Razele Cunoaşterii Universale


1. Deoarece Omul Meta-Perceptiv îşi propune ca direcţie de parcurs Cunoaşterea sub orice formă a ei, este evident faptul că sfera lui de cuprindere a conştiinţei nu se poate opri la experimentarea doar a unor viziuni limitate şi unilaterale ale Realităţii.

2. De aceea el nu este un „credincios” (cineva care crede ceva şi se mulţumeşte cu ceea ce crede despre diferite aspecte ale realităţii, fără a verifica dacă ceea ce crede el are sau nu vreo corespondenţă - de vreun fel sau altul - cu Ceea Ce Este), ci un Cercetător înfocat şi neobosit al Existenţei în sensul cel mai intim al cuvântului.
***

3. De aceea el nu se poate opri doar asupra studiului religiilor şi/sau a curentelor şi mişcărilor oculte şi ezoterice, mai ales datorită faptului că acestea sunt fenomene complexe care au încorporate în ele manifestări filozofice, psihologice, economice, politice, artistice, tehnico-ştiinţifice, etc.

4. Cercetătorul Trans-religios este prin urmare deopotrivă un cercetător Trans-cultural şi unul Trans-disciplinar.

5. El vede legăturile dintre diferitele discipline sociale sau tehnico-ştiinţifice şi de aceea le studiază pe acestea legate unele de altele pentru a le putea înţelege mai bine pe fiecare dintre ele.

6. Cercetarea Trans-Religioasă este deci în esenţa ei o cercetare trans-culturală şi trans-disciplinară şi putem discerne în cadrul ei şapte mari direcţii de cercetare, 7 Raze (Petale ale Florii Cunoaşterii/ Spiţe ale Roţii Înţelepciunii/ Emanaţii ale Sferei Cunoaşterii Universale; etc.): Arta, Politica, Ştiinţa şi Tehnica, Economia, Filosofia, Psihologia, Religia şi Ezoterismul.

7. Studiul Religiei şi Ezoterismului este studiul diferitelor manifestări religioase şi ezoterice, oculte, pe care le-a cunoscut sau le va cunoaşte umanitatea în diferite secţiuni ale Spaţiului şi Timpului.

8. Studiul Psihologiei şi a diferitelor terapii psihologice menite a ajuta fiinţa umană să-şi cunoască mai bine şi astfel să-şi armonizeze diferitele sale manifestări psihice nu poate fi nici el unilateral şi îngust.

9. Direcţia spre care trebuie să ne îndreptăm este o psihologie unificată a fiinţei (spre constituirea cu adevărat a unei Ştiinţe a cunoaşterii Psihicului).

10. La fel studiul Filosofiei presupune studiul diferitelor sisteme filozofice propuse de gânditori din diferite timpuri sau areale geografice sau culturale.
 

11. Economia se cercetează de asemenea sub toate manifestările ei recunoscute în timp şi spaţiu cu scopul de a identifica modele economice cât mai viabile şi mai capabile să asigure armonizarea economică a tuturor fiinţelor umane.

12. Cercetarea ştiinţifico-tehnică pe diferitele ei sub-raze (fizică, mecanică, optică, robotică, informatică, matematică, chimie, biologie, medicină, etc.) nu poate fi decât sprijinită şi îndreptată în direcţia descoperii de noi mecanisme şi tehnici care să ajute la armonizarea superioară a fiinţei umane şi la metamorfozarea ei dintr-o fiinţă pământeană într-o Fiinţă Cosmică.

13. Politica îşi poate regăsi ca sub-raze de cercetare organizarea administrativă, sistemul de învăţământ, de sănătate, de asistenţă socială, de apărare externă, de justiţie, de apărare internă, etc.

14. Arta sub toate formele ei de manifestare (sculptură, arhitectură, pictură, arte dramatice, literatură, interpretare şi creaţie muzicală, etc.) este o manifestare intrinsecă fiinţei umane şi deci de actualizat de fiecare dintre noi.

15. Toate aceste şapte direcţii de cercetare (numite simbolic Raze ale Cunoaşterii Universale) trebuie abordate de o manieră ştiinţifică şi holistică, prin evidenţierea legăturilor şi conexiunilor profunde dintre ele, făcând posibilă astfel realizarea unei cunoaşteri cât mai cuprinzătoare a unei părţi din ceea ce dintotdeauna s-a numit Cunoaştere Universală.

16. Pentru o prezentare detaliată a aspectelor concrete ale celor Şapte Raze avute în vedere de Mişcarea MetaPerceptivă pentru activităţile ei educativ – formativ – creative a se vedea cartea/ volumul „Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite”.


Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru