Economia Omului Trans-Religios – Trans-Economia


1. Din punct de vedere economic Mişcarea Trans-Economică/ SocioEconomică/ MetaEconomică (regăsită şi sub nume ca: Economie Umanistă, Economia Armoniei, Economia Echilibrului) are ca şi obiectiv satisfacerea la un nivel optim mediu a nevoilor şi dorinţelor îndreptate spre armonizare ale oamenilor de pretutindeni.
2. Ea acţionează hotărât în direcţia creşterii randamentului de satisfacere a nevoilor umane de bază – RSNB (a nevoii de hrană, de îmbrăcăminte, de locuinţă (confort termic); de mijloace de comunicare, de informare şi de deplasare) la un nivel mediu optim.

3. Ceea ce se urmăreşte este deci ca printr-un efort din ce în ce mai redus să se obţină o satisfacere cât mai deplină a acestor nevoi bazale.

4. Aşadar scopul Trans-Economiei nu este obţinerea şi maximizarea profitului, ci satisfacerea optimă a nevoilor bazice pentru toate fiinţele umane.

5. Pentru realizarea obiectivului pe care şi-l propune Mişcarea SocioEconomică se foloseşte de mecanismele de funcţionare specifice sistemului economic majoritar în cadrul căruia se manifestă la un moment dat, orientându-le pe acestea în direcţia pe care ea o urmăreşte.

6. Omul Liber profită de stăpânirea mecanismelor economiilor în care se implică activ pentru a-şi mări necontenit RSNB pe trei niveluri: individual şi familial; la nivelul comunităţii trans-religioase din care face parte şi respectiv la nivelul întregii societăţi umane.

7. Dacă aceste sisteme permit obţinerea de profit, atunci îl obţine pe acesta (în limitele comportamentului idealist şi al Eticii Armoniei) şi apoi îl reorientează spre asigurarea cu minim de efort a satisfacerii nevoilor de bază mai întâi pentru toţi nxanienii şi apoi pentru toţi oamenii.

8. Asigurarea satisfacerii acestor nevoi nu înseamnă însă nicidecum că infinetienii se mulţumesc doar cu acest nivel bazic de satisfacere a nevoilor şi dorinţelor lor: aceasta este însă nivelul de bază de la care fiecare individ trebuie să pornească în jocul social-economic în cadrul unei umanităţi cu adevărat civilizate.

9. În cadrul unei astfel de umanităţi nu trebuie să existe oameni care să sufere (decât dacă ei vor în mod expres acest lucru) datorită nesatisfacerii, cel puţin la un nivel mediu optim a nevoilor lor bazice.

10. Comunităţile umane şi mai ales cele Infinetiene trebuiesc a fi astfel organizate încât să se poată realiza cu lejeritate scopul mai sus amintit.
***

11. Obiectivul concret pe care şi-l propune spre atingere într-o primă fază Mişcarea Trans-Economică este ca fiecărui individ care aderă şi participă prin acţiuni specifice la atingerea scopurilor ei să i se asigure în schimbul muncii prestate, următoarele:

11.1- pentru 4 ani tereştrii de muncă, în domeniul construcţiilor, o locuinţă (casă) de dimensiuni medii care să satisfacă la un nivel mediu nevoile de locuit ale unei fiinţe umane (cel puţin o cameră de 20 mp cu anexele aferente: bucătărie, baie, living) dotată cu tot mobilierul aferent necesar;

11.2- pentru alţi 4 (patru) ani de muncă în agricultură respectiv industrie alimentară să i se asigure ulterior hrana pe toată durata vieţii lui ulterioare la un nivel mediu optim;

11.3- pentru alţi 4 (patru) ani de muncă să i se satisfacă apoi pentru tot restul vieţii nevoile de îmbrăcăminte, încălţăminte, deplasare, de comunicare, de informare şi alte nevoi bazice fundamentale la un nivel mediu optim.
***

12. Acest prim obiectiv de atins va trebui apoi să fie depăşit de Mişcarea Trans-Economică prin micşorarea tot mai semnificativă a timpului de muncă enumerat mai sus: o posibilitate de realizare a acestui deziderat va fi prin dezvoltarea tot mai pronunţată a muncii roboţilor şi a muncii automatizate şi mecanizate.
***

13. Astfel timpul de muncă necesar satisfacerii nevoilor bazice fundamentale la un nivel mediu optim trebuie să se reducă cât mai mult pentru ca Omul Liber să se poată dedica din ce în ce mai mult activităţilor specific umane: să se educe continuu, să cerceteze, să creeze artistic, ştiinţific, tehnic, etc.
***

14. Astfel între fraterieni se vor diferenţia în principal două categorii de indivizi:

14.1- unii care prin participare la Programul Trans-Economic îşi vor asigura într-un timp relativ scurt satisfacerea nevoilor fundamentale pentru întreaga lor viaţă, după care se vor dedica trup şi suflet individual şi în cadrul Sanctuarelor, al CER-urilor Trans-Religioase şi al Oraşelor Cunoaşterii, activităţilor de educaţie, cercetare şi creaţie continuă;

14.1- alţii care odată având asigurate satisfacerea la un nivel mediu a nevoilor bazice pentru întreaga lor viaţă (fie prin parcurgerea programului de muncă mai sus amintit fie prin moşteniri, etc.) vor purcede a se angaja de plăcere în jocul economic al societăţii urmărind satisfacerea nevoilor şi dorinţelor lor la un nivel superior mediei (aceştia cum am subliniat nu vor muncii însă de nevoie, ci de plăcere!).

15. Aceste două categorii sau combinaţii diferite între ele se vor croi în sufletul fiecăruia dintre infinetieni în funcţie de impulsurile şi felul său intim de a fi şi de a se manifesta – dar cu siguranţă cu toţii se vor angrena în felul lor specific la realizarea Ţelurilor Trans-Religiei şi a Faptelor Omului Liber şi la manifestarea lor jucăuş-beatifică în Întreg!

16. Prin urmare Mişcarea Trans-Economică iniţiată şi susţinută în cadrul Mişcării TransReligioase este aceea care urmăreşte ca printr-un minim de efort să asigure satisfacerea la un nivel mediu optim a tuturor nevoilor bazice, ale fiinţelor umane, specifice acelui moment de timp (anumite nevoi cresc, altele stagnează, altele se diminuează în timp) şi în acelaşi timp asigură existenţa şi posibilitatea manifestării în cadrul lor a acelor pârghii şi mecanisme care să permită acelor indivizi care nu se mulţumesc cu acest nivel mediu-optim garantat de societatea frateriană să poată să-l depăşească prin efort individual susţinut.

17. Trans-Economia promovează deci un echilibru dinamic între economia individualistă (de tip capitalist) şi cea comunitară (de tip socialist). 18. Într-o societate echilibrată fiecare din aceste tipuri de economii trebuie să se poată manifesta în forme specifice şi să se încurajeze reciproc spre manifestare, deoarece ele nu se exclud reciproc, ci doar se completează.

19. În cadrul sistemelor economice de piaţă existente se pot organiza deci Asociaţii şi Comunităţi Trans-Economice de diferite dimensiuni mergând de la comunităţi mici cu câteva zeci de membrii, la comunităţi de dimensiunea unor sate, a unor oraşe sau chiar a unor judeţe (mai multe grupări de sate şi oraşe infinetiene alăturate), etc.

20. Economia comunitară (de stat) nu trebuie niciodată lăsată să o înăbuşe pe cea individuală (bazată pe iniţiativa privată) dar nici invers nu e permis să se lase a manifesta – vorbim deci de o comunicare şi de o comuniune dinamică a acestor două tipuri de orientări economice complementare.

21. În plus, oricare ar fi modalitatea preponderentă de organizare economică a unei societăţi principiile democraţiei, ale separaţiei puterilor în stat, ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, nu trebuie permis sub nici un chip a fi încălcate.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru