Cum te poţi raporta faţă de Mişcarea Trans-Religioasă?


1. Faţă de Mişcarea Trans-Religioasă, iubite frate/ soră întru fiinţă, te poţi raporta în principal prin adoptarea uneia din următoarele 6 ATITUDINI:
 
1.1- 3 active:
- să fi împotriva ei pe de-a întregul;
- să fi împotriva unor aspecte dar să fi de acord cu altele;
- să o simţi aproape de tine şi astfel să te implici activ în sprijinirea ei;
 
1.2- 3 pasive:
- să adopţi faţă de ea o rezistenţă pasivă (să sprijini ideatic şi/sau faptic acţiunea acelora care au faţă de ea o împotrivire activă);
- să adopţi faţă de ea o atitudine de indiferenţă;
- să o susţii pasiv (să sprijini ideatic şi/sau faptic acţiunile celor care o susţin în mod activ).
 
0.1 Ce înseamnă a fi împotriva Mişcării Trans-Religioase?

2. Înseamnă, drag frate al nostru, că tu doreşti să suferi, că eşti împotriva progresului umanităţii, că nu doreşti armonizarea superioară a acesteia, că eşti împotriva păcii şi toleranţei, că nu doreşti ca oamenii să-şi dezvolte în mod individual cunoaşterea şi capacitatea de discernământ, etc. – înseamnă drag frate al nostru că tu eşti un „Adept al Întunericului şi Ignoranţei, al Suferinţei şi al Distrugerii”.
***
 
3. Adică mai concret aceasta înseamnă mai întâi că eşti un non-idealist:

3.1– că tu susţii în tine şi în afara ta ura (interetnică, inter-religioasă, inter-rasială, etc.),

3.2- şi ignoranţa (susţii că oamenii nu trebuie să cunoască decât foarte puţin – eventual doar părerea ta proprie (inventată sau copiată de la înaintaşi) – doar ceva limitat şi unilateral din Cunoaşterea infinită care există);

3.3- că susţii slăbiciunea – ca oamenii ca indivizi să rămână cât mai slabi (fizic, intelectual, material, spiritual, etc.) – probabil pentru ca tu sau alţii ca tine să-i poată stăpânii şi mâna încoace şi încolo ca pe o turmă fără minte, şi să-i puteţi astfel folosi pentru realizarea scopurilor voastre meschine;

3.4- că susţii în tine şi faţă de ceilalţi oameni nesinceritatea şi minciuna, deoarece ţi-e frică că poate dacă te-ai lepăda de ele ai putea să devii şi tu o Fiinţă Senină;

3.5- că laşi să se manifeste în tine şi în afara ta răul - în tine laşi să se manifeste orgoliul, mânia, tristeţea, frica, lenea, lăcomia, desfrâul, credinţele oarbe/ dogmatice, fanatismele şi absolutismele, etc.; iar în afara ta îi sprijini pe mincinoşi şi pe şarlatani (religioşi, politici, economici...), pe hoţi şi pe tâlhari, pe bătăuşi şi pe criminali, pe tirani şi pe mafioţi, etc.) - probabil din ignorarea faptului evident că răul întotdeauna se întoarce împotriva celui care îl manifestă şi îl devorează şi îl distruge fizic şi sufleteşte;
 
3.5.1 Pentru că tu te laşi consumat de răul mai sus enumerat nu e de mirare că iată acum tu trăieşti într-un iad „divin” terestru, într-un gulag de concentrare condus de un tiran „zeu” oarecare şi de clica lui de complici „divini”.

Îţi spun însă ţie drag frate întru fiinţă: renunţă la răutatea ta, îmbrăţişează cu toată inima şi mintea ta Etica Armoniei şi Sursele Fericirii şi negreşit apoi fiinţa ţi se va regăsii mereu în pace şi beatitudine existenţială.
***

3.6- că sprijini manifestarea urâtului (a acelor creaţii care incită la distrugerea Armoniei proprii şi a Întregului), deoarece sufletul tău se află pe calea auto-distrugerii şi suferă în agonia propriei ignoranţe (în ceea ce priveşte mecanismele de manifestare ale creaţiilor sistemice);

3.7- că mintea ta sprijină înlănţuirea şi îngrădirea libertăţii de gândire şi conştiinţă a celorlalţi fraţi ai tăi mai mult ca sigur deoarece ea însăşi e înlănţuită şi îngrădită în exprimare de propria-i ignoranţă, de propriile ei prejudecăţi şi de propriile ei condiţionări tradiţionale;

3.8- că ochii tăi ignoră nedreptatea şi mâinile tale o înfăptuiesc fără să ştie că Întregul se va întoarce în cele din urmă şi asupra lor şi le va da roadele faptelor pe care le-au plantat (suferinţa, agitaţia, neliniştea, agonia, etc.);

3.9- că gândurile tale sprijină dezbinarea şi separarea în sânul unui Întreg care este de nedezbinat şi de neseparat – aceste gânduri ale tale îşi primesc mereu răsplata pentru că nicicând nu sunt în pace şi mereu sunt chinuite de orbirea lor în ceea ce priveşte Unitatea de esenţă a Întregului...
***

4. Dragă frate al nostru care te-ai recunoscut în descrierea făcută mai sus află de la noi, Oamenii Liberi că acest comportament al tău este copilăresc şi iresponsabil – tu nu poţi fi fericit şi în pace (ceea ce negreşit îţi doreşti – recunoaşte!) susţinând în tine non-idealurile!

5. Tu nu îţi poţi atinge liniştea sufletească dacă nu acţionezi direct pentru binele întregii umanităţi (a tuturor oamenilor indiferent de rasa, religia, naţionalitatea, sexul, vârsta lor, etc.) şi a tuturor fiinţelor de pretutindeni!

6. Te rugăm aşadar frăţeşte, pentru binele tău - conştientizează unitatea ta de esenţă cu Întregul şi cu toate Fiinţele şi manifestă-te astfel şi tu în Armonie!
***

7. Fratele nostru „adept al suferinţei şi ignoranţei”, atitudinea ta de împotrivire activă în faţa Mişcării Trans-Religioase mai înseamnă că tu nu vrei să treci prin cele 12 Porţi ale Noilor Ere adică:

7.1- că nu vrei să te Maturizezi Psihic pe fiecare din cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale şi astfel să-ţi iei destinul creator-existenţial în propriile mâini şi să te manifeşti ca un Om Matur;

7.2- că nu vrei să devii Responsabil de mersul propriului destin şi al societăţilor din care faci parte;

7.3- că nu doreşti să îţi Individualizezi gândirea şi simţirea şi că te mulţumeşti ca alţii să-ţi spună ce să gândeşti şi ce să faci, ce e bine şi ce e rău, în ce să crezi şi în ce nu – cu alte cuvinte deşi eşti matur fizic, te îndărătniceşti să rămâi în continuare copil la nivel mental;

7.4- că nu vrei să te adaptezi schimbării perpetue prin susţinerea necondiţionată şi neostoită în tine a pornirii spre educaţie continuă, cercetare continuă şi creaţie continuă (şi astfel prin negarea acestei porniri permiţi suferinţei să apară şi să se manifeste nestingherită în tine – în calitatea ei de semnal care îţi arată că eşti pe cale să distrugi armonia şi existenţa propriului sistem şi a sistemelor înconjurătoare);

7.5- că nu vrei să accepţi realitatea evidentă a Relativităţii Cunoaşterii umane – află dar o, tu drag copil frate al nostru că universul este infinit iar tu faţă de el eşti doar un „fir de praf existenţial”!
Renunţă deci a mai considera copilăreşte că lumea se termină la graniţele satului tău, ale oraşului tău, ale arealului tău cultural, ale naţiei tale, ale rasei tale – aşa cum şti şi tu, ea nu se termină acolo, pentru că este cu adevărat infinită!

7.6- că eşti împotriva Comunicării, a deschiderii spre cunoaşterea celorlalţi semeni ai tăi întru raţiune – află însă de la noi că doar prin cunoaşterea reciprocă a valorilor comune şi respectarea celor diferite se poate ajunge la înţelegere şi pace;

7.7- că nu doreşti să te deschizi încă cu toată fiinţa ta Cunoaşterii Nelimitate existente în Întreg;

7.8- că nu îţi accepţi Unicitatea – faptul că tu eşti o fiinţă unică (şi nu un produs de serie, capabil doar de răspunsuri învăţate pe de rost din gândirea „turmei” în care ai crescut) cu un destin propriu, numai al tău, pe care numai tu poţi să-l aduci în existenţă; şi că de asemenea nu accepţi un lucru evident: existenţa unei diversităţi infinite a fiinţelor umane (deoarece fiecare e la fel ca tine – adică unică) pentru a putea astfel să înveţi a o aprecia şi a te bucura de darurile ei;

7.9 - că eşti împotriva promovării şi respectării pretutindeni a Drepturilor Fundamentale ale Fiinţelor Umane – că de exemplu nu consideri că oamenii au dreptul de a avea liberate de conştiinţă, de gândire şi de credinţă (probabil pentru că vrei să-i stăpâneşti şi să-i foloseşti – la ce te-aş putea întreba ? – acest tip de atitudine nu poate decât să-ţi mărească amărăciunea sufletească!);

7.9.1 Fii sincer cu tine însuţi şi renunţă la amărăciune, la suferinţă, la nelinişte şi recunoaşte dreptul la viaţă şi la fericire tuturor semenilor tăi şi tuturor fiinţelor.

7.10 - că nu doreşti ca toţi oamenii să se simtă şi să se comporte între ei ca Fraţii şi astfel să trăiască împreună în pace şi armonie în spiritul unei Fraternităţi Universale autentice.
***
 
8. Fratele nostru „adept al suferinţei şi ignoranţei” atitudinea ta de împotrivire activă în faţa Mişcării MetaPerceptive înseamnă că tu eşti împotriva extinderii cunoaşterii proprii şi a celei umane în general (prin susţinerea unui proces individual şi colectiv continuu de educaţie, cercetare şi creaţie pe fiecare din cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale) adică:

8.1- că tu nu vrei ca umanitatea să descopere noi forme de organizare politico-economică a societăţii (mai armonioase decât cele existente la un moment dat) şi (sau) să le perfecţioneze pe cele existente – probabil deoarece te afli în societate într-o poziţie în care dizarmoniile actuale de organizare ale ei îţi convin pentru propriile tale interese meschine!
Află însă de la noi frate al nostru că tu poţi fi cu adevărat fericit doar şi când ceilalţi fraţi ai tăi sunt fericiţi, doar când faci tot ce îţi stă în putinţă pentru ca toţi oamenii să trăiască în pace şi armonie.

8.2- că nu doreşti ca oamenii să ajungă să-şi cunoască şi să-şi stăpânească din ce în ce mai bine propriile mecanisme psihice de manifestare – probabil deoarece momentan ai în societate o poziţie în care chipurile tu îi sfătuieşti pe alţii ce să gândească şi ce să creadă (în mod punctual şi nu în mod general) şi ai impresia că tu poţi organiza universul psihic interior al cuiva (e ca şi cum ai crede că tu poţi mânca în locul altcuiva)!

8.2.1 Conştientizează dragă fiinţă că dezvoltarea individuală psihică a fiecărui individ e cea mai importantă condiţie pentru armonizarea lui şi a societăţii din care face parte - şi nu crearea vreo unei dependenţe sau a alteia de vreo persoană sau alta care să-i inhibe acest proces de dezvoltare prin a-i spune în mod punctual ce să creadă şi ce să gândească despre diferitele aspecte ale manifestării.

8.2.2 Astfel doar se diminuează capacitatea de adaptare optimă şi spontană a acelei persoane la schimbarea înconjurătoare, mărindu-i fără rost perioadele de suferinţă şi agonie sufletească!

8.3- că nu doreşti ca oamenii să se maturizeze religios şi filozofic şi astfel să găsească singuri răspunsuri la problemele religioase şi filozofice cu care se confruntă, că nu doreşti ca ei să studieze şi să înţeleagă cât mai profund comportamentul religios al oamenilor din diferite societăţi, probabil pentru că astfel ar vedea punctele comune ale tuturor mişcărilor religioase umaniste şi ar conştientiza că acestea (idealurile, etica armoniei, comuniunea comunitară ceremonială, etc.) sunt mult mai importante şi mai semnificative decât orice diferenţe (din punct de vedere al realizării unei Armonii a Întregului), deoarece pe baza lor se poate realiza comunicarea inter-personală (de la Om la Om) şi înţelegerea între culturi, iar pe baza acesteia Pacea şi Fraternitatea Universală.

8.3.1 Tu ai această dorinţă deoarece probabil pe de o parte te afli tu însuţi în ignoranţă în legătură cu aspectele menţionate, iar pe de altă parte te afli probabil pe poziţia de a fi un reprezentant al vreo unei culturi sau religii locale şi astfel pe de o parte ţi-e frică că odată cunoscute de „credincioşii tăi” şi celelalte religii, aceştia nu vor mai veni la tine şi te vor lăsa fără „serviciu” iar pe de altă parte ţi-e lene să „munceşti în plus” pentru a te perfecţiona continuu pe tine (spre a fi un exemplu autentic a ce ar trebui să fie un Om) şi pentru a-ţi ajuta semenii să se armonizeze la un nivel superior.

8.3.2 Drag frate al nostru conştientizează că „concurenţa” nu poate fi decât stimulativă pentru dezvoltarea ta personală şi a semenilor tăi, şi mai conştientizează că bogăţia de forme religioase umaniste particulare de manifestare ale Întregului nu este decât un motiv de Bucurie şi de Sărbătoare perpetuă pentru cei care le cunosc, le respectă şi le practică pe fiecare în parte.

8.4- că nu doreşti ca fiecare individ să-şi exprime creativ multiplele lui potenţialităţi creatoare artistice şi ştiinţifico-tehnice îndreptate înspre mărirea Armoniei personale şi a Întregului!
Conştientizezi tu oare că o astfel de dorinţă este şi împotriva măririi armoniei proprii?
***

9. Fratele nostru „adept al suferinţei şi ignoranţei”, atitudinea ta de împotrivire activă în faţa Mişcării Infinetiene mai înseamnă că tu eşti împotriva realizării Ţelurilor Mişcării Trans-Religioase, adică:

9.1- că tu doreşti să nu se răspândească şi să se manifeste Spiritul Idealist (cele 10 Idealuri ale Omului Universal) în rândul unor mase cât mai largi de oameni;

9.2- că doreşti ca oamenii să nu devină maturi psihic şi responsabili pentru propriul lor destin – sper că conştientizezi dragă frate copil al nostru că tu doreşti un lucru imposibil, anume să se închidă cele 12 Porţi ale Noilor Ere deschise de Spiritul actual al Întregului;

9.3- că nu doreşti ca, din ce în ce mai mulţi oameni să ajungă să deţină şi să practice o Etică superioară îndreptată înspre mărirea Armoniei Întregului (astfel încât din ce în ce mai mulţi semeni de ai noştri să fie smeriţi şi iubitori, calmi şi liniştiţi, curajoşi şi prevăzători, bucuroşi şi bine dispuşi, harnici şi cumpătaţi, sinceri şi lipsiţi de prejudecăţi şi credinţe dogmatice) concretizată în recunoaşterea şi lăsarea spre manifestare prin ei a non-înşelării, non-furtului, non-violenţei şi non-uciderii;

9.4- că tu nu doreşti ca oamenii de orice vârstă, din orice categorie şi din orice comunitate locală să aibă unde să se întâlnească:
- pentru a putea să-şi mărească cunoaşterea pe care o au despre diferitele aspecte (filozofice, psihologice, economice, politice, religioase, etc.) ale existenţei;
- pentru a fi stimulaţi să-şi dezvolte Spiritul Idealist şi să-şi manifeste Spiritul Creator de noi valori îndreptate înspre Armonia Întregului;
- pentru a intra în comuniune strânsă prin intermediul activităţilor făcute în comun;
- pentru a-şi putea cerceta Interiorul şi Exteriorul şi a se bucura de toate minunile pe care le vor descoperii;
- şi nu în ultimul rând pentru a conştientiza din ce în ce mai profund Unitatea lor de esenţă cu fiinţele umane de pretutindeni (prin cunoaşterea manifestărilor culturale şi religioase specifice diferitelor tradiţii locale în care acestea se manifestă), prin asumarea voită şi conştientă în ei şi prin promovarea în societate a atitudinii trans-culturale şi trans-religioase;

9.5- că nu doreşti ca oamenii să aibă acces liber şi gratuit la toată Cunoaşterea specifică celor 7 Raze dobândită de umanitate până în prezent - la operele (ştiinţifice, tehnice, literare, poetice, etc.) Modelelor Relative ale Omului Universal pentru ca pe baza acestora şi prin cercetare individuală şi colectivă (desfăşurată independent sau în cadrul Comunităţilor de Cercetători TransReligioşi) să se realizeze noi creaţii adaptate prezentului şi îndreptate înspre armonizarea superioară a Omului (şi a atingerii faptice a Nemuririi Beatifice şi a Traiului Paradisiac) şi spre susţinerea procesului actual de transformare a civilizaţiei terestre într-o civilizaţie cosmico-informaţională, global-individuală.
***

10. Dragul nostru frate care te împotriveşti Mişcării Trans-Religioase, în urma enumerărilor de mai sus, sperăm că ai conştientizat mai în profunzime dorinţele pe care le ai şi că susţinându-le în continuare pe acestea în tine nu faci decât să-ţi prelungeşti suferinţa şi agonia şi mai sperăm ca Întregul să te ajute şi pe tine să dobândeşti în cele din urmă Înţelepciunea Lui.

11. Dacă în urma enumerărilor de mai sus continui să te împotriveşti Mişcării Trans-Religioase noi fraţii tăi, Oamenii Liberi îţi respectăm alegerea, dar nu putem să nu ne facem datoria de frate şi să te avertizăm de un lucru pe care tu cu siguranţă îl şti mai bine decât noi - anume că drumul pe care tu păşeşti nu duce decât la suferinţă, întuneric, ignoranţă, nelinişte şi amărăciune sufletească!

12. Aşadar eşti liber să alegi!
13. Dar mai gândeşte-te: chiar îţi doreşti să rămâi în Întuneric şi Ignoranţă?
Chiar îţi doreşti să Suferi?
Chiar îţi doreşti să-ţi laşi sufletul în Amărăciune?

14. Dacă într-adevăr aceasta e alegerea ta, noi nu putem decât să îţi mai spunem că pe drumul ce păşeşti noi nu dorim să păşim, aşa că nu încerca să ne faci să păşim alături de tine.

15. Şi mai dorim să îţi spunem că dacă vei dori vreodată să te întorci de pe drumul Pierzaniei, al Suferinţei şi Amărăciunii Sufleteşti, vei fi oricând binevenit să păşeşti alături de noi pe drumul Existenţei, al Fericirii şi Liniştii Sufleteşti.

16. Îţi dorim deci toate cele bune!
(Deşi ştim că dacă continui să mergi pe calea ce ai ales nu o să ai parte de aşa ceva şi deşi mai în concordanţă cu ceea ce tu susţii că îţi doreşti ar fi să îţi urăm „Toate cele rele!”).

17. Oricum să ştii că indiferent de ce alegi, noi te simţim şi ne vom comporta faţă de tine ca faţă de un Frate/Soră întru Fiinţare fraternă la sânul AToateCuprinzător al Întregului.
0.2 Ce înseamnă că adopţi o rezistenţă pasivă faţă de Mişcarea Trans-Religioasă?

18. Înseamnă dragul nostru frate că tu eşti un adept al celor care adoră din ignoranţă întunericul şi suferinţa, că tu eşti o victimă (nu tocmai nevinovată) a necunoaşterii şi inconştienţei lor.

19. Şi tu, ca şi ei, eşti prins în aceleaşi capcane ale existenţei tale locale şi tradiţionale.
Şi tu, ca şi ei, nici nu şti şi nici nu te interesează cu adevărat mesajul Mişcării Trans-Religioase!

20. Să ne scuzi că ţi-o spunem direct, dar adevărul este că ţi-e cam lene să gândeşti (ca să nu mai vorbim de frică) – deşi cei pe care îi urmezi sunt oarecum convinşi că eşti incapabil de aşa ceva.

21. Să şti însă că noi nu suntem de acord cu ei – dacă eşti o fiinţă umană să şti că automat eşti dotat şi cu Raţiune şi cu Gândire şi cu Discernământ – tu trebuie doar să ţi le mai dezvolţi pe acestea: să renunţi la lene şi la frică şi să îţi extinzi cu curaj sfera de cuprindere a conştiinţei şi capacitatea de gândire şi de discernământ.

22. Dragul nostru frate am putea spune că oarecum tu eşti o victimă a circumstanţelor - te-ai născut într-un areal controlat de adepţii Ignoranţei şi ai Suferinţei şi ai căzut şi tu în cercul lor vicios: nu ai avut curajul să te ridici împotriva lor, deşi ai simţit că nu fac bine în diferite acţiuni pe care le-au întreprins – astfel ei văzând că nimeni nu ia atitudine împotriva acţiunilor lor negative, din ignoranţă şi din nesinceritate cu ei înşişi, se auto-păcălesc că ceea ce fac este bine.

23. Prin atitudinea ta pasivă tu susţii acţiunile lor îndreptate spre Ignoranţă şi Suferinţă şi mai mult iei parte la ele (mai mult pentru a nu fi altfel decât ceilalţi decât din convingere personală) aşa că şi tu drag frate/soră al/a nostru/ă îţi meriţi oarecum soarta: suferinţa, agitaţia, neliniştea, ignoranţa, durerea şi angoasa.
Tu te laşi pasiv târât (/ă) înspre toate acestea.

24. Aşadar iată ce putem noi infinetienii să-ţi spunem: trezeşte-te fratele nostru şi nu mai asista pasiv la suferinţa şi nedreptatea din lume!
Îndreaptă-te cu hotărâre înspre Cunoaştere şi Iubire, înspre Lumină şi Armonie, îndreaptă-te spre Idealuri şi treci prin Porţile Noilor Ere!

25. Acţionează cu detaşare şi bucurie pentru binele întregii creaţii, integrează-te în Fraternitatea Universală alături de noi şi bucură-te inocent de jocul mirific al Oceanului Fiinţării!
 
0.3 Ce înseamnă că ai o atitudine de indiferenţă faţă de Mişcarea Trans-Religioasă?
 
26. Înseamnă că tu frate dragă eşti un tip tare ciudat: tu crezi că prin faptul de a căuta să-ţi urmăreşti doar binele personal şi uneori şi al familiei tale tu poţi şi să-l atingi.

27. Dragă frate/soră, tu faci parte dintr-un Sistem Social, dintr-un Întreg Social în care eşti nevoit să te implici dacă doreşti ca şi el şi tu să existaţi în Armonie (la sânul Binelui).

28. Atitudinea ta de indiferenţă faţă de bunul mers al Sistemului, al Întregului, nu face decât să permită ca cei care acţionează împotriva armoniei acestuia şi deci implicit şi a ta (ca parte intrinsecă a lui) să-şi poată înfăptui nestingheriţi nelegiuirile!

29. Nu face decât să pregătească locul pentru suferinţa şi amărăciunea sufletească care va veni ulterior şi în sufletul tău.

30. Şi vei zice atunci: „Vai, dar de ce nu am luat atitudine la timp pentru a-i împiedica pe răuvoitori să-mi distrugă armonia?”
31. Chiar de ce?
32. Îţi spunem noi: din lene şi din frică!

33. Iar acum nu faci decât să suporţi consecinţele normale pentru faptul că le-ai lăsat pe acestea să se manifeste în psihicul tău.

34. Fratele nostru şti de altfel şi tu prea bine că într-un Sistem nu este decât o atitudine bună: aceea de implicare activă imediată în mai buna lui armonizare, în refacerea şi menţinerea armoniei lui afectată mereu de contactul cu schimbarea.
35. Orice altă atitudine şti şi tu prea bine că nu poate să ducă decât la menţinerea nejustificat de îndelungată a semnalului de suferinţă în Sistem.

36. Iubite frate tu, prin atitudinea ta de indiferenţă, permiţi ca cei care sunt activi împotriva armoniei şi cei care îi sprijină pasiv pe aceştia să-şi desfăşoare acţiunile distructive care mai devreme sau mai târziu vei vedea că te vor lovi şi pe tine.

37. Tu acum refuzi să vezi realitatea: o „boală” odată pornită, ori lupţi imediat împotriva ei cu toată fermitatea pentru a o elimina din tine (înainte să facă stricăciuni iremediabile), ori o laşi să se manifeste nestingherită până nu o mai poţi opri din acţiunea ei distructivă care înseamnă şi pierzania ta.

38. Şti şi tu că dacă nu iei atitudine fermă şi la timp împotriva „bolii” după aceea ţi-e târziu să mai faci ceva - boala nu o poţi „ţine de poveşti” – cu ea ori lupţi şi o învingi ori te distruge!

39. Aşadar lasă indiferenţa de-o parte şi luptă activ împotriva elementelor perturbatoare ale Armoniei Sistemului (Întregului) dacă vrei să-ţi păstrezi la rându-ţi armonia şi existenţa.

40. Dacă nu faci aceasta, degeaba vei regreta mei târziu: îţi vei merita soarta – deoarece fiind avertizat nu ai luat aminte!

41. Dragă „frate indiferent” dacă continui să-ţi păstrezi această atitudine te lăsăm să-ţi suporţi Singurătatea şi Amărăciune ta Sufletească, dar te rugăm un singur lucru: nu mai da vina pe alţii pentru starea ta!

42. Aceasta îţi revine în ceea mai mare parte şi tu o ştii.
43. Dacă vreodată vei dori să te lepezi de Indiferenţa faţă de bunul mers al Întregului şi al Sistemului propriu, cu tot cea ce presupune ea (suferinţă, nehotărâre, nelinişte şi amărăciune sufletească), te rog să ne cauţi.

44. Sufletul nostru va fi mereu deschis pentru tine.
 
0.4 Ce înseamnă că eşti parţial împotrivă, parţial pentru Mişcarea Trans-Religioasă?

45. Înseamnă că tu, cu unele aspecte ale acestei Mişcări/ Şcoli/ Căi... eşti de acord cu altele nu, înseamnă că în unele acţiuni ale infinetienilor te implici şi tu, în altele deocamdată nu te implici.

46. Susţine te rugăm acele aspecte cu care eşti de acord şi sprijină realizarea lor în mod activ şi critică cu bunăvoinţă şi în mod constructiv acele aspecte cu care nu eşti de acord şi împotriveşte-te realizării lor.

47. Vom fi mereu deschişi la sugestiile şi observaţiile tale raţionale, întemeiate pe experienţă, pe care le vei aduce în legătură cu diferitele noastre acţiuni, deoarece noi Oamenii Universali nu considerăm că am deţine vreun Adevăr Absolut Indiscutabil – suntem şi noi ca şi tine conştienţi de relativitatea cunoaşterii noastre, indiferent cât de mare ar fi ea.

48. Dar nici nu cădem în extrema relativizării oricărei valori deoarece suntem de asemenea conştienţi de valoarea practică imediată (în ceea ce priveşte refacerea şi păstrarea armoniei şi existenţei proprii) a încarnării şi manifestării prin noi a Idealurilor, a Surselor Fericirii, a Eticii Armoniei, a trecerii prin Porţile Noilor Ere, a măriri continue a Cunoaşterii pe care o deţinem pe cele 7 Raze, a susţinerii punerii în practică a Ţelurilor Mişcării Trans-Religioase şi a Faptelor Omului Liber.

49. Fraţilor dragi vă aşteptăm deci cu inima deschisă propunerile şi sugestiile voastre în legătură cu bunul mers al Mişcării Trans-Religioase.

50. Ştim că probabil nu aveţi timp să vă implicaţi mai activ în mersul Mişcării Lisaniene deoarece la rândul vostru susţineţi existenţa unor altor mişcări similare îndreptate înspre armonizarea superioară a societăţii umane şi de aceea vă dorim succes în acţiunile voastre şi vă promitem că tot sprijinul şi critica constructivă pe care v-o putem face, o veţi primi la rândul vostru de la noi.

51. Vă aşteptăm deci la discuţii deschise pentru a vă lămuri în legătură cu aspectele Mişcării FiloGnostice care încă nu vă sunt clare şi pentru a stabili împreună desfăşurarea unor acţiuni comune îndreptate înspre Armonizarea superioară a Umanităţii şi tuturor Fiinţelor.

0.5 Ce înseamnă că sprijini în mod pasiv Mişcarea Trans-Religioasă?

52. Înseamnă că ai luat cunoştinţă cu aspectele promovate de Mişcarea TransReligioasă şi simţi că sufletul tău nu este indiferent faţă de ea dar nici foarte hotărât încă pentru a se implica mai activ în mersul ei.

53. Ai această atitudine de oarecare nehotărâre deoarece nu ţi-ai făcut încă timp să ne cunoşti mai bine şi să simţi mai în profunzime Valorile pe care noi le promovăm - cu care de altfel tu eşti momentan de acord dar încă nu le-ai lăsat să vibreze suficient de puternic în tine.

54. Fă-ţi deci, te rugăm timp pentru a aprofunda Valorile Omului Universal şi pentru a intra astfel în legătură directă cu ele pentru a-ţi scoate în acest fel sufletul din pasivitate şi nehotărâre şi a-l integra voios în Jocul Beatific al Întregului.

55. Noi te simţim pe tine aproape, tu ne simţi pe noi aproape – noi am făcut pasul de apropriere şi de întâlnire – fă-l şi tu şi negreşit astfel ne vom regăsi curând dimpreună în Comuniune.

56. Nu te mulţumi să ne cunoşti şi să ne sprijini de la distanţă, deoarece bucuria pe care tu o ai făcând acesta îţi va fi de 10 ori mai mare dacă vei fi alături de noi, iar bucuria noastră de a ni te şti alături în mod activ va fi şi ea neţărmurită.

57. Vin-o deci să ne regăsim sufletele în aceeaşi vibraţie – în Vibraţia Noastră!
58. Vin-o în sufletul nostru şi în inima noastră!
59. Ele sunt deapururi deschise pentru tine!

0.6 Ce înseamnă că sprijini în mod activ Mişcarea Trans-Religioasă?
 
60. Înseamnă că tu, nespus de drag (/ă) frate/soră al/a nostru (/ă), ai primit în tine, la fel ca noi, Spiritul Trans-Religiei, ţi-ai însuşit cu fermitate (spre manifestare prin sufletul tău) Idealurile Omului Universal, Etica Armoniei şi Sursele Majore ale Fericirii, te-ai avântat cu elen năprasnic în mărirea cunoaşterii pe care o deţii pe cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale, ţi-ai asumat cu hotărâre trecerea prin cele 12 Porţi ale Noilor Ere şi ai pus umărul alături de noi la împlinirea Ţelurilor Mişcării Trans-Religioase şi a Faptelor Omului Liber.

61. Pe tine te-am văzut deci contribuind intelectual, material şi financiar la ridicarea Sanctuarelor Trans-Religioase, te-am văzut lucrând la fundaţia şi zidurile lor, te-am văzut amenajându-le şi întreţinându-le în spiritul Frumosului, te-am văzut studiind în bibliotecile lor, te-am văzut împărtăşindu-ţi cu bucurie cunoaşterea pe care o deţii la conferinţele şi seminariile ţinute în Sanctuar, te-am văzut muncind în Ateliere pentru propăşirea artei şi ştiinţei, te-am văzut meditând şi rugându-te alături de noi, te-am văzut dansând şi jucându-te alături de noi.
62. Tu eşti cel în care ne recunoaştem, tu eşti cel care vibrează la unison cu noi, tu eşti Individul care şi-a recunoscut Unicitatea şi şi-o manifestă, tu eşti cel care a recunoscut în noi Diversitatea şi ne-o respectă, tu eşti cel care ţi-ai asumat individual şi alături de noi responsabilitatea pentru Armonizarea Individuală şi Socială.

63. Fiinţa ta este alături de noi când ducem în societate Vibraţia Idealurilor, sufletul tău este alături de toţi cei care vor să treacă prin Porţile Erelor pentru a-i stimula şi a-i sprijini când pasul le devine şovăielnic, mintea ta este impregnată de Etica Armoniei, acţiunea ta se îndreaptă spre realizarea BDF, inima ta este absorbită de spiritul Cercetării şi Creaţiei continue întru Armonie, Nemurire Beatifică şi Trăire Paradisiacă.

64. Drag Frate şi Soră a noastră, pe voi vă recunoaştem ca Cercetători Trans-Religioşi autentici şi vă sărbătorim zilnic existenţa în sufletele noastre.

65. Voi sunteţi cei care luptă continuu pentru desăvârşirea voastră spirituală, voi sunteţi cei care luptă continuu pentru perfecţionarea Societăţii şi a tuturor Fiinţelor de pretutindeni.

66. Voi sunteţi alături de noi întru Misiunea pe care ne-am asumat-o împreună şi nu avem cuvinte să vă mulţumim pentru aceasta.

67. Cu toţii împreună vom face din Civilizaţia Terestră o Civilizaţie Cosmico - Informaţională, Individual – Globală, manifestată plenar întru împlinirea faptică concretă a tuturor năzuinţelor şi ţelurilor milenare ale Omului Universal.

68. Iată, voi sunteţi din generaţia acelora care scriu istoria, din timpul acelora care schimbă şi vor schimba mereu lumea, din timpul acelora care duc şi vor duce mereu umanitatea pe noi culmi de manifestare existenţială!

69. Iar Întregul după cum ştiţi cu toţii v-a dat deja binecuvântarea lui şi sălăşluieşte mereu în minţile şi inimile voastre şi va fi de-a pururi alături de voi dacă nu veţi uita de El.
 
70. Vă salutăm deci pe voi toţi în care Spiritul Idealurilor a coborât spre manifestare şi vă dorim ca sufletul să vă rămână veşnic senin, mintea veşnic ageră şi inima mereu plină de căldura Iubirii Nelimitate!

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru