şi Idealurilor prin ei (de crearea pentru acel individ a condiţiilor şi condiţionărilor materiale, intelectuale şi emoţionale necesare pentru ca el să nu mai fie tentat să repete greşelile îndreptate spre dizarmonie pe care le-a făcut în trecut)!
***
51. Infernul are deci pe de o parte un rol de pedepsire a răufăcătorului, dar pe de altă parte la fel de important ca primul (dacă nu chiar mai important decât el) este rolul pe care Infernul îl are în transformarea reală a unui individ din răufăcător în binefăcător!
52. Oricare din aceste două aspecte ale Infernului manifestate separat una de alta nu pot să dea rezultatele de care societatea are nevoie pentru păstrarea şi dezvoltarea Armonie ei.
53. De aceea în TransReligie nu există „iertare”: există doar ispăşire faptică dreaptă a greşelilor făcute prin pedepse corespunzătoare (cât mai apropiate (similare, nu neapărat identice) suferinţelor provocate victimelor) însoţite de un proces consistent şi concret de reeducare pentru înlăturarea reală din cel care a greşit a tendinţelor lui răufăcătoare (mincinoase, înşelătoare, violente, criminale, etc.).
54. Răsplata în TransReligie este după Fapte, nu după vorbe!
55. Să nu mai creadă careva de acum înainte în puterea „magică” a vorbelor: „te rog mă iartă”.
56. Acestea nu sunt vorbe magice, sunt doar vorbe prin care răufăcătorii au învăţat să profite de bunăvoinţa exagerată şi naivitatea victimelor lor!
57. Pedepsele şi răsplăţile se dau după Fapte nu după vorbe şi sunt proporţionale cu gravitatea faptei rele, respectiv cu mărimea faptei bune!
58. Dacă Infernurile TransReligioase pot fi organizate doar cu aprobarea şi implicarea directă a societăţilor în care se manifestă, Paradisurile TransReligioase pot fi organizate şi doar cu susţinerea materială, financiară şi intelectuală unilaterală a Mişcării Infinomiene (dar bineînţeles cu aprobarea autorităţilor societăţii în care se organizează).
***
59. În acest sens am putea identifica trei tipuri de Paradisuri:

59.1- Paradisuri Răsplată – create pentru toţi membrii TransReligiei şi ai societăţii care fac Fapte Bune şi sunt astfel răsplătiţi pentru ele.
Personalul ce le deserveşte pe acestea este ales prioritar din rândul foştilor locuitori ai lor (a celor a căror perioadă de răsplată sa încheiat) care vor să rămână în continuare în aceste Paradisuri.
Coordonarea activităţilor administrative, educative, de relaxare, etc. desfăşurate în Paradisuri se face de către Cercetători Înaintaţi.
59.2- Paradisuri „Mod de Viaţă” (Viparadisuri) - sunt Comunităţi TransReligioase care au ca scop declarat crearea pentru toţi membrii lor a unui Mediu Paradisiac în care suferinţele şi durerile sunt reduse pentru toţi membrii la minim, iar Plăcerile şi Fericirea sunt expansionate spre maximul posibil.
În aceste ViParadisuri Cercetătorii TransReligioşi pot trăi toată viaţa lor dacă aşa doresc ei!
La loc de cinste în cadrul acestor ViParadisuri sunt puşi toţi acei Membrii Fondatori ai lor care au contribuit semnificativ, mai ales din punct de vedere material şi financiar la durarea şi susţinerea funcţionării lor.
***
59.3- Paradisuri Turistice - Separat de Viparadisuri şi de Paradisurile Răsplată oricare Reţea TransReligioasă poate crea şi organiza în scopuri comerciale (pentru strângerea printre altele de fonduri pentru funcţionarea Paradisurilor Răsplată şi a ViParadisurilor) Paradisuri Turistice în care să poată intra toţi cei care doresc şi au mijloacele material-financiare necesare să plătească pentru sejurul lor în Paradis.
***
60. În realizarea acestor trei tipuri de Paradisuri trebuie depus un efort susţinut de către Mişcarea TransReligioasă, dar el va merita pe deplin pentru că astfel în sfârşit cei Buni sunt răsplătiţi aşa cum merită în Paradis, acum şi aici şi nu atunci şi acolo prin spaţii care există doar în imaginaţia unor indivizi care şi-au scăpat-o pe aceasta de sub control ...
61. Chiar dacă aceste Paradisuri Infinomiene nu sunt locuri perfecte de existenţă, cu siguranţă ele sunt locuri ale perfecţionării şi dezvoltării continue şi din acest motiv ele sunt sau tind să fie Cele Mai Bune Locuri de Existenţă din momentul în care se manifestă!
***
62. În vederea admiterii în Paradisurile Răsplată analiza Faptelor Bune se face de către o Comisie de Judecată special constituită de Reţeaua TransReligiosă care coordonează activitatea acelui Paradis specific, iar perioadele de şedere (de 10 zile, 20 de zile, o lună, un an, mai mulţi ani, etc.) sunt stabilite în funcţie de mărimea acestor Fapte Bune (de cantitatea şi calitatea lor) dovedită prin fapte concrete irefutabile şi nu prin vorbe goale (pledoarii şi aprecieri strict verbale).
63. Această Judecată a Răsplăţii se iniţiază fie pe baza autosesizării Comisiei de Judecată, fie a sesizării ei de către oricine este interesat, fie prin depunerea unei cereri directe de către cel care consideră că este îndreptăţit pe baza faptelor sale bune să intre în Paradis.
64. Pentru intrarea în Paradis doar faptele contează!
65. Tot ele contează şi pentru alungarea prematură din Paradis în cazul realizării unor fapte rele în cadrul lui.
***
66. Aşadar Paradisurile sunt aici pe Pământ, sau acolo în Cosmos (în cer), sau în spaţiul informaţional - virtual („suprasensibil”) doar dacă noi le construim ca atare!
67. Ele sunt de asemenea în psihicul nostru doar dacă noi le susţinem acolo şi sunt în spaţiul „sufletelor” (în vis) dacă faptele şi gândurile noastre de peste zi sunt armonioase!
68. Nimeni altcineva nu este deci responsabil de crearea şi susţinerea pentru noi a Paradisurilor, respectiv a Infernurilor!
69. Cu cât înţelegem mai profund acest adevăr evident, ele se vor manifesta mai pregnant în viaţa noastră şi ne vom putea astfel bucura cu toţii de trăirea beatifică concretă şi imediată a Omului Paradisiac!

(1) A se vedea pentru detalii cartea „Etica Armoniei”.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru