Modelele Omului Universal


1. De-a lungul istoriei umanităţii au fost oameni care au manifestat cu forţă prin ei Idealurile şi astfel au creat pentru binele şi progresul umanităţii pe una sau pe mai multe din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale.

2. Aceşti oameni merită să fie preţuiţi ca atare şi luaţi ca Modele – ei sunt Floarea Creatorilor!

3. Ei sunt cei care ne-au arătat că Idealurile pot fi încarnate şi manifestate în lume şi astfel că implicit fiecare dintre noi, pe baza unui efort susţinut îndreptat în această direcţie, le poate manifesta prin sine, contribuind astfel la rându-i la binele şi progresul fiinţelor de pretutindeni.

4. Indiferent că s-au manifestat pe Raza Religiei, a Filosofie, a Psihologiei, a Politicii, a Economiei, a Ştiinţei şi Tehnicii sau a Artei ei merită să fie preţuiţi, căci prin ceea ce au făcut ei au încercat să contribuie la armonizarea superioară a societăţii umane.

5. Operele lor trebuie să ajungă la cunoştinţa noastră a tuturor pentru a se înfrupta din înţelepciunea lor - bineînţeles cu discernământ şi obiectivitate (şi în măsura înţelegerii limitelor impuse de contextele sociale şi naturale în care ei s-au manifestat) pentru ca la rândul nostru să putem să contribuim la progresul umanităţii pe fiecare din aceste Raze.

6. În Sanctuarele Trans-Religiei/ Templele Cunoaşterii Universale/ Sanctuarele Strălucirii Razelor, etc. operele acestor oameni trebuie aduse la cunoştinţa noastră, a tuturor, fără doar şi poate.

7. Aceşti oameni formează fiecare o petală a Florii Creatorilor - munca lor de perfecţionare continuă a societăţii umane trebuie preţuită cum se cuvine, iar comportamentul lor idealistic trebuie urmat de fiecare dintre noi.

8. Cu toate acestea nu trebuie însă să uităm niciodată că şi ei sunt înainte de toate oameni ca şi noi, cu calităţi şi defecte şi astfel să nu cădem în greşeala de a-i lua ca modele absolute de comportament sau de gândire.

9. Scrierile şi acţiunile lor nu vor fi deci pentru Omul TransReligios prilej de copiere nediscriminativă sau de imitare copilărească, ci dimpotrivă doar un prilej de analiză discriminativă, critică şi constructivă, făcută în vederea identificării în ele a aspectelor care s-au îndreptat înspre Armonia Întregului (pentru a fi astfel urmate cu discernământ) şi a celor care s-au îndreptat (din ignoranţă, din cauza contextului, din constrângere, din reavoinţă, etc.) înspre distrugerea anumitor aspecte ale acestei Armonii sau înspre susţinerea unor dizarmonii existente (pentru a evita astfel repetarea acestor greşeli).

10. Modelele Relative nu sunt deci prilej de imitaţie oarbă, ci se oferă fiecărei conştiinţe doar ca un prilej de meditaţie conştientă individuală asupra mecanismelor şi resorturilor existenţei corespunzătoare Razelor pe care acestea au activat.

11. Aceste Modele sunt în marea lor majoritate oameni care s-au apropiat de Porţile Erelor şi mulţi dintre ei chiar au reuşit să treacă prin unele din ele sau chiar prin toate – majoritatea lor sunt oameni destul de individualizaţi, destul de maturi psihic, cel puţin pe Razele pe care au activat; destul de responsabili şi independenţi în acţiunile pe care le-au iniţiat şi desfăşurat – sunt oameni care toată viaţa s-au supus unui proces continuu de educaţie şi cercetare a existenţei şi astfel au putut să creeze continuu pentru binele şi progresul societăţii umane.

12. Modelele Relative nu erau şi nu sunt oameni perfecţi – dar cu siguranţă majoritatea lor sunt oameni care au încercat să se perfecţioneze continuu întreaga lor viaţă.

13. Poate că mulţi dintre ei nu au încarnat în sufletul lor toate cele 10 Idealuri, dar cu siguranţă marea lor majoritate s-au deschis mai mult sau mai puţin idealului Cunoaşterii, ideal care trebuie dezvoltat îndeosebi de Mişcarea Trans-Religioasă în cadrul societăţilor actuale şi viitoare.

14. Pentru Omul Liber, pentru Gnosticul Meta-Perceptiv, pentru Omul care alege să-şi poarte paşii pe “Drumul Manifestării Integrale” Modelele Relative nu sunt deci, şi nici nu trebuie să fie, prilej de adoraţie fanatică, de imitaţie infantilă sau de copiere nediscriminativă – ele sunt şi e recomandabil să rămână doar prilej (motiv, stimulent) de incitare la manifestare a gândirii şi simţirii proprii, a discernământului şi creativităţii personale.

15. Pentru omul care vrea să-şi provoace spiritul să parcurgă Calea interioară şi exterioară care duce la întronarea în sine a celor 10 Idealuri, la mărirea necontenită a Cunoaşterii celor 7 Raze şi la realizarea şi menţinerea cât mai uşoară a Armoniei proprii şi a Întregului, studiul vieţii şi operelor Modelelor Relative este un ajutor de nepreţuit pe Drumul pe care a pornit.

16. Modelele Relative sunt prezente în mod activ în Sanctuarele Strălucirii Razelor prin cursuri şi seminarii, pentru a sta în conştiinţa noastră ca puncte de reper care să ne arate jaloanele evoluţiei umanităţii până în prezent şi să ne facă să conştientizăm cât mai profund necesitatea susţinerii în noi a unui efort serios şi constant de-a lungul întregii noastre vieţi îndreptat înspre perfecţionarea proprie şi a societăţii umane.

17. De multe ori viaţa şi activitatea acestor Modele Relative este de asemenea elocventă pentru ilustrarea efortului aproape supra omenesc necesar pentru a schimba mentalităţi interioare şi sociale nearmonioase, pentru a deschide minţile proprii şi ale celorlalţi semeni spre Cunoaştere şi Adevăr, pentru a armoniza constant la un nivel superior activitatea umană.

18. Din acest punct de vedere marea majoritate a Modelelor Relative care formează petalele Florii Creatorilor sunt Oameni Model, oameni a căror acţiune şi gândire poate fi luată ca punct de reper de către fiecare Om Universal.
***

19. Bineînţeles că în societatea umană s-au manifestat de-a lungul timpului şi anti-modele - oameni care din diferite motive au acţionat mai mult sau mai puţin conştient înspre distrugerea armoniei lor înşişi şi a societăţilor în care s-au manifestat şi al căror comportament şi gândire trebuie a fi evitată dacă ne dorim pacea, armonia, liniştea, cunoaşterea, etc.

20. Şi viaţa şi acţiunile acestora e necesar a fi cunoscute şi analizate cu discernământ pentru a nu mai cădea în aceleaşi greşeli în care ei au căzut, pentru a nu repeta suferinţa lor şi comportamentul şi gândirea lor nearmonioasă (a învăţa din greşelile altora şi astfel a nu le repeta a fost dintotdeauna un semn de Înţelepciune la care Omul Meta-Perceptiv se simte obligat să ia negreşit aminte).
 

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru